Author Archives: MeanMaru

DVD ย่อมาจากอะไร คืออะไร

DVD ย่อมาจาก Digital Video Disk DVD คือ แผ่นบันทึกข้อมูลแบบความจุสูงชนิดหนึ่ง มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับแผ่นซีดีทั่วไป แต่มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลมากกว่าแผ่นซีดีราวๆ 7 เท่า กล่าวคือ แผ่นซีดีมีความจุข้อมูล 700-800 MB ในขณะที่แผ่น DVD (อ่านว่า ดีวีดี) สามารถบรรจุข้อมูลได้ถึง 4.7 GB DVD นับว่าเป็ ... Read More »

CE ย่อมาจากอะไร

CE ย่อมาจาก Conformite Europeene (ภาษาฝรั่งเศส) หรือ European Conformity (ภาษาอังกฤษ) CE เป็นอักษรย่อที่เราเห็นได้ทั่วไปบนสินค้าและอุปกรณ์ของใช้มากมายหมายชนิด ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป ป ... Read More »

PSI ย่อมาจากอะไร คืออะไร

PSI ย่อมาจาก Pound per Square Inch หรือ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว PSI เป็นหน่วยวัดความดัน ซึ่งหนึ่งปอนด์ต่อตารางนิ้ว หมายถึง ความดันซึ่งเป็นผลจากแรงหนึ่งแรงปอนด์กระทำต่อพื้นที่หนึ่งตารางนิ้ว มีค่าประมาณ 6,894.757 Pa ในระบบเอสไอ หน่วย PSI เป็นหน่วยที่นิยมใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ และในชีวิตประ ... Read More »

อบต. ย่อมาจากอะไร

อบต. ย่อมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบล (Subdistrict Administrative Organization, SAO) อบต. หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานด้านการบริหารท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่บริหารงานด้านท้องถิ่นในตำบลนั้นๆ ซึ่งส่วนมากแล้ว การจัดตั้ง อบต. จะกระทำกับตำบลที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก สำหรับตำบลท ... Read More »

CNN ย่อมาจากอะไร

CNN ย่อมาจาก Cable News Network หรือ เคเบิล นิวส์ เน็ตเวิร์ก CNN เป็นบริษัทสื่อสารมวลชนหรือสำนักข่าวชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มออกอากาศรายการทางเคเบิลทีวีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2523 ก่อตั้งโดยนายเท็ด เทอร์เนอร์ ปัจจุบัน CNN มีเครือข่ายให้บริการอยู่ทั้งสิ้น 214 ประเทศ โดยที่ CNN รับผิดชอบ ... Read More »

KPI ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร KPI คืออะไร

KPI

KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator หมายถึง ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน โดยจะแสดงให้เห็นรายละเอียดในความสำเร็จหรือล้มเหลวของงานนั้นๆ KPI เป็นเทคนิควิธีการหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน KPI คืออะไร KPI เกิดจากการรวมกันของคำ 3 คำที่มีความหมายในตัวเอง คือ Key, Pe ... Read More »

SEC ย่อมาจากอะไร

SEC ย่อมาจาก Securities & Exchange Commission หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ SEC หรือ กลต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของบ้านเรา ใช้คำย่อเดียวกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอเมริกา ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาต ... Read More »

UFO ย่อมาจากอะไร UFO คืออะไรกันแน่!!!

UFO

UFO ย่อมาจาก Unindentified Flying Object หรือ จานบินของมนุษย์ต่างดาว UFO อ่านว่า ยู เอฟ โอ ถ้าจะแปลกันตรงตัว ก็แปลได้ว่า วัตถุบินได้ที่ไม่สามารถกำหนดลักษณะได้ อ่านแล้วงงนะ 5555+ แต่ความหมายที่รับรู้กันโดยทั่วไปก็คือ เป็นจานบิน หรือ ยานของมนุษย์ต่างดาวนั่นเอง ————– adv ... Read More »

GIF หรือ .gif ย่อมาจากอะไร

GIF

GIF ย่อมาจาก Graphics Interchange Format หมายถึงรูปแบบของไฟล์ภาพชนิดหนึ่ง GIF เป็นเทคโนโลยีการสร้างไฟล์สำหรับภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ถูกคิดค้นโดยบริษัท CompuServe Inc. เมื่อปี ค.ศ. 1985 การสร้างไฟล์แบบ GIF ใช้เทคโนโลยีการบีบอักขนาดไฟล์ เพื่อให้ขนาดไฟล์เล็กลง ประหยัดเนื้อที่จัดเก็บ อีกทั้งยั ... Read More »

EMS ย่อมาจากอะไร EMS คืออะไร

EMS

EMS ย่อมาจาก Express Mail Service หรือ บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ โดยปกติของการส่งจดหมายหรือไปรษณีย์และพัสดุต่างๆทั้งภายในประเทศไทยและระหว่างประเทศ จะใช้เวลามากน้อยขึ้นอยู่กับระยะทางว่าไกลแค่ไหน ถ้าไกลก็ใช้เวลาหลายวันกว่าปลายทางจะได้รับจดหมายหรือพัสดุนั้นๆ ————– advertis ... Read More »

Scroll To Top