ธาตุสังเคราะห์ คืออะไร มีกี่ชนิด อะไรบ้าง

ธาตุสังเคราะห์ คือ ธาตุที่มนุษย์สร้างขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ

ธาตุสังเคราะห์ (Synthetic Element) เป็นธาตุที่มนุษย์เราสร้างขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบตามธรรมชาติ เป็นธาตุหนักที่มีมวลอะตอมมาก และมีจำนวนอิเลคตรอน โปรตรอน และนิวตรอนมากตามไปด้วย ปัจจุบันเราสามารถสังเคราะห์ธาตุขึ้นมาได้แล้ว 24 ตัว หรือ 24 ชนิด ซึ่งก็คือธาตุที่มีเลขอะตอมตั้งแต่ 95 ถึง 118 นั่นเอง

————– advertisements ————–

รายชื่อธาตุสังเคราะห์ เรียงลำดับตามเลขอะตอม มีดังนี้
1. อเมริเซียม (Americium, AM) หมายเลขอะตอม 95 มวลอะตอม 243
2. คูเรียม (Curium, Cr) หมายเลขอะตอม 96 มวลอะตอม 247
3. เบอร์คีเลียม (Berkelium, Bk) หมายเลขอะตอม 97 มวลอะตอม 247
4. แคลิฟอร์เนียม (Californium, Cf) หมายเลขอะตอม 98 มวลอะตอม 251
5. ไอน์สไตเนียม (Einsteinium, Es) หมายเลขอะตอม 99 มวลอะตอม 252
6. เฟอร์เมียม (Fermium, Fm) หมายเลขอะตอม 100 มวลอะตอม 257
7. เมนเดลเลเวียม (Mendelevium, Md) หมายเลขอะตอม 101 มวลอะตอม 258
8. โนเบลเลียม (Nobelium, No) หมายเลขอะตอม 102 มวลอะตอม 259
9. ลอว์เรนเซียม (Lawrencium, Lr) หมายเลขอะตอม 103 มวลอะตอม 266
10. รัทเทอร์ฟอร์เดียม (Rutherfordium, Rf) หมายเลขอะตอม 104 มวลอะตอม 266
11. ดุบเนียม (Dubnium, Db) หมายเลขอะตอม 105 มวลอะตอม 268
12. ซีบอร์เจียม (Seaborgium, Sg) หมายเลขอะตอม 106 มวลอะตอม 269
13. โบห์เรียม (Bohrium, Bh) หมายเลขอะตอม 107 มวลอะตอม 270
14. ฮัสเซียม (Hassium, Hs) หมายเลขอะตอม 108 มวลอะตอม 269
15. ไมต์เนเรียม (Meitnerium, Mt) หมายเลขอะตอม 109 มวลอะตอม 278
16. ดาร์มสตัดเทียม (Darmstadtium, Ds) หมายเลขอะตอม 110 มวลอะตอม 281
17. เรินต์เกเนียม (Roentgenium, Rg) หมายเลขอะตอม 111 มวลอะตอม 281
18. โคเปอร์นิเซียม (Copernicium, Cn) หมายเลขอะตอม 112 มวลอะตอม 285
19. นิโฮเนียม (Nihonium, Nh) หมายเลขอะตอม 113 มวลอะตอม 286
20. ฟลีโรเวียม (Flerovium, Fl) หมายเลขอะตอม 114 มวลอะตอม 289
21. มอสโกเวียม (Moscovium, Mc) หมายเลขอะตอม 115 มวลอะตอม 289
22. ลิเวอร์มอเรียม (Livermorium, Lv) หมายเลขอะตอม 116 มวลอะตอม 293
23. เทนเนสซีน (Tennessine, Ts) หมายเลขอะตอม 117 มวลอะตอม 294
24. โอกาเนสซอน (Oganesson, Og) หมายเลขอะตอม 118 มวลอะตอม 294

ในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามสังเคราะห์ธาตุที่ 25 อยู่ แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top