ธาตุทั้งหมดมีกี่ชนิด อะไรบ้าง พร้อมรายละเอียดของธาตุแต่ละชนิด

ธาตุ (Element) คือ สารบริสุทธิ์ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานโปรตอนและนิวตรอนในนิวเครียสและมีอิเลคตรอนเคลื่อนที่อยู่โดยรอบ ซึ่งธาตุเหล่านี้เมื่อรวมตัวกันเอง หรือรวมตัวกับธาตุอื่น ๆ จะทำให้สสารหรือสารประกอบต่าง ๆ ขึ้นมา

ตารางธาตุ

ตารางธาตุล่าสุด แสดงธาตุทั้งหมดที่ค้นพบแล้วในปัจจุบัน

ปัจจุบันเราสามารถค้นพบธาตุต่าง ๆ จำนวนมาก ทั้งที่มีอยู่ในธรรมชาติและที่สังเคราะห์ขึ้น โดยที่ธาตุเหล่านี้มีทั้งที่อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊สที่อุณหภูมิห้อง มีทั้งธาตุที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษ ตลอดจนถึงธาตุที่เป็นธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เป็นอันตรายอย่างมากต่อมนุษย์ แต่มนุษย์ก็สามารถดัดแปลงนำคุณสมบัติทางด้านกัมมันตภาพรังสีนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเช่นกัน

————– advertisements ————–

ธาตุมีกี่ชนิด อะไรบ้าง
ปัจจุบันมีธาตุที่มนุษย์ค้นพบและสังเคราะห์ขึ้น รวมทั้งหมด 118 ชนิด ดังต่อไปนี้

1. H

อักษย่อธาตุ : H
ชื่อภาษาอังกฤษ : Hydrogen
ชื่อภาษาไทย : ไฮโดรเจน
เลขอะตอม : 1
มวลอะตอม : 1
หมู : 1
จำนวนอิเลคตรอน : 1
จำนวนโปรตอน : 0
จำนวนนิวตรอน : 1
———————————————————————————–

2. He

อักษย่อธาตุ : He
ชื่อภาษาอังกฤษ : Helium
ชื่อภาษาไทย : ฮีเลียม
เลขอะตอม : 2
มวลอะตอม : 4
หมู่ : 8
จำนวนอิเลคตรอน : 2
จำนวนโปรตอน : 2
จำนวนนิวตรอน : 2
———————————————————————————–

3. Li

อักษย่อธาตุ : Li
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lithium
ชื่อภาษาไทย : ลิเทียม
เลขอะตอม : 3
มวลอะตอม : 7
หมู่ : 1
จำนวนอิเลคตรอน : 3
จำนวนโปรตอน : 3
จำนวนนิวตรอน : 4
———————————————————————————–

4. Be

อักษย่อธาตุ : Be
ชื่อภาษาอังกฤษ : Beryllium
ชื่อภาษาไทย : เบริลเลียม
เลขอะตอม : 4
มวลอะตอม : 9
หมู่ : 2
จำนวนอิเลคตรอน : 4
จำนวนโปรตอน : 4
จำนวนนิวตรอน : 5
———————————————————————————–

5. B

อักษย่อธาตุ : B
ชื่อภาษาอังกฤษ : Boron
ชื่อภาษาไทย : โบรอน
เลขอะตอม : 5
มวลอะตอม : 11
หมู่ : 3
จำนวนอิเลคตรอน : 5
จำนวนโปรตอน : 5
จำนวนนิวตรอน : 6
———————————————————————————–

6. C

อักษย่อธาตุ : C
ชื่อภาษาอังกฤษ : Carbon
ชื่อภาษาไทย : คาร์บอน
เลขอะตอม : 6
มวลอะตอม : 12
หมู่ : 4
จำนวนอิเลคตรอน : 6
จำนวนโปรตอน : 6
จำนวนนิวตรอน : 6
———————————————————————————–

7. N

อักษย่อธาตุ : N
ชื่อภาษาอังกฤษ : Nitrogen
ชื่อภาษาไทย : ไนโตรเจน
เลขอะตอม : 7
มวลอะตอม : 14
หมู่ : 5
จำนวนอิเลคตรอน : 7
จำนวนโปรตอน : 7
จำนวนนิวตรอน : 7
———————————————————————————–

8. O

อักษย่อธาตุ : O
ชื่อภาษาอังกฤษ : Oxygen
ชื่อภาษาไทย : ออกซิเจน
เลขอะตอม : 8
มวลอะตอม : 16
หมู่ : 6
จำนวนอิเลคตรอน : 8
จำนวนโปรตอน : 8
จำนวนนิวตรอน : 8
———————————————————————————–

9. F

อักษย่อธาตุ : F
ชื่อภาษาอังกฤษ : Fluorine
ชื่อภาษาไทย : ฟลูออรีน
เลขอะตอม : 9
มวลอะตอม : 19
หมู่ : 7
จำนวนอิเลคตรอน : 9
จำนวนโปรตอน : 9
จำนวนนิวตรอน : 10
———————————————————————————–

10. Ne

อักษย่อธาตุ : Ne
ชื่อภาษาอังกฤษ : Neon
ชื่อภาษาไทย : นีออน
เลขอะตอม : 10
มวลอะตอม : 20
หมู่ : 18
จำนวนอิเลคตรอน : 10
จำนวนโปรตอน : 10
จำนวนนิวตรอน : 10
———————————————————————————–

11. Na

อักษย่อธาตุ : Na
ชื่อภาษาอังกฤษ : Sodium
ชื่อภาษาไทย : โซเดียม
ชื่อภาษาละติน : Natrium
เลขอะตอม : 11
มวลอะตอม : 23
หมู่ : 1
จำนวนอิเลคตรอน : 11
จำนวนโปรตอน : 11
จำนวนนิวตรอน : 12
———————————————————————————–

12. Mg

อักษย่อธาตุ : Mg
ชื่อภาษาอังกฤษ : Magnesium
ชื่อภาษาไทย : แมกนีเซียม
เลขอะตอม : 12
มวลอะตอม : 24
หมู่ : 2
จำนวนอิเลคตรอน : 12
จำนวนโปรตอน : 12
จำนวนนิวตรอน : 12
———————————————————————————–

