ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย – ดอกพู่ระหง

ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย คือ ดอกชบาแดง หรือ ดอกพู่ระหง หรือ ดอกบุหงารายอ (Bunga Raya)

ดอกบุหงารายอ

ดอกบุหงารายอ ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย

ดอกบุหงารายอ หรือ ดอกพู่ระหง หรือ ดอกชบาแดง เป็นดอกของต้นชะบา ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ทรงพุ่มขนาดเล็ก เนื้อไม้อ่อน หักง่าย มีความสูงตั้งแต่ 1-2.5 เมตร มีใบเป็นใบเดี่ยวเรียงกันอยู่ตามกิ่งก้าน ใบเป็นวงรีและเว้าเป็นแฉก ขยายพันธุ์ได้ทั้งแบบติดตา ทาบกิ่ง และปักชำ

ใบของต้นบุหงารายอ

ใบของต้นบุหงารายอ

ส่วนดอกของชบาหรือบุหงารายอนั้น มีลักษณะที่ดูเผินๆคล้ายดอกกุหลาบ มีกลีบดอก 5 กลีบ สีแดงสดสวยงาม เรียงกันอยู่โดยรอบฐานดอก มีก้านเกสรยาวพ้นกลีบดอกออกมาเห็นได้อย่างชัดเจน ส่วนเกสรจะมีสีเหลือง

คนมาเลเซียเชื่อว่าดอกชบาสีแดง จะช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ช่วยให้มีความเป็นปึกแผ่น รวมถึงเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามและสง่างามในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วย ดังนั้นดอกชบาจึงถูกยกให้เป็นดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย

เกร็ดความรู้อาเซียน

– อาเซียนคืออะไร
– ประวัติอาเซียน
– อาเซียน 10 ประเทศ
– สัญลักษณ์อาเซียน
– ธงอาเซียน
– คำขวัญอาเซียน
– 3 เสาหลักอาเซียน
– เลขาธิการอาเซียน
– ภาษาอาเซียน
– เพลงอาเซียน
– ประชากรอาเซียน
– สกุลเงินอาเซียน
– เมืองหลวงอาเซียน
– สัตว์ประจำชาติอาเซียน
– ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
– อาเซียน+3

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top