ประเทศไทย

รายชื่อถนน 66 สายที่ กทม. เก็บค่าจอดรถ มีถนนอะไรบ้าง

กทม.เก็บค่าที่จอดรถ

กรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ได้ประกาศระเบียบการจัดเก็บค่าจอดรถบนถนนเส้นทางต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 66 เส้นทาง โดยให้จัดเก็บค่าจอดรถนอกช่วงเวลาห้ามจอด ส่วนในช่วงเวลาห้ามจอดก็ยังคงห้ามจอดต่อไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ก ... Read More »

จำนวน ส.ส. ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ 350 คน

จำนวน ส.ส. แต่ละจังหวัด

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในแต่ละจังหวัด เพื่อรองรับการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยใช้ฐานจำนวนประชากรของกรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจำนวน 66,18 ... Read More »

เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนสารพัดประโยชน์ของจังหวัดเพชรบุรี

เขื่อนแก่งกระจาน

เขื่อนแก่งกระจาน เป็นเขื่อนดินอเนกประสงค์แห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยเป็นทั้งเขื่อนเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ผลิตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อยใจของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงไหล ... Read More »

รัฐวิสาหกิจ คืออะไร ประเทศไทยมีอยู่กี่แห่ง

รัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) คือ องค์การ หรือบริษัท หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจการเพื่อแสวงหาผลกำไร เช่นเดียวกับองค์กรธุรกิจเอกชน บางรัฐวิสาหกิจก็เป็นธุรกิจผูกขาด ซึ่งหมายถึงรัฐดำเนินการได้แต่เพ ... Read More »

พระนามเต็มพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1-9

สถาบันพระมหากษัตริย์นับได้ว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติตั้งแต่มีการก่อร่างสร้างประเทศกันมา นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ประเทศไทยของเราไม่เคยว่างเว้นจากพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม ผ่านการปกครองมาหลายรูปแบบ ทั้งแบบพ่อปกครองลูกในสมัยสุโข ... Read More »

กษัตริย์พระองค์แรกของไทย มีพระนามว่าอะไร

กษัตริย์พระองค์แรกของไทย

กษัตริย์พระองค์แรกของไทย มีพระนามว่าอะไร? เฉลย… พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยคือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หรือ พ่อขุนบางกลางหาว องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงเป็นพระราชบิดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงพระราชสมภพ ... Read More »

แม่น้ำในประเทศไทย มีกี่สาย มีแม่น้ำอะไรบ้าง

แม่น้ำในประเทศไทย

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เหตุผลของความอุดมสมบูรณ์นี้คือประเทศไทยของเรามีแม่น้ำลำคลองกระจายอยู่ทั่วไปประเทศ แม่น้ำในประเทศไทยมีแหล่งกำเนิดมาจากเทือกเขาสูงในภูมิภาคต่างๆ ก่อนจะไหลลงมาก่อเกิดเป็นแม่น้ำที่มีประโยชน์มา ... Read More »

มรดกโลกในประเทศไทย

มรดกโลกในประเทศไทย

ประเทศไทยมีมรดกโลกอยู่ทั้งหมด 5 แห่ง ดังนี้ 1. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร ชื่ออังกฤษ : Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. 2534 พื้นที่ครอบคลุม : อุทยานประวัติศาสตร์ ... Read More »

รหัสไปรษณีย์ ค้นหารหัสไปรษณีย์ 77 จังหวัด 928 อำเภอที่นี่!!

สารบัญ/หมวดหมู่ : รหัสไปรษณีย์ ค้นหารหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร รหัสไปรษณีย์ไทย มีประวัติความเป็นมาอย่างไร เช็ครหัสไปรษณีย์ เช็คเบื้องต้นได้อย่างไร   ค้นหารหัสไปรษณีย์ 77 จังหวัด 928 อำเภอ ที่นี่!! ค้นหารหัสไปรษณีย์ภาค ... Read More »

ฤดูในประเทศไทย

ฤดูในประเทศไทย

ประเทศไทยของเราอยู่ในเขตมรสุมที่ร้อนชื้น และอยู่บริเวณใกล้แนวเส้นศูนย์สูตร ทำให้ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในแถบนี้มีลักษณะอากาศที่แตกต่างไปจากพื้นที่ในส่วนอื่นๆของโลก ไม่ว่าจะซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้ ————– advertisement ... Read More »

advertisements
Scroll To Top