โลกหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วเท่าไหร่ คำนวณอย่างไร

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า โลกของเราหมุนรอบตัวเอง 1 รอบใช้เวลา 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน แต่รู้หรือไม่ว่าความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลกคิดเป็นกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง วันนี้เรามีคำตอบและวิธีคำนวณมาบอกกัน…

ก่อนอื่นเราต้องพิจารณาสัณฐานของโลกก่อน เนื่องจากโลกของเรามีสัณฐานกลม ดังนั้นเส้นรอบวงของโลกในแต่ละจุดจึงไม่เท่ากัน โดยที่ตรงเส้นศูนย์สูตรจะมีระยะทางการเคลื่อนที่สูงสุด ในขณะที่ขั้วโลกทั้งสองด้านจะมีระยะการเคลื่อนที่ต่ำที่สุด … ดังนั้นเราจะยึดระยะทางที่เส้นศูนย์สูตรเป็นหลักในการคำนวณ

โลกหมุนรอบตัวเอง

ทิศทางการหมุนรอบตัวเองของโลก

ขั้นตอนที่ 1 คำนวณหาเส้นรอบวงของโลก ณ เส้นศูนย์สูตร
โลกของเรามีเส้นผ่านศูนย์กลาง ณ เส้นศูนย์สูตรยาว 12,742 กิโลเมตร ดังนั้นรัศมีของโลก ณ จุดนี้จึงมีค่าเท่ากับ 6,371 กิโลเมตร เมื่อได้รัศมีแล้ว เราก็สามารถคำนวณความยาวของเส้นศูนย์สูตรรอบโลกได้จากสูตรการหาความยาวเส้นรอบวงกลมนั่นเอง

ความยาวเส้นรอบวง = 2πr = 2 x 3.14 x 6371 = 40,009.88 กิโลเมตร = ระยะทางตามเส้นศูนย์สูตรรอบโลก

ขั้นตอนที่ 2 คำนวณหาความเร็ว
จากสูตรการเคลื่อนที่มาตรฐาน … ระยะทาง = เวลา x ความเร็ว

ดังนั้นเราจะได้ว่า … ความเร็ว = ระยะทาง / เวลา = 40,009.88 / 24 = 1,667.08 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ผลจากการคำนวณทำให้เราทราบว่า โลกของเราหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วที่เส้นศูนย์สูตร = 1,667.08 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นั่นเอง … แต่ เอ… ถ้าโลกหยุดหมุนกระทันหัน เพื่อน ๆ ทราบมั๊ยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top