13. Al

อักษย่อธาตุ : Al
ชื่อภาษาอังกฤษ : Aluminium หรือ Aluminum
ชื่อภาษาไทย : อะลูมิเนียม
เลขอะตอม : 13
มวลอะตอม : 27
หมู่ : 3
จำนวนอิเลคตรอน : 13
จำนวนโปรตอน : 13
จำนวนนิวตรอน : 14
———————————————————————————–

14. Si

อักษย่อธาตุ : Si
ชื่อภาษาอังกฤษ : Silicon
ชื่อภาษาไทย : ซิลิคอน
เลขอะตอม : 14
มวลอะตอม : 28
หมู่ : 4
จำนวนอิเลคตรอน : 14
จำนวนโปรตอน : 14
จำนวนนิวตรอน : 14
———————————————————————————–

15. P

อักษย่อธาตุ : P
ชื่อภาษาอังกฤษ : Phosphorus
เลขอะตอม : 15
มวลอะตอม : 31
หมู่ : 5
จำนวนอิเลคตรอน : 15
จำนวนโปรตอน : 15
จำนวนนิวตรอน : 16
———————————————————————————–

16. S

อักษย่อธาตุ : S
ชื่อภาษาอังกฤษ : Sulphur
ชื่อภาษาไทย : ซัลเฟอร์ (กำมะถัน)
เลขอะตอม : 16
มวลอะตอม : 32
หมู่ : 6
จำนวนอิเลคตรอน : 16
จำนวนโปรตอน : 16
จำนวนนิวตรอน : 16
———————————————————————————–

17. Cl

อักษย่อธาตุ : Cl
ชื่อภาษาอังกฤษ : Chlorine
ชื่อภาษาไทย : คลอรีน
เลขอะตอม : 17
มวลอะตอม : 35
หมู่ : 7
จำนวนอิเลคตรอน : 17
จำนวนโปรตอน : 17
จำนวนนิวตรอน : 18
———————————————————————————–

18. Ar

อักษย่อธาตุ : Ar
ชื่อภาษาอังกฤษ : Argon
ชื่อภาษาไทย : อาร์กอน
เลขอะตอม : 18
มวลอะตอม : 40
หมู่ : 8
จำนวนอิเลคตรอน : 18
จำนวนโปรตอน : 18
จำนวนนิวตรอน : 22
———————————————————————————–

19. K

อักษย่อธาตุ : K
ชื่อภาษาอังกฤษ : Potassium
ชื่อภาษาไทย : โพแทสเซียม
ชื่อภาษาละติน : Kalium
เลขอะตอม : 19
มวลอะตอม : 39
หมู่ : 1
จำนวนอิเลคตรอน : 19
จำนวนโปรตอน : 19
จำนวนนิวตรอน : 20
———————————————————————————–

20. Ca

อักษย่อธาตุ : Ca
ชื่อภาษาอังกฤษ : Calcium
ชื่อภาษาไทย : แคลเซียม
เลขอะตอม : 20
มวลอะตอม : 40
หมู่ : 2
จำนวนอิเลคตรอน : 20
จำนวนโปรตอน : 20
จำนวนนิวตรอน : 20
———————————————————————————–

21. Sc

อักษย่อธาตุ : Sc
ชื่อภาษาอังกฤษ : Scandium
ชื่อภาษาไทย : สแกนเดียม
เลขอะตอม : 21
มวลอะตอม : 45
หมู่ : 3
จำนวนอิเลคตรอน : 21
จำนวนโปรตอน : 21
จำนวนนิวตรอน : 24
———————————————————————————–

22. Ti

อักษย่อ ธาตุ: Ti
ชื่อภาษาอังกฤษ : Titanium
ชื่อภาษาไทย : ไทเทเนียม
เลขอะตอม : 22
มวลอะตอม : 4
หมู่ : 48
จำนวนอิเลคตรอน : 22
จำนวนโปรตอน : 22
จำนวนนิวตรอน : 26
———————————————————————————–

23. V

อักษย่อธาตุ : V
ชื่อภาษาอังกฤษ : Vanadium
ชื่อภาษาไทย : วาเนเดียม
เลขอะตอม : 23
มวลอะตอม : 51
หมู่ : 5
จำนวนอิเลคตรอน : 23
จำนวนโปรตอน : 23
จำนวนนิวตรอน : 28
———————————————————————————–

24. Cr

อักษย่อธาตุ : Cr
ชื่อภาษาอังกฤษ : Chromium
ชื่อภาษาไทย : โครเมียม
เลขอะตอม : 24
มวลอะตอม : 52
หมู่ : 6
จำนวนอิเลคตรอน : 24
จำนวนโปรตอน : 24
จำนวนนิวตรอน : 28
———————————————————————————–

25. Mn

อักษย่อธาตุ : Mn
ชื่อภาษาอังกฤษ : Manganese
ชื่อภาษาไทย : แมงกานีส
เลขอะตอม : 25
มวลอะตอม : 55
หมู่ : 7
จำนวนอิเลคตรอน : 25
จำนวนโปรตอน : 25
จำนวนนิวตรอน : 30
———————————————————————————–

26. Fe

อักษย่อธาตุ : Fe
ชื่อภาษาอังกฤษ : Iron
ชื่อภาษาไทย : เหล็ก
ชื่อภาษาละติน : Ferrum
เลขอะตอม : 26
มวลอะตอม : 56
หมู่ : 8
จำนวนอิเลคตรอน : 26
จำนวนโปรตอน : 26
จำนวนนิวตรอน : 30
———————————————————————————–

27. Co

อักษย่อธาตุ : Co
ชื่อภาษาอังกฤษ : Cobalt
ชื่อภาษาไทย : โคบอลต์
เลขอะตอม : 27
มวลอะตอม : 59
หมู่ : 9
จำนวนอิเลคตรอน : 27
จำนวนโปรตอน : 27
จำนวนนิวตรอน : 32
———————————————————————————–

28. Ni

อักษย่อธาตุ : Ni
ชื่อภาษาอังกฤษ : Nickel
ชื่อภาษาไทย : นิกเกิล
เลขอะตอม : 28
มวลอะตอม : 59
หมู่ : 10
จำนวนอิเลคตรอน : 28
จำนวนโปรตอน : 28
จำนวนนิวตรอน : 31
———————————————————————————–

