เศรษฐกิจ

รายละเอียดหุ้น TTW

อักษรย่อหุ้น : TTW ชื่อบริษัท : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค ทุนจดทะเบียน : 3,990,000,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 3,990,000,000 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 22 พ.ค. 2551 รายได้ : 5,787 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น WHA

อักษรย่อหุ้น : WHA ชื่อบริษัท : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียน : 1,433,426,716.90 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 14,334,267,169 หุ้น ราคาพาร์ : 0.10 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 8 พ.ย. 2555 ร ... Read More »

รายละเอียดหุ้น UV

อักษรย่อหุ้น : UV ชื่อบริษัท : บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียน : 1,911,926,537.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,911,926,537 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 9 ธ.ค. 2531 รายได้ : 18,176. ... Read More »

รายละเอียดหุ้น TPIPP

อักษรย่อหุ้น : TPIPP ชื่อบริษัท : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค ทุนจดทะเบียน : 8,400,000,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 8,400,000,000 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 5 เม.ย. 2560 รา ... Read More »

รายละเอียดหุ้น TPIPL

อักษรย่อหุ้น : TPIPL ชื่อบริษัท : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง ทุนจดทะเบียน : 20,190,000,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 20,190,000,000 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 20 พ.ย. 2533 รายได้ : 31,015.4 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น TKN

อักษรย่อหุ้น : TKN ชื่อบริษัท : บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม ทุนจดทะเบียน : 345,000,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,380,000,000 หุ้น ราคาพาร์ : 0.25 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 3 ธ.ค. 255 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น TISCO

อักษรย่อหุ้น : TISCO ชื่อบริษัท : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร ทุนจดทะเบียน : 8,006,456,240.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 800,645,624 หุ้น ราคาพาร์ : 10.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 15 ม.ค. 2552 รายได้ : 24,256.64 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น THANI

อักษรย่อหุ้น : THANI ชื่อบริษัท : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์ ทุนจดทะเบียน : 3,020,283,681.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 3,020,283,681 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 19 ธ.ค. 2545 รายได้ : 3 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น THAI

อักษรย่อหุ้น : THAI ชื่อบริษัท : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์ ทุนจดทะเบียน : 21,827,719,170.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 2,182,771,917 หุ้น ราคาพาร์ : 10.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 23 ก.ค. 2535 รายได้ : 190,534 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น TASCO

อักษรย่อหุ้น : TASCO ชื่อบริษัท : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง ทุนจดทะเบียน : 1,569,730,570.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,569,730,570 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 1 มี.ค. 2534 รายได้ : 28,982.2 ... Read More »

advertisements
Scroll To Top