Q&A

 • กาลักน้ำ คืออะไร

  กาลักน้ำ คืออะไร

  กาลักน้ำ (Syphon) คือ เครื่องมือง่าย ๆ ที่อาศัยแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของของเหลวเพื่อถ่ายเทของเหลวจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำอย่างต่อเนื่องโดยผ่านตัวกลาง ซึ่งก็คือท่อ หลอด หรือสาย โดยที่จุดสูงสุดคือท่อตัวกลางนี้อยู่สูงกว่าระดับของเหลวทั้งสอ Read More »
 • ค่า Pi คำนวณมาจากอะไร

  ค่า Pi คำนวณมาจากอะไร

 • ประการังเทียม คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

  ประการังเทียม คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

 • Waterwheel คืออะไร

  Waterwheel คืออะไร

 • Spillway คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

  Spillway คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

 • แมวกับไก่

  แมวกับไก่

  กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว… มีแมวตัวหนึ่งจับไก่โดยที่มันตั้งใจไว้แต่แรกแล้วว่าจะกินไก่ตัวนั้นเป็นอาหาร แต่ก่อนที่มันจะลงมือจัดการกับเจ้าไก่ แมวก็คิดหาข้ออ้างที่จะกินไก่ตัวนั้น โดยได้กล่าวโทษไก่ว่า “ทำไมเจ้าชอบโก่งคอขันในเวลากลา Read More »
 • ลากับหนังราชสีห์

  ลากับหนังราชสีห์

 • สุนัขรับเชิญ

  สุนัขรับเชิญ

 • กากับหอยกาบ

  กากับหอยกาบ

 • เจ้าชายกับแมว

  เจ้าชายกับแมว

advertisements
Scroll To Top