ความรู้ทั่วไป

รายละเอียดของมลรัฐอิลลินอยส์ (Illinois)

Illinois

ตำแหน่งของรัฐอิลลินอยส์ รายละเอียดของมลรัฐ Illinois มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Illinois ชื่อภาษาไทย : อิลลินอยส์ อักษรย่อ : IL ชื่อเล่น : Land of Lincoln, Prairie State เมืองหลวง : Springfield เมืองใหญ่ที่สุด : Chicago เนื้อที่ : 149,997 ตารางกิโลเมตร ประช ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐไอดาโฮ (Idaho)

Idaho

ตำแหน่งของรัฐไอดาโฮ รายละเอียดของมลรัฐ Idaho มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Idaho ชื่อภาษาไทย : ไอดาโฮ อักษรย่อ : ID ชื่อเล่น : Gem State เมืองหลวง : Boise เมืองใหญ่ที่สุด : Boise เนื้อที่ : 216,900 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 1,716,943 คน (2017) ความหนาแน่นประชาก ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐฮาวาย (Hawaii)

Hawaii

ตำแหน่งของรัฐฮาวาย รายละเอียดของมลรัฐ Hawaii มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Hawaii ชื่อภาษาไทย : ฮาวาย อักษรย่อ : HI ชื่อเล่น : The Aloha State เมืองหลวง : Honolulu เมืองใหญ่ที่สุด : Honolulu เนื้อที่ : 28,311 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 1,427,538 คน (2017) ความหน ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐจอร์เจีย (Georgia)

Georgia

ตำแหน่งของรัฐจอร์เจีย รายละเอียดของมลรัฐ Georgia มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Georgia ชื่อภาษาไทย : จอร์เจีย อักษรย่อ : GA ชื่อเล่น : Peach State, Empire State of the South เมืองหลวง : Atlanta เมืองใหญ่ที่สุด : Atlanta เนื้อที่ : 153,909 ตารางกิโลเมตร ประชาก ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐฟลอริดา (Florida)

Florida

ตำแหน่งของรัฐฟลอริดา รายละเอียดของมลรัฐ Florida มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Florida ชื่อภาษาไทย : ฟลอริดา อักษรย่อ : FL ชื่อเล่น : The Sunshine State เมืองหลวง : Tallahassee เมืองใหญ่ที่สุด : Jacksonville, Greater Miami เนื้อที่ : 170,304 ตารางกิโลเมตร ประช ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐเดลาแวร์ (Delaware)

Delaware

ตำแหน่งของรัฐเดลาแวร์ รายละเอียดของมลรัฐ Delaware มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Delaware ชื่อภาษาไทย : เดลาแวร์ อักษรย่อ : DE ชื่อเล่น : The First State, The Small Wonder, Blue Hen State, The Diamond State เมืองหลวง : Dover เมืองใหญ่ที่สุด : Wilmington เนื้อท ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐคอนเนคติกัต (Connecticut)

Connecticut

ตำแหน่งของรัฐคอนเนคติกัต รายละเอียดของมลรัฐ Connecticut มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Connecticut ชื่อภาษาไทย : คอนเนคติกัต อักษรย่อ : CT ชื่อเล่น : The Constitution State เมืองหลวง : Hartford เมืองใหญ่ที่สุด : Bridgeport เนื้อที่ : 14,357 ตารางกิโลเมตร ประชา ... Read More »

รายละเอียดของรัฐโคโลราโด (Colorado)

Colorado

ตำแหน่งของรัฐโคโลราโด รายละเอียดของมลรัฐ Colorado มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Colorado ชื่อภาษาไทย : โคโลราโด อักษรย่อ : CO ชื่อเล่น : The Centennial State เมืองหลวง : Denver เมืองใหญ่ที่สุด : Denver เนื้อที่ : 269,837 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 5,607,154 คน ( ... Read More »

รายละเอียดของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California)

California

ตำแหน่งรัฐแคลิฟอร์เนีย รายละเอียดของมลรัฐ California มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : California ชื่อภาษาไทย : แคลิฟอร์เนีย อักษรย่อ : CA ชื่อเล่น : The Golden State เมืองหลวง : Sacramento เมืองใหญ่ที่สุด : Los Angeles เนื้อที่ : 423,970 ตารางกิโลเมตร ประชากร : ... Read More »

รายละเอียดของรัฐอาคันซอส์ (Arkansas)

Arkansas

ตำแหน่งของรัฐอาคันซอส์ รายละเอียดของมลรัฐ Arkansas มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Arkansas ชื่อภาษาไทย : อาคันซอส์ อักษรย่อ : AR ชื่อเล่น : The Natural State (เดิมใช้ The Bear State) เมืองหลวง : Little Rock เมืองใหญ่ที่สุด : Little Rock เนื้อที่ : 137,733 ตารา ... Read More »

advertisements
Scroll To Top