29. Cu

อักษย่อธาตุ : Cu
ชื่อภาษาอังกฤษ : Copper
ชื่อภาษาไทย : คอปเปอร์ (ทองแดง)
ชื่อภาษาละติน : Cuprum
เลขอะตอม : 29
มวลอะตอม : 64
หมู่ : 11
จำนวนอิเลคตรอน : 29
จำนวนโปรตอน : 29
จำนวนนิวตรอน : 35
———————————————————————————–

30. Zn

อักษย่อธาตุ : Zn
ชื่อภาษาอังกฤษ : Zinc
ชื่อภาษาไทย : ซิงค์ (สังกะสี)
เลขอะตอม : 30
มวลอะตอม : 65
หมู่ : 12
จำนวนอิเลคตรอน : 30
จำนวนโปรตอน : 30
จำนวนนิวตรอน : 35
———————————————————————————–

31. Ga

อักษย่อธาตุ : Ga
ชื่อภาษาอังกฤษ : Gallium
ชื่อภาษาไทย : แกลเลียม
เลขอะตอม : 31
มวลอะตอม : 70
หมู่ : 13
จำนวนอิเลคตรอน : 31
จำนวนโปรตอน : 31
จำนวนนิวตรอน : 39
———————————————————————————–

32. Ge

อักษย่อธาตุ : Ge
ชื่อภาษาอังกฤษ : Germanium
ชื่อภาษาไทย : เจอร์เมเนียม
เลขอะตอม : 32
มวลอะตอม : 73
หมู่ : 14
จำนวนอิเลคตรอน : 32
จำนวนโปรตอน : 32
จำนวนนิวตรอน : 41
———————————————————————————–

33. As

อักษย่อธาตุ : As
ชื่อภาษาอังกฤษ : Arsenic
ชื่อภาษาไทย : อาร์ซีนิก (สารหนู)
เลขอะตอม : 33
มวลอะตอม : 75
หมู่ : 15
จำนวนอิเลคตรอน : 33
จำนวนโปรตอน : 33
จำนวนนิวตรอน : 42
———————————————————————————–

34. Se

อักษย่อธาตุ : Se
ชื่อภาษาอังกฤษ : Selenium
ชื่อภาษาไทย : ซีลีเนียม
เลขอะตอม : 34
มวลอะตอม : 79
หมู่ : 16
จำนวนอิเลคตรอน : 34
จำนวนโปรตอน : 34
จำนวนนิวตรอน : 45
———————————————————————————–

35. Br

อักษย่อธาตุ : Br
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bromine
ชื่อภาษาไทย : โบรมีน
เลขอะตอม : 35
มวลอะตอม : 80
หมู่ : 17
จำนวนอิเลคตรอน : 35
จำนวนโปรตอน : 35
จำนวนนิวตรอน : 45
———————————————————————————–

36. Kr

อักษย่อธาตุ : Kr
ชื่อภาษาอังกฤษ : Krypton
ชื่อภาษาไทย : คริปทอน
เลขอะตอม : 36
มวลอะตอม : 84
หมู่ : 18
จำนวนอิเลคตรอน : 36
จำนวนโปรตอน : 36
จำนวนนิวตรอน : 48
———————————————————————————–

37. Rb

อักษย่อธาตุ : Rb
ชื่อภาษาอังกฤษ : Rubidium
ชื่อภาษาไทย : รูบิเดียม
เลขอะตอม : 37
มวลอะตอม : 85
หมู่ : 1
จำนวนอิเลคตรอน : 37
จำนวนโปรตอน : 37
จำนวนนิวตรอน : 48
———————————————————————————–

38. Sr

อักษย่อธาตุ : Sr
ชื่อภาษาอังกฤษ : Strontium
ชื่อภาษาไทย : สตรอนเทียม
เลขอะตอม : 38
มวลอะตอม : 88
หมู่ : 2
จำนวนอิเลคตรอน : 38
จำนวนโปรตอน : 38
จำนวนนิวตรอน : 50
———————————————————————————–

39. Y

อักษย่อธาตุ : Y
ชื่อภาษาอังกฤษ : Yttrium
ชื่อภาษาไทย : อิตเตรียม
เลขอะตอม : 39
มวลอะตอม : 89
หมู่ : 3
จำนวนอิเลคตรอน : 39
จำนวนโปรตอน : 39
จำนวนนิวตรอน : 50
———————————————————————————–

40. Zr

อักษย่อธาตุ : Zr
ชื่อภาษาอังกฤษ : Zirconium
ชื่อภาษาไทย : เซอร์โคเนียม
เลขอะตอม : 40
มวลอะตอม : 91
หมู่ : 4
จำนวนอิเลคตรอน : 40
จำนวนโปรตอน : 40
จำนวนนิวตรอน : 51
———————————————————————————–

41. Nb

อักษย่อธาตุ : Nb
ชื่อภาษาอังกฤษ : Niobium
ชื่อภาษาไทย : ไนโอเบียม
เลขอะตอม : 41
มวลอะตอม : 93
หมู่ : 5
จำนวนอิเลคตรอน : 41
จำนวนโปรตอน : 41
จำนวนนิวตรอน : 93
———————————————————————————–

42. Mo

อักษย่อธาตุ : Mo
ชื่อภาษาอังกฤษ : Molybdenum
ชื่อภาษาไทย : โมลิบดีนัม
เลขอะตอม : 42
มวลอะตอม : 96
หมู่ : 6
จำนวนอิเลคตรอน : 42
จำนวนโปรตอน : 42
จำนวนนิวตรอน : 54
———————————————————————————–

43. Tc

อักษย่อธาตุ : Tc
ชื่อภาษาอังกฤษ : Technetium
ชื่อภาษาไทย : เทคนิเซียม
เลขอะตอม : 43
มวลอะตอม : 98
หมู่ : 7
จำนวนอิเลคตรอน : 43
จำนวนโปรตอน : 43
จำนวนนิวตรอน : 55
———————————————————————————–

44. Ru

อักษย่อธาตุ : Ru
ชื่อภาษาอังกฤษ : Ruthenium
ชื่อภาษาไทย : รูทีเนียม
เลขอะตอม : 44
มวลอะตอม : 101
หมู่ : 8
จำนวนอิเลคตรอน : 44
จำนวนโปรตอน : 44
จำนวนนิวตรอน : 57
———————————————————————————–

