การเมืองการปกครองและกฏหมาย

รายชื่อนายกรัฐมนตรีที่แต่ละพรรคการเมืองเสนอ 2562

รายชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยพรรคการเมืองต่าง ๆ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปนี้ 1. พรรคกรีน – นายพงศา ชูแนม 2. พรรคกลาง – นายชุมพล ครุฑแก้ว 3. พรรคกสิกรไทย – นายทร ... Read More »

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรครวมพลังชาติไทย 2562

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อของพรรครวมพลังชาติไทย ในการเลือกตังทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปนี้ 1. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 2. นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ 3. นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ 4. นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ 5. นายทวีศักดิ์ ณ ตะ ... Read More »

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ 2562

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ ในการเลือกตังทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปนี้ 1. นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ 2. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 3. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 4. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 5. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 6. ... Read More »

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย 2562

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ในการเลือกตังทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปนี้ 1. พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ 2. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 3. นายชัยเกษม นิติสิริ 4. นายภูมิธรรม เวชยชัย 5. นายเสนาะ เทียนทอง 6. ร้ ... Read More »

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ 2562

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ ในการเลือกตังทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปนี้ 1. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 2. ปิยบุตร แสงกนกกุล 3. วรรณวิภา ไม้สน 4. พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 5. กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ 6. พงศกร รอดชมภู 7. พ ... Read More »

150 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ 2562

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตังทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปนี้ 1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 2. นายชวน หลีกภัย 3. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 4. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 5. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 6. นายจุริ ... Read More »

จำนวน ส.ส. ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ 350 คน

จำนวน ส.ส. แต่ละจังหวัด

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในแต่ละจังหวัด เพื่อรองรับการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยใช้ฐานจำนวนประชากรของกรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจำนวน 66,18 ... Read More »

คดีแพ่ง ต้องติดคุกหรือไม่

คดีแพ่ง เป็นการฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนหรือเป็นการบังคับให้คู่กรณีปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้น แต่กฏหมายบัญญัติในเรื่องของโทษจำคุก ในกรณีจะมีโทษจำคุกได้นั้นจะต้องเป็นกรณีมีการฟ้องในคดีอาญาเพราะกฏหมายมีการบัญญัติถึงโทษของการกระทำความผิดไว้ ... Read More »

ทำไมตำรวจไม่รับแจ้งความคดีแพ่ง

หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเวลาไปแจ้งความว่านายคนนั้นนายคนนี้กู้ยืมเงินเราไปใช้ไม่ใช้คืน หรือใช้คืนไม่ตรงเวลา แล้วตำรวจไม่รับแจ้งความ เหตุผลก็เนื่องมาจากตำรวจนั้นทำหน้าที่เป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับคดีทางแพ่ง ถ้าเรามีข้อพิพ ... Read More »

รับของโจร คืออะไร ต้องรับโทษอย่างไร

การรับของโจร คือ การรับซื้อ จำนำ ช่วยปิดบังซ่อนเร้นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด แล้วการรับของโจรมีความผิดหรือไม่ ถ้ามีความผิด จะมีอัตราโทษเช่นไร … ตามประมวลกฏหมายอาญามาตตรา 357 หมวด 6 ได้กำหนดลักษณะการรับของโจร รวมถึงกำหนโทษไว้ดังนี้ หมวด 6 ... Read More »

advertisements
Scroll To Top