VPN คืออะไร ทำหน้าที่อะไร ประโยชน์ของ VPN

เมื่อเศรษฐกิจขยายตัว คนที่มีธุรกิจก็ต้องมีการขยายตัวเป็นเรื่องธรรมดา โดยอาจจะเป็นในรูปแบบการขยายสาขา ไปยังสถานที่ต่าง และเมื่อมีสาขาใหญ่และสาขาย่อยอยู่คนละที่กัน ผู้ที่ทำธุรกิจเหล่านี้จะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไร ระบบ VPN สามารถช่วยในการติดต่อสื่อสารภายในธุรกิจได้ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับระบบ VPN กันดีกว่าครับ

————– advertisements ————–

VPN คืออะไร
VPN ย่อมากจาก Virtual Private Network เป็นเทคโนโลยีที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก ซึ่งในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมกับหน่วยงานหลายแห่งที่มีสำนักงาน หรือสาขาย่อย อยู่ตามสถานที่ต่างๆ ไว้ใช้สำหรับเป็นระบบที่ใช้ในการเชื่อมโยงแต่ละสำนักงานนั่นเอง

VPN

ลักษณะการทำงานของ VPN
ปัจจุบันมี Public Network หรือ เครือข่ายสาธารณะ ที่ใช้กันเป็นเรื่องปกติอยู่ในทุกวันนี้ แล้วระบบ VPN ใช้งานได้อย่างไร แทรกตัวอยู่ตรงไหน ระบบ VPN ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น Virtual Private Network (เครือข่ายส่วนตัวเสมือน) เพราะฉะนั้นระบบนี้จะเป็นเหมือนการสร้างทางส่วนตัวเฉพาะเชื่อมต่อกันระหว่างหน่วยงาน 2 หน่วยงาน ผ่านเครือข่ายสาธารณะที่มีอยู่แล้ว เพราะจะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องความรวดเร็วในแต่ละครั้ง โดยการส่งข้อมูลผ่านระบบ VPN นี้จะต้องมีการเข้ารหัสแพ็กเก็ตก่อน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูลจะเป็นทำให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ จะมีเพียงผู้รับปลายทางเท่านั้นที่สามารถถอดรหัสข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้งานได้

ประโยชน์ของ VPN
1. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
การสร้างวงจรเสมือน VPN สามารถทำได้บนโลก Internet เพราะฉะนั้นในการสร้างเครือข่ายเสมือน จะมีค่าใช้จ่ายหลักเพียงแค่ค่าบริการ Internet และจากผู้ที่เคยใช้งานมาแล้วพบว่า สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ลงถึง 40%

2. มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เนื่องจาก VPN มีการเข้ารหัสของข้อมูล จะมีเพียงผู้ที่รับปลายทางเท่านั้นที่สามารถถอดรหัส และเข้าใจรหัสจนสามารถนำไปใช้งานได้ เหตุนี้ การรับส่งข้อมูลลักษณะนี้จึงมีความปลอดภัยของข้อมูล แต่ผู้ใช้งานยังสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้สูงขึ้นได้ เช่น ระบบ Firewall และระบบ Encryption เป็นต้น

3. มีความยืดหยุ่นสูง
เหตุที่ VPN ความยืดหยุ่นสูงเพราะว่าถึงแม้จะมีการเข้ารหัสของข้อมูล แต่ถ้าผู้ใช้งานอนุญาตหรือในกรณีที่ต้องการให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าดูข้อมูลได้ ผู้ใช้งานก็สามารถเปิดให้ผู้อื่นเข้ามาดูข้อมูลของเราได้เช่นกัน

4. มีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล
เนื่องจากเป็นระบบที่ใช้งานอยู่บนการทำงานของเครือข่ายสาธารณะอยู่แล้ว ระบบ VPN จึงมีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ระบบ VPN เป็นอีกหนึ่งระบบที่มีความน่าสนใจ สำหรับผู้ที่ต้องการจะสร้างเครือข่ายสำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานเป็นการเฉพาะ เนื่องจากเป็นระบบที่ทำงานบนเครือข่ายสาธารณะอยู่แล้ว เพียงแค่เราสร้างทางเฉพาะของเราขึ้นมา ดังนั้นผู้ที่มีความสนใจในระบบนี้หรืออาจจะลองนำมาใช้งาน ก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top