45. Rh

อักษย่อธาตุ : Rh
ชื่อภาษาอังกฤษ : Rhodium
ชื่อภาษาไทย : โรเดียม
เลขอะตอม : 45
มวลอะตอม : 103
หมู่ : 9
จำนวนอิเลคตรอน : 45
จำนวนโปรตอน : 45
จำนวนนิวตรอน : 58
———————————————————————————–

46. Pd

อักษย่อธาตุ : Pd
ชื่อภาษาอังกฤษ : Palladium
ชื่อภาษาไทย : พลาลาเดียม
เลขอะตอม : 46
มวลอะตอม : 106
หมู่ : 10
จำนวนอิเลคตรอน : 46
จำนวนโปรตอน : 46
จำนวนนิวตรอน : 60
———————————————————————————–

47. Ag

อักษย่อธาตุ : Ag
ชื่อภาษาอังกฤษ : Silver
ชื่อภาษาไทย : ซิลเวอร์ (เงิน)
ชื่อภาษาละติน : Argentum
เลขอะตอม : 47
มวลอะตอม : 108
หมู่ : 11
จำนวนอิเลคตรอน : 47
จำนวนโปรตอน : 47
จำนวนนิวตรอน : 61
———————————————————————————–

48. Cd

อักษย่อธาตุ : Cd
ชื่อภาษาอังกฤษ : Cadmium
ชื่อภาษาไทย : แคดเมียม
เลขอะตอม : 48
มวลอะตอม : 112
หมู่ : 12
จำนวนอิเลคตรอน : 48
จำนวนโปรตอน : 48
จำนวนนิวตรอน : 64
———————————————————————————–

49. In

อักษย่อธาตุ : In
ชื่อภาษาอังกฤษ : Indium
ชื่อภาษาไทย : อินเดียม
เลขอะตอม : 49
มวลอะตอม : 115
หมู่ : 13
จำนวนอิเลคตรอน : 49
จำนวนโปรตอน : 49
จำนวนนิวตรอน : 66
———————————————————————————–

50. Sn

อักษย่อธาตุ : Sn
ชื่อภาษาอังกฤษ : Tin
ชื่อภาษาไทย : ทิน (ดีบุก)
ชื่อภาษาละติน : Stannum
เลขอะตอม : 50
มวลอะตอม : 119
หมู่ : 14
จำนวนอิเลคตรอน : 50
จำนวนโปรตอน : 50
จำนวนนิวตรอน : 69
———————————————————————————–

51. Sb

อักษย่อธาตุ : Sb
ชื่อภาษาอังกฤษ : Antimony
ชื่อภาษาไทย : แอนทิโมนี (พลวง)
ชื่อภาษาละติน : Stibium
เลขอะตอม : 51
มวลอะตอม : 122
หมู่ : 15
จำนวนอิเลคตรอน : 51
จำนวนโปรตอน : 51
จำนวนนิวตรอน : 71
———————————————————————————–

52. Te

อักษย่อธาตุ : Te
ชื่อภาษาอังกฤษ : Tellurium
ชื่อภาษาไทย : เทลลูเรียม
เลขอะตอม : 52
มวลอะตอม : 128
หมู่ : 16
จำนวนอิเลคตรอน : 52
จำนวนโปรตอน : 52
จำนวนนิวตรอน : 76
———————————————————————————–

53. I

อักษย่อธาตุ : I
ชื่อภาษาอังกฤษ : Iodine
ชื่อภาษาไทย : ไอโอดีน
เลขอะตอม : 53
มวลอะตอม : 127
หมู่ : 17
จำนวนอิเลคตรอน : 53
จำนวนโปรตอน : 53
จำนวนนิวตรอน : 74
———————————————————————————–

54. Xe

อักษย่อธาตุ : Xe
ชื่อภาษาอังกฤษ : Xenon
ชื่อภาษาไทย : ซีนอน
เลขอะตอม : 54
มวลอะตอม : 131
หมู่ : 18
จำนวนอิเลคตรอน : 54
จำนวนโปรตอน : 54
จำนวนนิวตรอน : 77
———————————————————————————–

55. Cs

อักษย่อธาตุ : Cs
ชื่อภาษาอังกฤษ : Caesium
ชื่อภาษาไทย : ซีเซียม
เลขอะตอม : 55
มวลอะตอม : 133
หมู่ : 1
จำนวนอิเลคตรอน : 55
จำนวนโปรตอน : 55
จำนวนนิวตรอน : 78
———————————————————————————–

56. Ba

อักษย่อธาตุ : Ba
ชื่อภาษาอังกฤษ : Barium
ชื่อภาษาไทย : แบเรียม
เลขอะตอม : 56
มวลอะตอม : 137
หมู่ : 2
จำนวนอิเลคตรอน : 56
จำนวนโปรตอน : 56
จำนวนนิวตรอน : 81
———————————————————————————–

57. La

อักษย่อธาตุ : La
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lanthanum
ชื่อภาษาไทย : แลนทานัม
เลขอะตอม : 57
มวลอะตอม : 139
หมู่ : โลหะ
จำนวนอิเลคตรอน : 57
จำนวนโปรตอน : 57
จำนวนนิวตรอน : 82
———————————————————————————–

58. Ce

อักษย่อธาตุ : Ce
ชื่อภาษาอังกฤษ : Cerium
ชื่อภาษาไทย : ซีเรียม
เลขอะตอม : 58
มวลอะตอม : 140
หมู่ : โลหะ
จำนวนอิเลคตรอน : 58
จำนวนโปรตอน : 58
จำนวนนิวตรอน : 82
———————————————————————————–

59. Pr

อักษย่อธาตุ : Pr
ชื่อภาษาอังกฤษ : Praseodymium
ชื่อภาษาไทย : เพรซีโอดิเมียม
เลขอะตอม : 59
มวลอะตอม : 141
หมู่ : โลหะ
จำนวนอิเลคตรอน : 59
จำนวนโปรตอน : 59
จำนวนนิวตรอน : 82
———————————————————————————–

60. Nd

อักษย่อธาตุ : Nd
ชื่อภาษาอังกฤษ : Neodymium
ชื่อภาษาไทย : นีโอดิเมียม
เลขอะตอม : 60
มวลอะตอม : 144
หมู่ : โลหะ (หายาก)
จำนวนอิเลคตรอน : 60
จำนวนโปรตอน : 60
จำนวนนิวตรอน : 84
———————————————————————————–

