โลกของเรามีทั้งหมดกี่ทวีป เรามีคำตอบ

คำถาม…

โลกของเรามีทั้งหมดกี่ทวีป?

เฉลย…

โลกของเรามีทวีปทั้งหมด 7 ทวีป

ภาพแสดงพื้นที่ทวีปทั้ง 7 บนพื้นโลก

ทวีป คือ พื้นดิน หรือ พื้นที่แห้งบนพื้นโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศต่าง ๆ ทวีปทั้ง 7 ทวีปบนโลกของเรา มีดังต่อไปนี้

1. ทวีปเอเชีย มีพื้นที่ 44,579,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 29.5% ของพื้นดินบนโลก
2. ทวีปแอฟริกา มีพื้นที่ 30,370,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 20.4% ของพื้นดินบนโลก
3. ทวีปอเมริกาเหนือ มีพื้นที่ 24,709,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 16.5% ของพื้นดินบนโลก
4. ทวีปอเมริกาใต้ มีพื้นที่ 17,840,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 12.0% ของพื้นดินบนโลก
5. ทวีปยุโรป มีพื้นที่ 10,180,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 6.8% ของพื้นดินบนโลก
6. ทวีปออสเตรเลียและโอเชียนเนีย มีพื้นที่ 8,600,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 5.9% ของพื้นดินบนโลก
7. ทวีปแอนตาร์กติกา มีพื้นที่ 14,000,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 9.2% ของพื้นดินบนโลก

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top