ประเทศไทย

เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนสารพัดประโยชน์ของจังหวัดเพชรบุรี

เขื่อนแก่งกระจาน

เขื่อนแก่งกระจาน เป็นเขื่อนดินอเนกประสงค์แห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยเป็นทั้งเขื่อนเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ผลิตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อยใจของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงไหล ... Read More »

รัฐวิสาหกิจ คืออะไร ประเทศไทยมีอยู่กี่แห่ง

รัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) คือ องค์การ หรือบริษัท หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจการเพื่อแสวงหาผลกำไร เช่นเดียวกับองค์กรธุรกิจเอกชน บางรัฐวิสาหกิจก็เป็นธุรกิจผูกขาด ซึ่งหมายถึงรัฐดำเนินการได้แต่เพ ... Read More »

พระนามเต็มพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1-9

สถาบันพระมหากษัตริย์นับได้ว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติตั้งแต่มีการก่อร่างสร้างประเทศกันมา นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ประเทศไทยของเราไม่เคยว่างเว้นจากพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม ผ่านการปกครองมาหลายรูปแบบ ทั้งแบบพ่อปกครองลูกในสมัยสุโข ... Read More »

กษัตริย์พระองค์แรกของไทย มีพระนามว่าอะไร

กษัตริย์พระองค์แรกของไทย

กษัตริย์พระองค์แรกของไทย มีพระนามว่าอะไร? เฉลย… พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยคือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หรือ พ่อขุนบางกลางหาว องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงเป็นพระราชบิดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงพระราชสมภพ ... Read More »

แม่น้ำในประเทศไทย มีกี่สาย มีแม่น้ำอะไรบ้าง

แม่น้ำในประเทศไทย

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เหตุผลของความอุดมสมบูรณ์นี้คือประเทศไทยของเรามีแม่น้ำลำคลองกระจายอยู่ทั่วไปประเทศ แม่น้ำในประเทศไทยมีแหล่งกำเนิดมาจากเทือกเขาสูงในภูมิภาคต่างๆ ก่อนจะไหลลงมาก่อเกิดเป็นแม่น้ำที่มีประโยชน์มา ... Read More »

มรดกโลกในประเทศไทย

มรดกโลกในประเทศไทย

ประเทศไทยมีมรดกโลกอยู่ทั้งหมด 5 แห่ง ดังนี้ 1. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร ชื่ออังกฤษ : Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. 2534 พื้นที่ครอบคลุม : อุทยานประวัติศาสตร์ ... Read More »

รหัสไปรษณีย์ ค้นหารหัสไปรษณีย์ 77 จังหวัด 928 อำเภอที่นี่!!

สารบัญ/หมวดหมู่ : รหัสไปรษณีย์ ค้นหารหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร รหัสไปรษณีย์ไทย มีประวัติความเป็นมาอย่างไร เช็ครหัสไปรษณีย์ เช็คเบื้องต้นได้อย่างไร   ค้นหารหัสไปรษณีย์ 77 จังหวัด 928 อำเภอ ที่นี่!! ค้นหารหัสไปรษณีย์ภาค ... Read More »

ฤดูในประเทศไทย

ฤดูในประเทศไทย

ประเทศไทยของเราอยู่ในเขตมรสุมที่ร้อนชื้น และอยู่บริเวณใกล้แนวเส้นศูนย์สูตร ทำให้ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในแถบนี้มีลักษณะอากาศที่แตกต่างไปจากพื้นที่ในส่วนอื่นๆของโลก ไม่ว่าจะซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้ ————– advertisement ... Read More »

ธงชาติไทย ประวัติและความหมายของสีในธงชาติไทย

ธงชาติไทย

ธงชาติไทย (Thailand National Flag) หรือธงไตรรงค์ เป็นสัญญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทย โดยถูกประกาศใช้เป็นธงประจำชาติตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 แทนธงแบบเดิมที่มีรูปช้างเผือกอยู ... Read More »

รายชื่อมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาเอกอยู่จำนวนมาก ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง ... Read More »

advertisements
Scroll To Top