ประเทศไทย

รายพระนามพระมหากษัตริย์อาณาจักรสุโขทัย และระยะเวลาครองราชย์

อาณาจักรสุโขทัย

อาณาจักรสุโขทัย คืออาณาจักรแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย ศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน และมีรูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก โดยมีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น 9 พระองค์ก่อนที่จะล่มสลายลงและรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณา ... Read More »

รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2562

ศิลปินแห่งชาติ 2562

กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติเป็นประจำทุกปี สำรับปีพุทธศักราช 2562 นี้ มีผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน 12 ท่าน มาดูกันว่ามีใครกันบ้าง… รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 มีดังต่อไปนี้ 1. นายชิน ประสงค์ – สาขา ... Read More »

คำขวัญวันเด็ก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

คำขวัญวันเด็ก

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับประเทศไทย ที่เมื่อถึงวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งก็คือวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม นายกรัฐมนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งอยูในขณะนั้นจะต้องมอบคำขวัญวันเด็กซึ่งจะต้องใช้ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีนั้น ๆ ซึ่งในปี 2562 นี้ พลเอก ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กไว้ว่า เด ... Read More »

รายพระนามพระมหากษัตริย์อาณาจักรอยุธยา และระยะเวลาครองราชย์

พระมหากษัตริย์อาณาจักรอยุธยา

เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้น ตลอดระยะเวลา 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ขึ้นครองราชย์ทั้งหมด 33 พระองค์ รวม 5 ราชวงศ์ ดังนี้ ลำดับ พระนาม ครองราชย์ หมายเหตุ 1 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง) 20 ปี ราชวงศ์อู่ทอง, องค์ปฐมบรมกษัตริย์ 2 สมเด็จพระราเมศวร 1 ปี ราชวงศ์อู่ทอง, สละ ... Read More »

รายชื่อถนน 66 สายที่ กทม. เก็บค่าจอดรถ มีถนนอะไรบ้าง

กทม.เก็บค่าที่จอดรถ

กรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ได้ประกาศระเบียบการจัดเก็บค่าจอดรถบนถนนเส้นทางต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 66 เส้นทาง โดยให้จัดเก็บค่าจอดรถนอกช่วงเวลาห้ามจอด ส่วนในช่วงเวลาห้ามจอดก็ยังคงห้ามจอดต่อไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป โดยรายชื่อถนนทั้ง 66 เ ... Read More »

จำนวน ส.ส. ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ 350 คน

จำนวน ส.ส. แต่ละจังหวัด

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในแต่ละจังหวัด เพื่อรองรับการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยใช้ฐานจำนวนประชากรของกรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจำนวน 66,188,503 คน เป็นฐานในการคำนวณ เมื่อคำนวณเทียบกับจำน ... Read More »

เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนสารพัดประโยชน์ของจังหวัดเพชรบุรี

เขื่อนแก่งกระจาน

เขื่อนแก่งกระจาน เป็นเขื่อนดินอเนกประสงค์แห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยเป็นทั้งเขื่อนเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ผลิตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อยใจของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงไหลในความงดงามของธรรมชาติ เขื่อนแก่งกระจาน อยู่ในก ... Read More »

รัฐวิสาหกิจ คืออะไร ประเทศไทยมีอยู่กี่แห่ง

รัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) คือ องค์การ หรือบริษัท หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจการเพื่อแสวงหาผลกำไร เช่นเดียวกับองค์กรธุรกิจเอกชน บางรัฐวิสาหกิจก็เป็นธุรกิจผูกขาด ซึ่งหมายถึงรัฐดำเนินการได้แต่เพียผู้เดียว ห้ามเอกชนดำเนินการ เช่น สลากกินแบ่ง เ ... Read More »

พระนามเต็มพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1-9

สถาบันพระมหากษัตริย์นับได้ว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติตั้งแต่มีการก่อร่างสร้างประเทศกันมา นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ประเทศไทยของเราไม่เคยว่างเว้นจากพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม ผ่านการปกครองมาหลายรูปแบบ ทั้งแบบพ่อปกครองลูกในสมัยสุโขทัย แบบสมบูรณาญสิทธิราชในสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโก ... Read More »

กษัตริย์พระองค์แรกของไทย มีพระนามว่าอะไร

กษัตริย์พระองค์แรกของไทย

กษัตริย์พระองค์แรกของไทย มีพระนามว่าอะไร? เฉลย… พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยคือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หรือ พ่อขุนบางกลางหาว องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงเป็นพระราชบิดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงพระราชสมภพเมื่อปี พ.ศ. 1740 เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อปี พ.ศ. ... Read More »

advertisements
Scroll To Top