61. Pm

อักษย่อธาตุ : Pm
ชื่อภาษาอังกฤษ : Promethium
ชื่อภาษาไทย : โพรมีเทียม
เลขอะตอม : 61
มวลอะตอม : 145
หมู่ : โลหะ (หายากมาก)
จำนวนอิเลคตรอน : 61
จำนวนโปรตอน : 61
จำนวนนิวตรอน : 84
———————————————————————————–

62. Sm

อักษย่อธาตุ : Sm
ชื่อภาษาอังกฤษ : Samarium
ชื่อภาษาไทย : ซามาเรียม
เลขอะตอม : 62
มวลอะตอม : 150
หมู่ : โลหะ
จำนวนอิเลคตรอน : 62
จำนวนโปรตอน : 62
จำนวนนิวตรอน : 88
———————————————————————————–

63. Eu

อักษย่อธาตุ : Eu
ชื่อภาษาอังกฤษ : Europium
ชื่อภาษาไทย : ยูโรเปียม
เลขอะตอม : 63
มวลอะตอม : 152
หมู่ : โลหะ
จำนวนอิเลคตรอน : 63
จำนวนโปรตอน : 63
จำนวนนิวตรอน : 89
———————————————————————————–

64. Gd

อักษย่อธาตุ : Gd
ชื่อภาษาอังกฤษ : Gadolinium
ชื่อภาษาไทย : กาโดลินเนียม
เลขอะตอม : 64
มวลอะตอม : 157
หมู่ : โลหะ (หายาก)
จำนวนอิเลคตรอน : 64
จำนวนโปรตอน : 64
จำนวนนิวตรอน : 93
———————————————————————————–

65. Tb

อักษย่อธาตุ : Tb
ชื่อภาษาอังกฤษ : Terbium
ชื่อภาษาไทย : เทอร์เบียม
เลขอะตอม : 65
มวลอะตอม : 159
หมู่ : โลหะ (หายาก)
จำนวนอิเลคตรอน : 65
จำนวนโปรตอน : 65
จำนวนนิวตรอน : 94
———————————————————————————–

66. Dy

อักษย่อธาตุ : Dy
ชื่อภาษาอังกฤษ : Dysprosium
ชื่อภาษาไทย : ดิสโพรเซียม
เลขอะตอม : 66
มวลอะตอม : 163
หมู่ : โลหะ (หายาก)
จำนวนอิเลคตรอน : 66
จำนวนโปรตอน : 66
จำนวนนิวตรอน : 97
———————————————————————————–

67. Ho

อักษย่อธาตุ : Ho
ชื่อภาษาอังกฤษ : Holmium
ชื่อภาษาไทย : โฮล์มเมียม
เลขอะตอม : 67
มวลอะตอม : 165
หมู่ : โลหะ (หายากมาก)
จำนวนอิเลคตรอน : 67
จำนวนโปรตอน : 67
จำนวนนิวตรอน : 98
———————————————————————————–

68. Er

อักษย่อธาตุ : Er
ชื่อภาษาอังกฤษ : Erbium
ชื่อภาษาไทย : เออร์เบียม
เลขอะตอม : 68
มวลอะตอม : 167
หมู่ : โลหะ (หายาก)
จำนวนอิเลคตรอน : 68
จำนวนโปรตอน : 68
จำนวนนิวตรอน : 99
———————————————————————————–

69. Tm

อักษย่อธาตุ : Tm
ชื่อภาษาอังกฤษ : Thulium
ชื่อภาษาไทย : ทูเลียม
เลขอะตอม : 69
มวลอะตอม : 169
หมู่ : โลหะ (หายาก)
จำนวนอิเลคตรอน : 69
จำนวนโปรตอน : 69
จำนวนนิวตรอน : 100
———————————————————————————–

70. Yb

อักษย่อธาตุ : Yb
ชื่อภาษาอังกฤษ : Ytterbium
ชื่อภาษาไทย : อิตเตอร์เบียม
เลขอะตอม : 70
มวลอะตอม : 173
หมู่ : โลหะ (หายาก)
จำนวนอิเลคตรอน : 70
จำนวนโปรตอน : 70
จำนวนนิวตรอน : 103
———————————————————————————–

71. Lu

อักษย่อธาตุ : Lu
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lutetium
ชื่อภาษาไทย : ลูทีเชียม
เลขอะตอม : 71
มวลอะตอม : 175
หมู่ : 3
จำนวนอิเลคตรอน : 71
จำนวนโปรตอน : 71
จำนวนนิวตรอน : 104
———————————————————————————–

72. Hf

อักษย่อธาตุ : Hf
ชื่อภาษาอังกฤษ : Hafnium
ชื่อภาษาไทย : ฮาฟเนียม
เลขอะตอม : 72
มวลอะตอม : 178
หมู่ : 4
จำนวนอิเลคตรอน : 72
จำนวนโปรตอน : 72
จำนวนนิวตรอน : 106
———————————————————————————–

73. Ta

อักษย่อธาตุ : Ta
ชื่อภาษาอังกฤษ : Tantalum
ชื่อภาษาไทย : แทนทาลัม
เลขอะตอม : 73
มวลอะตอม : 181
หมู่ : 5
จำนวนอิเลคตรอน : 73
จำนวนโปรตอน : 73
จำนวนนิวตรอน : 108
———————————————————————————–

74. W

อักษย่อธาตุ : W
ชื่อภาษาอังกฤษ : Tungsten
ชื่อภาษาไทย : ทังสเตน หรือ วูลแฟรม
ชื่อภาษาละติน : Wolfram
เลขอะตอม : 74
มวลอะตอม : 184
หมู่ : 6
จำนวนอิเลคตรอน : 74
จำนวนโปรตอน : 74
จำนวนนิวตรอน : 110
———————————————————————————–

75. Re

อักษย่อธาตุ : Re
ชื่อภาษาอังกฤษ : Rhenium
ชื่อภาษาไทย : รีเนียม
เลขอะตอม : 75
มวลอะตอม : 186
หมู่ : 7
จำนวนอิเลคตรอน : 75
จำนวนโปรตอน : 75
จำนวนนิวตรอน : 111
———————————————————————————–

