Modem Router คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเราจำเป็นต้องมีตัวกลางในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอุปกรณ์ที่มีหน้าที่นี้คือ โมเด็ม (Modem) ซึ่งแน่นอนว่าโมเด็มมีหน้าที่ในการแปลงสัญญาณอนาล็อค (Analog) ให้กลายเป็นสัญญาณดิจิตอล (Digital) และแปลงจากสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล็อคซึ่งหน้าที่การทำงานของโมเด็มจะทำงานซ้ำๆกันเช่นนี้ แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาโมเด็มให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้น ด้วยการผสม เราเตอร์ (Router) เข้าไว้ในโมเด็มด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงได้ยินคำว่า Modem Router มากขึ้น

————– advertisements ————–

หลายคนอาจจะยังสงสัยว่า Modem Router มีความแตกต่างจาก โมเด็ม แบบปกติอย่างไร โดยเราต้องมองแยกกันเป็น 2 อุปกรณ์คือ อุปกรณ์ตัวแรกคือ โมเด็ม และอุปกรณ์ตัวที่สองคือ เราเตอร์ ซึ่งอุปกรณ์ทั้งสองมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน

Modem และ Router ต่างกันอย่างไร
1. โมเด็ม (Modem) มีหน้าที่ในการรับสัญญาณจากสายโทรศัพท์ที่เป็นสัญญาณอนาล็อค มาแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ และเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องการจะส่งข้อมูลออกไปจะส่งเป็นสัญญาณดิจิตอลไปยังโมเด็ม โมเด็มก็จะแปลงสัญญาณดิจิตอลที่ได้รับเป็นสัญญาณอนาล็อคเพื่อทำการส่งไปยังสายโทรศัพท์ โดยปกติแล้วลักษณะของโมเด็มจะมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะแต่ในที่นี้จะขอพูดถึงโมเด็มที่ใช้ติดตั้งภายนอกคอมพิวเตอร์หรือ External Modem ลักษณะของโมเด็มประเภทนี้จะมีช่องเสียบ RJ-11 ซึ่งรองรับไว้เสียบกับสายโทรศัพท์ และช่องเสียบแบบ RJ-45 อีกหนึ่งช่องเพื่อให้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

Modem Router

ตัวอย่างของ DSL Modem

2. เราเตอร์ (Router) เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ได้จากช่อง RJ-45 ของโมเด็ม โดยลักษณะของเราเตอร์นั้นจะมีช่องเสียบ RJ-45 ทั้งหมด 5 ช่องด้วยกันช่องแลกจะเป็นช่องที่เรียกว่า Internet Port หรือ WAN Port ซึ่งช่องนี้จะเป็นช่องที่ทำหน้าที่รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากโมเด็ม และอีก 4 ช่องที่เหลือจะเป็นช่อง Lan Port มาตรฐานของเราเตอร์จะมีอยู่ 4 พอร์ตด้วยกัน เพื่อให้อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านช่อง Lan port ด้วยความเร็วประมาณ 10/100Mbps ในปัจจุบันเราเตอร์นอกจากจะสามารถกระจายสัญญาณในรูปแบบการใช้สายสัญญาณแล้วยังสามารถกระจายสัญญาณในรูปแบบ Wireless ได้อีกด้วยซึ่งความสามารถนี้เราจะเรียกเราเตอร์ประเภทนี้ว่า Wireless Router

Modem Router

ตัวอย่างของ Wireless Router

หลักจากได้รู้จักอุปกรณ์ทั้ง 2 อย่างแล้ว เราก็จะสรุปได้ว่า Modem Router หรือ Modem Wireless Router หรือหลายคนอาจจะรู้จักในชื่อว่า All-in-One เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อและกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต

Modem Router คือการรวมเอาความสามารถของอุปกรณ์ทั้งสองชนิดไว้ด้วยกัน จากที่เมื่อก่อนจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดในราคาที่สูงและมีการติดตั้งที่ยุ่งยาก แต่เมื่อนำอุปกรณ์ทั้งสองมาเรื่องราคาก็จะถูกลงและมีการติดตั้งที่ง่ายกว่า เพียงซื้อโมเด็มเราเตอร์ (Modem Router) มาเพียงตัวเดียวก็จะสามารถกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ได้รับมาจากสายโทรศัพท์ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆที่เชื่อมต่อได้ และยังสามารถปล่อยสัญญาณ ไวไฟ (Wifi) ให้กับอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ได้อีกด้วย

