รายละเอียดของมลรัฐวอชิงตัน (Washington)

รัฐวอชิงตัน

ตำแหน่งของรัฐวอชิงตัน

รายละเอียดของมลรัฐ Washington มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Washington
ชื่อภาษาไทย : วอชิงตัน
อักษรย่อ : WA
ชื่อเล่น : The Evergreen State
เมืองหลวง : Olympia
เมืองใหญ่ที่สุด : Seattle
เนื้อที่ : 184,827 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 7,405,743 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 39.6 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 67,243 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 10 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 12 คน
Time zone : GMT-8.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ

Washington

ตราประจำรัฐ Washington

Washington

ธงประจำรัฐ Washington

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top