76. Os

อักษย่อธาตุ : Os
ชื่อภาษาอังกฤษ : Osmium
ชื่อภาษาไทย : ออสเมียม
เลขอะตอม : 76
มวลอะตอม : 190
หมู่ : 8
จำนวนอิเลคตรอน : 76
จำนวนโปรตอน : 76
จำนวนนิวตรอน : 114
———————————————————————————–

77. Ir

อักษย่อธาตุ : Ir
ชื่อภาษาอังกฤษ : Iridium
ชื่อภาษาไทย : อิริเดียม
เลขอะตอม : 77
มวลอะตอม : 192
หมู่ : 9
จำนวนอิเลคตรอน : 77
จำนวนโปรตอน : 77
จำนวนนิวตรอน : 115
———————————————————————————–

78. Pt

อักษย่อธาตุ : Pt
ชื่อภาษาอังกฤษ : Platinum
ชื่อภาษาไทย : แพลตินัม (ทองคำขาว)
เลขอะตอม : 78
มวลอะตอม : 195
หมู่ : 10
จำนวนอิเลคตรอน : 78
จำนวนโปรตอน : 78
จำนวนนิวตรอน : 117
———————————————————————————–

79. Au

อักษย่อธาตุ : Au
ชื่อภาษาอังกฤษ : Gold
ชื่อภาษาไทย : โกลด์ (ทองคำ)
ชื่อภาษาละติน : Aurum
เลขอะตอม : 79
มวลอะตอม : 197
หมู่ : 11
จำนวนอิเลคตรอน : 79
จำนวนโปรตอน : 79
จำนวนนิวตรอน : 118
———————————————————————————–

80. Hg

อักษย่อธาตุ : Hg
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mercury
ชื่อภาษาไทย : เมอร์คิวรี (ปรอท)
ชื่อภาษาละติน : Hydragerum
เลขอะตอม : 80
มวลอะตอม : 201
หมู่ : 12
จำนวนอิเลคตรอน : 80
จำนวนโปรตอน : 80
จำนวนนิวตรอน : 121
———————————————————————————–

81. Tl

อักษย่อธาตุ : Tl
ชื่อภาษาอังกฤษ : Thallium
ชื่อภาษาไทย : ทาลเลียม
เลขอะตอม : 81
มวลอะตอม : 204
หมู่ : 13
จำนวนอิเลคตรอน : 81
จำนวนโปรตอน : 81
จำนวนนิวตรอน : 123
———————————————————————————–

82. Pb

อักษย่อธาตุ : Pb
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lead
ชื่อภาษาไทย : ลีด (ตะกั่ว)
ชื่อภาษาละติน : Plumbum
เลขอะตอม : 82
มวลอะตอม : 207
หมู่ : 14
จำนวนอิเลคตรอน : 82
จำนวนโปรตอน : 82
จำนวนนิวตรอน : 125
———————————————————————————–

83. Bi

อักษย่อธาตุ : Bi
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bismuth
ชื่อภาษาไทย : บิสมัท
เลขอะตอม : 83
มวลอะตอม : 209
หมู่ : 15
จำนวนอิเลคตรอน : 83
จำนวนโปรตอน : 83
จำนวนนิวตรอน : 126
———————————————————————————–

84. Po

อักษย่อธาตุ : Po
ชื่อภาษาอังกฤษ : Polonium
ชื่อภาษาไทย : โปโลเนียม
เลขอะตอม : 84
มวลอะตอม : 209
หมู่ : 16
จำนวนอิเลคตรอน : 84
จำนวนโปรตอน : 84
จำนวนนิวตรอน : 125
———————————————————————————–

85. At

อักษย่อธาตุ : At
ชื่อภาษาอังกฤษ : แอสทาทีน
ชื่อภาษาไทย : Astatine
ชื่อภาษาละติน :
เลขอะตอม : 85
มวลอะตอม : 210
หมู่ : 17
จำนวนอิเลคตรอน : 85
จำนวนโปรตอน : 85
จำนวนนิวตรอน : 125
———————————————————————————–

86. Rn

อักษย่อธาตุ : Rn
ชื่อภาษาอังกฤษ : Radon
ชื่อภาษาไทย : เรดอน
เลขอะตอม : 86
มวลอะตอม : 222
หมู่ : 18
จำนวนอิเลคตรอน : 86
จำนวนโปรตอน : 86
จำนวนนิวตรอน : 136
———————————————————————————–

87. Fr

อักษย่อธาตุ : Fr
ชื่อภาษาอังกฤษ : Francium
ชื่อภาษาไทย : แฟรนเซียม
ชื่อภาษาละติน :
เลขอะตอม : 87
มวลอะตอม : 223
หมู่ : 1
จำนวนอิเลคตรอน : 87
จำนวนโปรตอน : 87
จำนวนนิวตรอน : 136
———————————————————————————–

88. Ra

อักษย่อธาตุ : Ra
ชื่อภาษาอังกฤษ : Radium
ชื่อภาษาไทย : เรเดียม
เลขอะตอม : 88
มวลอะตอม : 226
หมู่ : 2
จำนวนอิเลคตรอน : 88
จำนวนโปรตอน : 88
จำนวนนิวตรอน : 138
———————————————————————————–

89. Ac

อักษย่อธาตุ : Ac
ชื่อภาษาอังกฤษ : Actinium
ชื่อภาษาไทย : แอคทิเนียม
เลขอะตอม : 89
มวลอะตอม : 227
หมู่ : โลหะ (กัมมันตภาพรังสี)
จำนวนอิเลคตรอน : 89
จำนวนโปรตอน : 89
จำนวนนิวตรอน : 138
———————————————————————————–

90. Th

อักษย่อธาตุ : Th
ชื่อภาษาอังกฤษ : Thorium
ชื่อภาษาไทย : ธอเรียม
เลขอะตอม : 90
มวลอะตอม : 232
หมู่ : โลหะ (กัมมันตภาพรังสี)
จำนวนอิเลคตรอน : 90
จำนวนโปรตอน : 90
จำนวนนิวตรอน : 142
———————————————————————————–

91. Pa

อักษย่อธาตุ : Pa
ชื่อภาษาอังกฤษ : Protactinium
ชื่อภาษาไทย : โพรแทกทิเนียม
เลขอะตอม : 91
มวลอะตอม : 231
หมู่ : โลหะ
จำนวนอิเลคตรอน : 91
จำนวนโปรตอน : 91
จำนวนนิวตรอน : 140
———————————————————————————–