Modem Router

ตัวอย่าง Modem Router

ประโยชน์ของ Modem Router
ประโยชน์ของ Modem Router นั้นเน้นเรื่องความสะดวกสบายในการใช้งาน เนื่องจากเมื่อก่อนที่ยังไม่มีการพัฒนา Modem Router ขึ้นมา ถ้าจะต้องการกระจายสัญญาณอินเตอร์ เราจำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ทั้ง 2 ตัวคือ โมเด็มและเราเตอร์ แต่ถ้าต้องการให้กระจายสัญญาณไวไฟได้ด้วยก็จะต้องซื้อ เราเตอร์ที่มีคุณสมบัติในการกระจายสัญญาณไวไฟเพิ่มเข้าไปอีก แต่เมื่อมี Modem Router เรื่องยุ่งยากเหล่านี้ก็หายไปเพราะคุณสมบัติของ Modem Router ในปัจจุบันนี้มีครบทุกอย่างตั้งแต่ เป็นโมเด็ม เพื่อทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายโทรศัพท์หรือสายใยแก้ว และยังเป็น Router หรือ Wireless Router ซึ่งสามารถกระจายสัญญาณให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆที่รองรับการทำงานจากเราเตอร์ได้ 4 พอร์ท ส่วนมากแล้ว Modem Router จะมี Lan port มาให้ 4 ช่องเป็นอย่างต่ำ และนอกจากนั้น Modem Router ยังสามารถกระจายสัญญาณไวไฟไปยังอุปกรณ์ที่รองรับได้อีกด้วย แถมการติดตั้งก็ติดตั้งง่ายและไม่ต้องปรับค่าให้ยุ่งยาก

ข้อเสียของ Modem Router
1. เรื่องของความสามารถของ Modem Router จะไม่เทียบเท่ากับโมเด็ม หรือเราเตอร์ ที่แยกออกจากกันเนื่องจากการรวมอุปกรณ์ 2 ชนิดนี้ไว้ด้วยกันผู้ผลิตจำเป็นต้องลดความสามารถบางอย่างของอุปกรณ์ลงมาเพื่อให้ราคาถูกลงและง่านต่อการผลิต
2. ปรับแต่งค่าต่าง ๆในขั้นสูงไม่ได้ เพราะ Modem Router จะมีฟังก์ชั่นให้ตั้งค่าในแบบพื้นฐานเท่านั้น แต่ถ้าใช้เราเตอร์แยกอย่างเดียวเราจะสามารถตั้งค่าเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับมากขึ้นได้
3. ข้อด้อยอีกอย่างของ Modem Router ก็คือไม่รองรับอุปกรณ์จำนวนมาก อาทิเช่น Modem Router อาจจะรองรับอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 เครื่องในการเชื่อมต่อ ถ้าเกินกว่ากำหนดอาจจะทำให้ Modem Router ทำงานผิดพลาดได้
4. ความทนทานในการใช้งานน้อยเมื่อเทียบเท่ากับ โมเด็มแบบแยกและเราเตอร์แบบแยก เพราะส่วนมากแล้วอุปกรณ์ทั้งโมเด็มและเราเตอร์จะเป็นอุปกรณ์ที่มีการเสียบไฟฟ้าตลอดเวลาทำให้มีความร้อนในตัวอุปกรณ์ โมเด็มและเราเตอร์ที่แยกออกจากกันจะมีความทนทานในเรื่องของความร้อนมากกว่า Modem Router ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดความร้อนภายใน Modem Router อาจจะทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดหรืออาจจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้เลยทีเดียว

ถึงแม้ว่า Modem Router จะมีข้อดีในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งาน แต่การเลือกซื้อ Modem Router ก็ควรเลือกตามลักษณะการใช้งานเป็นหลัก ถ้าใช้งานในบ้านและบริเวณบ้าน มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่มาก Modem Router เป็นอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุด แต่ถ้าเป็นการเชื่อมต่อในชุมชนหรือมีการใช้งานของผู้ใช้ที่หนาแน่นเราควรเลือกใช้งานโมเด็มและเราเตอร์แยกออกจากกันเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเช่นกัน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top