การเมืองการปกครองและกฏหมาย

จำนวน ส.ส. ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ 350 คน

จำนวน ส.ส. แต่ละจังหวัด

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในแต่ละจังหวัด เพื่อรองรับการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยใช้ฐานจำนวนประชากรของกรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจำนวน 66,18 ... Read More »

คดีแพ่ง ต้องติดคุกหรือไม่

คดีแพ่ง เป็นการฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนหรือเป็นการบังคับให้คู่กรณีปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้น แต่กฏหมายบัญญัติในเรื่องของโทษจำคุก ในกรณีจะมีโทษจำคุกได้นั้นจะต้องเป็นกรณีมีการฟ้องในคดีอาญาเพราะกฏหมายมีการบัญญัติถึงโทษของการกระทำความผิดไว้ ... Read More »

ทำไมตำรวจไม่รับแจ้งความคดีแพ่ง

หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเวลาไปแจ้งความว่านายคนนั้นนายคนนี้กู้ยืมเงินเราไปใช้ไม่ใช้คืน หรือใช้คืนไม่ตรงเวลา แล้วตำรวจไม่รับแจ้งความ เหตุผลก็เนื่องมาจากตำรวจนั้นทำหน้าที่เป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับคดีทางแพ่ง ถ้าเรามีข้อพิพ ... Read More »

รับของโจร คืออะไร ต้องรับโทษอย่างไร

การรับของโจร คือ การรับซื้อ จำนำ ช่วยปิดบังซ่อนเร้นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด แล้วการรับของโจรมีความผิดหรือไม่ ถ้ามีความผิด จะมีอัตราโทษเช่นไร … ตามประมวลกฏหมายอาญามาตตรา 357 หมวด 6 ได้กำหนดลักษณะการรับของโจร รวมถึงกำหนโทษไว้ดังนี้ หมวด 6 ... Read More »

อายุความ คืออะไร ทำไมต้องมีด้วย

อายุความ คือ ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้อง สิทธิฟ้อง หรือสิทธิร้องทุกข์ ในคดีอาญา เรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่าศาลได้ออกหมายจับผู้ต้องหา โดยมีอายุความเท่านั้นเท่านี้ หรือ ตำรวจและอัยการต้องรีบนำผู้ต้องหามาฟ้องต่อศาลเพราะอายุความใกล้หมดแล้ว หร ... Read More »

บาดเจ็บสาหัส ต้องมีลักษณะอย่างไร

บางคนอาจจะยังสับสนและแยกไม่ออกว่า การบาดเจ็บนั้นแบบไหนที่เรียกว่าการบาดเจ็บ แบบไหนที่เรียกว่าบาดเจ็บสาหัส วันนี้เรามาดูรายละเอียดกันว่า คำว่าบาดเจ็บสาหัสนั้น ในทางกฏหมายต้องมีลักษณะอย่างไร… ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ได้กำหนดนิยามของคำว่าบาดเ ... Read More »

รอการลงโทษ คืออะไร เหมือนหรือต่างจากการรอลงอาญา

บางท่านอาจจะได้ยินคำว่า “รอการลงโทษ” มาบ้าง ในขณะที่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยิน หรือเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร ต่างจากการรอลงอาญาอย่างไร วันนี้เรามาไขคำตอบของคำว่า รอการลงโทษ กันดีกว่า คำว่า รอการลงโทษ นั้น มีความหมายว่า จำเลยได้กระทำคว ... Read More »

รายละเอียด พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

พระราชกําหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปร ... Read More »

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ คืออะไร

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ คือ กฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ถูกตราขึ้นตามข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญ โดยตราขึ้นเป็นพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ต่างกับกฏหมายทั่วไปตรงที่ กฏหมายทั่วไป เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระ ... Read More »

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2560 โดยมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปคือวันที่ 29 กันยายน พุทธศักราช 2560 โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรร ... Read More »

advertisements
Scroll To Top