ดวงจันทร์หมุนรอบโลก ใช้เวลากี่วัน

ดวงจันทร์หมุนรอบโลก 1 รอบ ใช้เวลา 27.3 วัน

การคำนวณระยะเวลาที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 1 รอบนั้น มีการคำนวณหรือมีเกณฑ์พิจารณา 2 หลักเกณฑ์ ดังนี้

1. Sidereal Period
Sidereal Period หรือ คาบการโคจรแบบดาราคติ เป็นการคำนวณการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์โดยอ้างอิงตำแหน่งดาวฤกษ์อื่นเป็นจุดอ้างอิง หรือเรียกได้ว่าเป็นการคำนวณแบบพิจารณาเฉพาะโลกกับดวงจันทร์เท่านั้น เราจะพบว่าดวงจันทร์จะใช้เวลาโคจรจากจุดอ้างอิงจุดหนึ่งบนโลก วนรอบโลกไปเรื่อย ๆ จบกลับมาถึงจุดอ้างอิงจุดเดิม จะใช้เวลาทั้งสิ้น 27.3 วัน ซึ่งถ้าเริ่มต้นที่จุดอ้างอิงโดยยึดตำแหน่งของดาวเหนือเป็นเกณฑ์ (สมมุติว่าพระจันทร์เต็มดวง) เมื่อดวงจันทร์วนกลับกลับมาถึงจุดเดิมอ้างอิงเดิม ซึ่งก็คือครบรอบนั้นใช้เวลา 27.3 วัน  แต่… เราจะไม่ได้เห็นพระจันทร์เต็มดวง ทำไมละ? เหตุผลจะเป็นไปตามกรอบอ้างอิงแบบที่ 2 ในหัวข้อต่อไป…

Sidereal Period

กรอบอ้างอิงแบบ Sidereal Period ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 1 รอบใช้เวลา 27.3 วัน

2. Synodic Period
Synodic Period หรือ คาบการโคจรแบบซินโนดิค เป็นการคำนวณการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์โดยยึดตำแหน่งของดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์หรือเป็นจุดอ้างอิง เป็นการพิจารณา/คำนวณโดยอ้างอิงทั้งการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์รอบโลก และการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ไปในเวลาเดียวกัน โดยยึดเกณฑ์การมองเห็นดวงจันทร์จากโลกเป็นหลัก นั่นคือ จากคืนเดือนดับถึงคืนเดือนดับครั้งถัดไป หรือ จากคืนเดือนเพ็ญ (พระจันทร์เต็มดวง) ไปจนถึงคืนเดือนเพ็ญครั้งถัดไปนั่นเอง การคำนวณโดยยึดเกณฑ์ Synodic Period นี้ เราพบว่าดวงจันทร์โครจรรอบโลก 1 รอบใช้เวลา 29.5 วัน หรือมากกว่าการคำนวณแบบคาบดาราคติไป 2.2 วัน สาเหตุที่ใช้เวลามากกว่าเดิมไป 2.2 วันก็เนื่องมาจากโลกของเราไม่ได้อยู่นิ่ง ๆ แต่ว่าโลกหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์ไปในเวลาเดียวกันด้วย ทำให้เมื่อเวลาดวงจันทร์กลับมาอยู่ตำแหน่งเดิม แต่โลกไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมแล้ว ทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์ไม่เหมือนเดิม ต้องใช้เวลาอีก 2.2 วันกว่าที่เราจะเห็นดวงจันทร์เหมือนเดิม (แต่ดวงจันทร์ก็เคลื่อนที่เลยจุดอ้างอิงในแบบที่ 1 หรือแบบคาบดาราคดติไปแล้ว)

Synodic Period

กรอบอ้างอิงแบบ Synodic Period ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 1 รอบใช้เวลา 29.5 วัน

ด้วยเหตุผลว่าเรามองเห็นดวงจันทร์จากโลกที่เราอยู่ โดยอาศัยแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ ดังนั้นเราจึงมองเห็นดวงจันทร์ในแบบคาบซินโนลิคหรือแบบที่ 2 ทำให้เรารู้สึกว่าดวงจันทร์หมุนรอบโลก 1 รอบใช้เวลา 29.5 วันหรือประมาณ 1 เดือน และด้วยตัวเลข 29.5 วันนี้เอง ทำให้มนุษยืเราสร้างปฏิทินแบบจันทรคติขึ้นมาใช้งาน โดยกำหนดให้ข้างขึ้นมี 15 วัน โดยที่ขึ้น 15 ค่ำคือคืนที่พระจันทร์เต็มดวง ส่วนข้างแรมจะมี 15 วันและ 14 วันสลับกันไป โดยที่เดือนไหนมีข้างแรม 15 วัน แรม 15 ค่ำจะเป็นคืนเดือนดับ แต่ถ้าเดือนไหนมีข้างแรมแค่ 14 วัน แรม 14 ค่ำก็จะเป็นคืนเดือนดับแทน

ดังนั้นถ้าถามว่าดวงจันทร์หมุนรอบโลก 1 รอบใช้เวลากี่วัน คำตอบคือ 27.3 วัน แต่มนุษย์บนโลกจะเห็นดวงจันทร์หมุนรอบโลกครบ 1 รอบใช้เวลา 29.5 วัน นั่นเอง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top