ความรู้ทั่วไป

รายละเอียดของมลรัฐไวโอมิง (Wyoming)

Wyoming

ตำแหน่งของรัฐไวโอมิง รายละเอียดของมลรัฐ Wyoming มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Wyoming ชื่อภาษาไทย : ไวโอมิง อักษรย่อ : WY ชื่อเล่น : Equality State เมืองหลวง : Cheyenne เมืองใหญ่ที่สุด : Cheyenne เนื้อที่ : 253,600 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 579,315 คน (2017) คว ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐวิสคอนซิน (Wisconsin)

Wisconsin

ตำแหน่งของรัฐวิสคอนซิน รายละเอียดของมลรัฐ Wisconsin มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Wisconsin ชื่อภาษาไทย : วิสคอนซิน อักษรย่อ : WI ชื่อเล่น : Badger State, America’s Dairyland เมืองหลวง : Madison เมืองใหญ่ที่สุด : Milwaukee เนื้อที่ : 169,640 ตารางกิโลเม ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย (West Virginia)

West Virginia

ตำแหน่งของรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย รายละเอียดของมลรัฐ West Virginia มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : West Virginia ชื่อภาษาไทย : เวสต์ เวอร์จิเนีย อักษรย่อ : WV ชื่อเล่น : Mountain State เมืองหลวง : Charleston เมืองใหญ่ที่สุด : Charleston เนื้อที่ : 62,755 ตารางกิโลเ ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐวอชิงตัน (Washington)

Washington

ตำแหน่งของรัฐวอชิงตัน รายละเอียดของมลรัฐ Washington มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Washington ชื่อภาษาไทย : วอชิงตัน อักษรย่อ : WA ชื่อเล่น : The Evergreen State เมืองหลวง : Olympia เมืองใหญ่ที่สุด : Seattle เนื้อที่ : 184,827 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 7,405,743 ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐเวอร์จิเนีย (Virginia)

Virginia

ตำแหน่งของรัฐเวอร์จิเนีย รายละเอียดของมลรัฐ Virginia มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Virginia ชื่อภาษาไทย : เวอร์จิเนีย อักษรย่อ : VA ชื่อเล่น : Old Dominion, Mother of Presidents and the Mother of Statesmen เมืองหลวง : Richmond เมืองใหญ่ที่สุด : Virginia Beach ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐเวอร์มอนต์ (Vermont)

Vermont

ตำแหน่งของรัฐเวอร์มอนต์ รายละเอียดของมลรัฐ Vermont มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Vermont ชื่อภาษาไทย : เวอร์มอนต์ อักษรย่อ : VT ชื่อเล่น : The Green Mountain State เมืองหลวง : Montpelier เมืองใหญ่ที่สุด : Burlington เนื้อที่ : 24,923 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 6 ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐยูท่าห์ (Utah)

Utah

ตำแหน่งของรัฐยูท่าห์ รายละเอียดของมลรัฐ Utah มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Utah ชื่อภาษาไทย : ยูท่าห์ อักษรย่อ : UT ชื่อเล่น : Beehive State เมืองหลวง : Salt Lake City เมืองใหญ่ที่สุด : Salt Lake City เนื้อที่ : 219,887 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 3,101,833 คน (2 ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐเท็กซัส (Texas)

Texas

ตำแหน่งของรัฐเท็กซัส รายละเอียดของมลรัฐ Texas มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Texas ชื่อภาษาไทย : เท็กซัส อักษรย่อ : TX ชื่อเล่น : The Lone Star State เมืองหลวง : Austin เมืองใหญ่ที่สุด : Houston เนื้อที่ : 696,241 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 28,304,596 คน (2017) ค ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐเทนเนสซี (Tennessee)

Tennessee

ตำแหน่งของรัฐเทนเนสซี รายละเอียดของมลรัฐ Tennessee มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Tennessee ชื่อภาษาไทย : เทนเนสซี อักษรย่อ : TN ชื่อเล่น : The Volunteer State เมืองหลวง : Nashville เมืองใหญ่ที่สุด : Nashville เนื้อที่ : 109,247 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 6,715,9 ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐเซาท์ดาโกตา (South Dakota)

South Dakota

ตำแหน่งของรัฐเซาท์ดาโกตา รายละเอียดของมลรัฐ South Dakota มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : South Dakota ชื่อภาษาไทย : เซาท์ดาโกตา อักษรย่อ : SD ชื่อเล่น : The Mount Rushmore State เมืองหลวง : Pierre เมืองใหญ่ที่สุด : Sioux Falls เนื้อที่ : 199,729 ตารางกิโลเมตร ป ... Read More »

advertisements
Scroll To Top