เกร็ดความรู้อาเซียน และ AEC

พบกับความรู้รอบตัวและเกร็ดความรู้อาเซียน (ASEAN) และ AEC ในหลากหลายแง่มุม ที่จะทำให้คุณก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ!!!

ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย – ดอกพู่ระหง

ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย

ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย คือ ดอกชบาแดง หรือ ดอกพู่ระหง หรือ ดอกบุหงารายอ (Bunga Raya) ดอกบุหงารายอ ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย ดอกบุหงารายอ หรือ ดอกพู่ระหง หรือ ดอกชบาแดง เป็นดอกของต้นชะบา ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ทรงพุ่มขนาดเล็ก เนื้อไม้อ่อน หักง่าย มีความสูงตั้ ... Read More »

ดอกไม้ประจำชาติบรูไน – ดอกส้านชะวา

ดอกไม้ประจำชาติบรูไน คือ ดอกส้านชะวา (Dillenia) หรือ ดอกซิมปอร์ (Simpor) ดอกส้านชะวา เมื่อบานเต็มที่ ดอกส้านชะวา เกิดจากต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นส้านชะวา ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เมื่อโตเต็มที่จะสูงประมาณ 10 เมตร มีเปลือกไม้สีม่วงดำ มีใบเป็นใบเดี่ยวออกสลั ... Read More »

ภาษาอาเซียน แต่ละประเทศใช้ภาษาอะไรบ้าง

ภาษาอาเซียน

ภาษาอาเซียน ที่ใช้เป็นภาษากลางในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ (กฎบัตรอาเซียน ข้อ 34) โดยภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่ใช้ในระหว่างการประชุม การโต้ตอบทางจดหมาย การจัดทำรายงานการประชุม ผลการพิจารณาและมติที่ประชุมตลอดจนการจัดทำคำแถลงการณ์ และการปฏิสัมพันธ์ต่ ... Read More »

เพลงอาเซียน เพลงวิถีอาเซียน เนื้อเพลง ความหมาย ฟังเพลงประจำอาเซียน

เพลงอาเซียน

เพลงอาเซียน คือ เพลงวิถีอาเซียน (ASEAN Way) เพลงอาเซียน เพลงอาเซียนร่วมใจ เนื้อเพลง ความหมาย ฟังเพลงประจำอาเซียน ฟังเพลงวิถีอาเซียน  เนื้อเพลงภาษาอังกฤษ Raise our flag high, sky high. Embrace the pride in our heart. ASEAN we are bonded as one. L ... Read More »

สัญลักษณ์อาเซียน คืออะไร เรามีคำตอบ!!!

สัญลักษณ์อาเซียน

สัญลักษณ์อาเซียน ได้รับการออกแบบให้เป็นรูปรวงข้าวสีเหลืองทองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน รวงข้าว 10 ต้นที่มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมกันอยู่เพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน โดยพื้นที่วงกลม สีแดง ส ... Read More »

อาเซียน คืออะไร

อาเซียนคืออะไร

อาเซียน คือ การรวมตัวกันเป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรวมตัวกันในชื่อสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) โดยใช้ชื่อย่อว่า ASEAN อ่านออกเสียงภาษาไทยว่ ... Read More »

คำขวัญอาเซียน

คำขวัญอาเซียน

คำขวัญอาเซียน คือ หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม หรือ One Vision, One Identity, One Community คำขวัญอาเซียน ความหมายอันลึกซึ่งของคำขวัญอาเซียน บ่งบอกไส้อย่างชัดเจนถึงการหล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ทั้งวิสัยทัศน์ของกลุ่มอาเซียน เอกลักษณ์ ... Read More »

ประวัติอาเซียน ความเป็นมาของอาเซียน

ประวัติอาเซียน

อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations, อักษรย่อ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ส.ค.2510 หลังจากการลงนามของประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งในปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) หรือชื่อเต็มค ... Read More »

ดอกไม้ประจำชาติกัมพูชา – ดอกลำดวน

ดอกไม้ประจำชาติกัมพูชา

ดอกไม้ประจำชาติกัมพูชา คือ ดอกลำดวน (Rumdul) ดอกลำดวน เป็นดอกไม้ที่เกิดจากต้นลำดวน โดยที่ต้นลำดวนเป็นไม้ยืนต้นขนาดไม่ใหญ่มาก เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูง 5–10 เมตร เป็นไม้ที่มีแก่น เปลือกด้านนอกของลำต้นมีลักษณะเรียบและมีสีเทา มีใบแบบใบเดี่ยวออกเรียงสลับก ... Read More »

ดอกไม้ประจำชาติพม่า – ดอกประดู่

ดอกไม้ประจำชาติพม่า คือ ดอกประดู่ (Padauk) ดอกประดู่ เป็นดอกไม้ที่เกิดจากต้นประดู่ มีชื่อเรียกอื่นๆหลายชื่อ เช่น ประดู่อังสนา ดู่ป่า อะนอง และ ดู่ เป็นต้น ต้นประดู่เป็นไม้ยืนต้นขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยเมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงราว 10-20 เมตร เป็นไม้เนื้อแข ... Read More »

advertisements
Scroll To Top