สอบ GAT คืออะไร?

คำถาม…

สอบ GAT คืออะไร?

เฉลย…

เชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองสมัยนี้หลายคนคงปวดหัวกับการสอบของลูกหลานไม่ใช่น้อย เพราะมีการสอบวัดผลมากมายหลายชนิดจนงงไปหมดว่าการสอบแต่ละอย่างมันคืออะไรกันแน่ และเมื่อไหร่ต้องสอบอะไร โดยเฉพาะลูกลานที่เรียนอยู่ชั้น ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องสอบทั้งข้อสอบโรงเรียน ข้อสอบวัดผลกลางของประเทศ ข้อสอบตรงเข้าคณะที่ต้องการเรียน และข้อสอบ Admission วุ่นวายไปหมด วันนี้ทางเราจะอธิบายการสอบแต่ละประเภทให้ท่านได้เข้าใจกันง่ายขึ้น โดยเริ่มจากการสอบ GAT ก่อน

GAT ย่อมาจาก General Aptitude Test คือ การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป เป็นการสอบเพื่อวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จโดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา เป็นการวัดความถนัดทั่ว ๆ ไป
2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งจะประกอบด้วย
– Speaking and Conversation (การพูดและการสนทนา)
– Vocabulary (คำศัพท์)
– Structure and Writing (โครงสร้างประโยคและการเขียน เพื่อทดสอบความแม่นแกรมม่าหรือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ)
– Reading Comprehension (การอ่านจับใจความ)

อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างบนว่าการสอบ GAT เป็นเพียงแค่การสอบความถนัดทั่วไปและภาษาอังกฤษเท่านั้น ส่วนใครจะเลือกเข้าคณะไหน จะต้องเข้าสอบ PAT ซึ่งเป็นการทดสอบความถนัดเฉพาะทางอีกด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครเข้าเรียนต่อในคณะนั้น ๆ มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมที่จะเรียนในคณะนั้น ๆ ซึ่งเราจะกล่าวถึงรายละเอียดของ PAT ในบทต่อไปอีกครั้ง…

หมายเหตุ รายละเอียดการสอบ PAT

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top