สถานทูตนอร์เวย์ในประเทศไทย

สถานทูตนอร์เวย์ในประเทศไทย

ที่อยู่ : 591 ตึกยูบีซี ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท 33 ซอยแดงอุดม กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2204-6500, 08-5117-2222
โทรสาร : 0-2262-0218
อีเมล์ : emb.bangkok@mfa.no
เว็บไซต์ : www.emb-norway.or.th/
หมายเหตุ เวลาทำการ 09.00 – 16.00 น. จันทร์ – ศุกร์.

 

Embassy of Norway in Thailand

Address : 591 UBC Bldg., 18th floor, Sukhumvit 33 Rd., Soi Daeng Udom, Bangkok 10110
Tel : 0-2204-6500, 08-5117-2222
Fax : 0-2262-0218
E-mail : emb.bangkok@mfa.no
Website : www.emb-norway.or.th/
Note : Office hours 09.00 – 16.00, Mon – Fri.

Visa Fees
Online applications (with prior appointment): 660 THB
Online applications registered by the applicant at the Centre: 770 THB

แผนที่สถานทูตนอร์เวย์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top