การเมืองการปกครองและกฏหมาย

150 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ 2562

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตังทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปนี้ 1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 2. นายชวน หลีกภัย 3. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 4. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 5. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 6. นายจุริ ... Read More »

จำนวน ส.ส. ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ 350 คน

จำนวน ส.ส. แต่ละจังหวัด

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในแต่ละจังหวัด เพื่อรองรับการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยใช้ฐานจำนวนประชากรของกรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจำนวน 66,18 ... Read More »

คดีแพ่ง ต้องติดคุกหรือไม่

คดีแพ่ง เป็นการฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนหรือเป็นการบังคับให้คู่กรณีปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้น แต่กฏหมายบัญญัติในเรื่องของโทษจำคุก ในกรณีจะมีโทษจำคุกได้นั้นจะต้องเป็นกรณีมีการฟ้องในคดีอาญาเพราะกฏหมายมีการบัญญัติถึงโทษของการกระทำความผิดไว้ ... Read More »

ทำไมตำรวจไม่รับแจ้งความคดีแพ่ง

หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเวลาไปแจ้งความว่านายคนนั้นนายคนนี้กู้ยืมเงินเราไปใช้ไม่ใช้คืน หรือใช้คืนไม่ตรงเวลา แล้วตำรวจไม่รับแจ้งความ เหตุผลก็เนื่องมาจากตำรวจนั้นทำหน้าที่เป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับคดีทางแพ่ง ถ้าเรามีข้อพิพ ... Read More »

รับของโจร คืออะไร ต้องรับโทษอย่างไร

การรับของโจร คือ การรับซื้อ จำนำ ช่วยปิดบังซ่อนเร้นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด แล้วการรับของโจรมีความผิดหรือไม่ ถ้ามีความผิด จะมีอัตราโทษเช่นไร … ตามประมวลกฏหมายอาญามาตตรา 357 หมวด 6 ได้กำหนดลักษณะการรับของโจร รวมถึงกำหนโทษไว้ดังนี้ หมวด 6 ... Read More »

อายุความ คืออะไร ทำไมต้องมีด้วย

อายุความ คือ ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้อง สิทธิฟ้อง หรือสิทธิร้องทุกข์ ในคดีอาญา เรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่าศาลได้ออกหมายจับผู้ต้องหา โดยมีอายุความเท่านั้นเท่านี้ หรือ ตำรวจและอัยการต้องรีบนำผู้ต้องหามาฟ้องต่อศาลเพราะอายุความใกล้หมดแล้ว หร ... Read More »

บาดเจ็บสาหัส ต้องมีลักษณะอย่างไร

บางคนอาจจะยังสับสนและแยกไม่ออกว่า การบาดเจ็บนั้นแบบไหนที่เรียกว่าการบาดเจ็บ แบบไหนที่เรียกว่าบาดเจ็บสาหัส วันนี้เรามาดูรายละเอียดกันว่า คำว่าบาดเจ็บสาหัสนั้น ในทางกฏหมายต้องมีลักษณะอย่างไร… ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ได้กำหนดนิยามของคำว่าบาดเ ... Read More »

รอการลงโทษ คืออะไร เหมือนหรือต่างจากการรอลงอาญา

บางท่านอาจจะได้ยินคำว่า “รอการลงโทษ” มาบ้าง ในขณะที่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยิน หรือเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร ต่างจากการรอลงอาญาอย่างไร วันนี้เรามาไขคำตอบของคำว่า รอการลงโทษ กันดีกว่า คำว่า รอการลงโทษ นั้น มีความหมายว่า จำเลยได้กระทำคว ... Read More »

รายละเอียด พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

พระราชกําหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปร ... Read More »

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ คืออะไร

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ คือ กฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ถูกตราขึ้นตามข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญ โดยตราขึ้นเป็นพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ต่างกับกฏหมายทั่วไปตรงที่ กฏหมายทั่วไป เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top