92. U

อักษย่อธาตุ : U
ชื่อภาษาอังกฤษ : Uranium
ชื่อภาษาไทย : ยูเรเนียม
เลขอะตอม : 92
มวลอะตอม : 238
หมู่ : โลหะ (กัมมันตภาพรังสี)
จำนวนอิเลคตรอน : 92
จำนวนโปรตอน : 92
จำนวนนิวตรอน : 146
———————————————————————————–

93. Np

อักษย่อธาตุ : Np
ชื่อภาษาอังกฤษ : Neptunium
ชื่อภาษาไทย : เนปจูเนียม
เลขอะตอม : 93
มวลอะตอม : 237
หมู่ : โลหะ (กัมมันตภาพรังสี)
จำนวนอิเลคตรอน : 93
จำนวนโปรตอน : 93
จำนวนนิวตรอน : 144
———————————————————————————–

94. Pu

อักษย่อธาตุ : Pu
ชื่อภาษาอังกฤษ : Plutonium
ชื่อภาษาไทย : พลูโตเนียม
เลขอะตอม : 94
มวลอะตอม : 244
หมู่ : โลหะ (กัมมันตภาพรังสี)
จำนวนอิเลคตรอน : 94
จำนวนโปรตอน : 94
จำนวนนิวตรอน : 150
———————————————————————————–

95. Am

อักษย่อธาตุ : Am
ชื่อภาษาอังกฤษ : Americium
ชื่อภาษาไทย : อเมริเซียม
เลขอะตอม : 95
มวลอะตอม : 243
หมู่ : โลหะ (กัมมันตภาพรังสี)
จำนวนอิเลคตรอน : 95
จำนวนโปรตอน : 95
จำนวนนิวตรอน : 158
———————————————————————————–

96. Cm

อักษย่อธาตุ : Cm
ชื่อภาษาอังกฤษ : Curium
ชื่อภาษาไทย : คูเรียม
เลขอะตอม : 96
มวลอะตอม : 247
หมู่ : โลหะ (กัมมันตภาพรังสี)
จำนวนอิเลคตรอน : 96
จำนวนโปรตอน : 96
จำนวนนิวตรอน : 151
———————————————————————————–

97. Bk

อักษย่อธาตุ : Bk
ชื่อภาษาอังกฤษ : Berkelium
ชื่อภาษาไทย : เบอร์คีเลียม
เลขอะตอม : 97
มวลอะตอม : 247
หมู่ : โลหะ (สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ)
จำนวนอิเลคตรอน : 97
จำนวนโปรตอน : 97
จำนวนนิวตรอน : 150
———————————————————————————–

98. Cf

อักษย่อธาตุ : Cf
ชื่อภาษาอังกฤษ : Californium
ชื่อภาษาไทย : แคลิฟอร์เนียม
เลขอะตอม : 98
มวลอะตอม : 251
หมู่ : โลหะ (กัมมันตภาพรังสีที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ )
จำนวนอิเลคตรอน : 98
จำนวนโปรตอน : 98
จำนวนนิวตรอน : 153
———————————————————————————–

99. Es

อักษย่อธาตุ : Es
ชื่อภาษาอังกฤษ : Einsteinium
ชื่อภาษาไทย : ไอน์สไตเนียม
เลขอะตอม : 99
มวลอะตอม : 252
หมู่ : โลหะ (กัมมันตภาพรังสีที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ )
จำนวนอิเลคตรอน : 99
จำนวนโปรตอน : 99
จำนวนนิวตรอน : 153
———————————————————————————–

100. Fm

อักษย่อธาตุ : Fm
ชื่อภาษาอังกฤษ : Fermium
ชื่อภาษาไทย : เฟอร์เมียม
เลขอะตอม : 100
มวลอะตอม : 257
หมู่ : โลหะ (ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ )
จำนวนอิเลคตรอน : 100
จำนวนโปรตอน : 100
จำนวนนิวตรอน : 157
———————————————————————————–

101. Md

อักษย่อธาตุ : Md
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mendelevium
ชื่อภาษาไทย : เมนเดลเลเวียม
เลขอะตอม : 101
มวลอะตอม : 258
หมู่ : โลหะ (ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ )
จำนวนอิเลคตรอน : 101
จำนวนโปรตอน : 101
จำนวนนิวตรอน : 157
———————————————————————————–

102. No

อักษย่อธาตุ : No
ชื่อภาษาอังกฤษ : Nobelium
ชื่อภาษาไทย : โนเบลเลียม
เลขอะตอม : 102
มวลอะตอม : 259
หมู่ : โลหะ (ธาตุสังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ)
จำนวนอิเลคตรอน : 102
จำนวนโปรตอน : 103
จำนวนนิวตรอน : 157
———————————————————————————–

103. Lr

อักษย่อธาตุ : Lr
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lawrencium
ชื่อภาษาไทย : ลอว์เรนเซียม
เลขอะตอม : 103
มวลอะตอม : 266
หมู่ : 3 (ธาตุสังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ)
จำนวนอิเลคตรอน : 103
จำนวนโปรตอน : 103
จำนวนนิวตรอน : 163
———————————————————————————–

104. Rf

อักษย่อธาตุ : Rf
ชื่อภาษาอังกฤษ : Rutherfordium
ชื่อภาษาไทย : รัทเทอร์ฟอร์เดียม
เลขอะตอม : 104
มวลอะตอม : 267
หมู่ : 4 (ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ )
จำนวนอิเลคตรอน : 104
จำนวนโปรตอน : 104
จำนวนนิวตรอน : 163
———————————————————————————–

105. Db

อักษย่อธาตุ : Db
ชื่อภาษาอังกฤษ : Dubnium
ชื่อภาษาไทย : ดุบเนียม
เลขอะตอม : 105
มวลอะตอม : 268
หมู่ : 5 (ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ )
จำนวนอิเลคตรอน : 105
จำนวนโปรตอน : 105
จำนวนนิวตรอน : 163
———————————————————————————–

106. Sg

อักษย่อธาตุ : Sg
ชื่อภาษาอังกฤษ : Seaborgium
ชื่อภาษาไทย : ซีบอร์เกียม
เลขอะตอม : 106
มวลอะตอม : 269
หมู่ : 6 (ธาตุสังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ)
จำนวนอิเลคตรอน : 106
จำนวนโปรตอน : 106
จำนวนนิวตรอน : 163
———————————————————————————–

107. Bh

อักษย่อธาตุ : Bh
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bohrium
ชื่อภาษาไทย : โบห์เรียม
เลขอะตอม : 107
มวลอะตอม : 270
หมู่ : 7 (ธาตุสังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ)
จำนวนอิเลคตรอน : 107
จำนวนโปรตอน : 107
จำนวนนิวตรอน : 163
———————————————————————————–

108. Hs

อักษย่อธาตุ : Hs
ชื่อภาษาอังกฤษ : Hassium
ชื่อภาษาไทย : ฮัสเซียม
เลขอะตอม : 108
มวลอะตอม : 269
หมู่ : 8 (ธาตุสังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ)
จำนวนอิเลคตรอน : 108
จำนวนโปรตอน : 108
จำนวนนิวตรอน : 161
———————————————————————————–

109. Mt

อักษย่อธาตุ : Mt
ชื่อภาษาอังกฤษ : Meitnerium
ชื่อภาษาไทย : ไมต์เนเรียม
เลขอะตอม : 109
มวลอะตอม : 278
หมู่ : 9 (ธาตุสังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ)
จำนวนอิเลคตรอน : 109
จำนวนโปรตอน : 109
จำนวนนิวตรอน : 169
———————————————————————————–

110. Ds

อักษย่อธาตุ : Ds
ชื่อภาษาอังกฤษ : Darmstadtium
ชื่อภาษาไทย : ดาร์มสตัดเทียม
เลขอะตอม : 110
มวลอะตอม : 281
หมู่ : 10 (ธาตุสังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ)
จำนวนอิเลคตรอน : 110
จำนวนโปรตอน : 110
จำนวนนิวตรอน : 171
———————————————————————————–

111. Rg

อักษย่อธาตุ : Rg
ชื่อภาษาอังกฤษ : Roentgenium
ชื่อภาษาไทย : เรินต์เกเนียม
เลขอะตอม : 111
มวลอะตอม : 281
หมู่ : 11 (ธาตุสังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ)
จำนวนอิเลคตรอน : 111
จำนวนโปรตอน : 111
จำนวนนิวตรอน : 170
———————————————————————————–

112. Cn

อักษย่อธาตุ : Cn
ชื่อภาษาอังกฤษ : Copernicium
ชื่อภาษาไทย : โคเปอร์นิเซียม
เลขอะตอม : 112
มวลอะตอม : 285
หมู่ : 12 (โลหะหนักยิ่งยวดที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ)
จำนวนอิเลคตรอน : 112
จำนวนโปรตอน : 112
จำนวนนิวตรอน : 173
———————————————————————————–

113. Nh

อักษย่อธาตุ : Nh
ชื่อภาษาอังกฤษ : Nihonium
ชื่อภาษาไทย : นิโฮเนียม
เลขอะตอม : 113
มวลอะตอม : 286
หมู่ : 13 (โลหะหนักยิ่งยวดที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ)
จำนวนอิเลคตรอน : 113
จำนวนโปรตอน : 113
จำนวนนิวตรอน : 173
———————————————————————————–

114. Fl

อักษย่อธาตุ : Fl
ชื่อภาษาอังกฤษ : Flerovium
ชื่อภาษาไทย : ฟลีโรเวียม
เลขอะตอม : 114
มวลอะตอม : 289
หมู่ : 14 (ธาตุกัมมันตภาพรังสีแบบหนักยิ่งยวด ที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ )
จำนวนอิเลคตรอน : 114
จำนวนโปรตอน : 114
จำนวนนิวตรอน : 175
———————————————————————————–

115. Mc

อักษย่อธาตุ : Mc
ชื่อภาษาอังกฤษ : Moscovium
ชื่อภาษาไทย : มอสโกเวียม
เลขอะตอม : 115
มวลอะตอม : 289
หมู่ : 15 (ธาตุกัมมันตภาพรังสีแบบหนักยิ่งยวด ที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ )
จำนวนอิเลคตรอน : 115
จำนวนโปรตอน : 115
จำนวนนิวตรอน : 174
———————————————————————————–

116. Lv

อักษย่อธาตุ : Lv
ชื่อภาษาอังกฤษ : Livermorium
ชื่อภาษาไทย : ลิเวอร์มอเรียม
เลขอะตอม : 116
มวลอะตอม : 293
หมู่ : 16 (ธาตุกัมมันตภาพรังสีแบบหนักยิ่งยวด ที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ )
จำนวนอิเลคตรอน : 116
จำนวนโปรตอน : 116
จำนวนนิวตรอน : 177
———————————————————————————–

117. Ts

อักษย่อธาตุ : Ts
ชื่อภาษาอังกฤษ : Tennessine
ชื่อภาษาไทย : เทนเนสซีน
เลขอะตอม : 117
มวลอะตอม : 294
หมู่ : 17 (ธาตุกึ่งโลหะแบบหนักยิ่งยวดที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ)
จำนวนอิเลคตรอน : 117
จำนวนโปรตอน : 117
จำนวนนิวตรอน : 177
———————————————————————————–

118. Og

อักษย่อธาตุ : Og
ชื่อภาษาอังกฤษ : Oganesson
ชื่อภาษาไทย : โอกาเนสซอน
เลขอะตอม : 118
มวลอะตอม : 294
หมู่ : (ธาตุกัมมันตภาพรังสีแบบหนักยิ่งยวด ที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ไม่พบในธรรมชาติ เป็นธาตุที่หนักที่สุดในปัจจุบัน )
จำนวนอิเลคตรอน : 118
จำนวนโปรตอน : 118
จำนวนนิวตรอน : 176
———————————————————————————–

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ทราบแล้วว่าธาตุที่มีอยู่มากที่สุดในเอกภพคือธาตุไฮโดรเจนหรือธาตุหมายเลข 1 ในตารางธาตุ เนื่องจากมันเป็นสารตั้งต้นในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นในดาวฤกษ์ทั้งหลายนั่นเอง ส่วนธาตุที่หนักมาก ๆ นั้น ยังไม่พบตามธรรมชาติบนโลก จึงต้องใช้วิธีสังเคราะห์ขึ่นเพื่อศึกษาคุณสมบัติของมัน และในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามในการสังเคราะห์ธาตุลำดับที่ 119 และลำดับต่อ ๆ ไปอยู่ แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ…

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top