ดอกไม้ประจำชาติกัมพูชา – ดอกลำดวน

ดอกไม้ประจำชาติกัมพูชา คือ ดอกลำดวน (Rumdul)

ดอกลำดวน เป็นดอกไม้ที่เกิดจากต้นลำดวน โดยที่ต้นลำดวนเป็นไม้ยืนต้นขนาดไม่ใหญ่มาก เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูง 5–10 เมตร เป็นไม้ที่มีแก่น เปลือกด้านนอกของลำต้นมีลักษณะเรียบและมีสีเทา มีใบแบบใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันตามข้อและลำต้น ลักษณะของใบจะมีผิวเรียบมัน ยาวรีเหมือนรูปหอก

————– advertisements ————–

ดอกลำดวน เป็นดอกไม้ขนาดเล็กสีเหลืองอ่อนหรือสีขาวอมเหลือง เป็นดอกที่ออกแบบเดี่ยวไม่ได้ออกเป็นช่อ โดยดอกจะออกมากตามส่วนยอด ปลายกิ่ง และบริเวณง่ามใบ ดอกลำดวนมีกลีบดอก 6 กลีบ ซ้อนกันเป็นชั้นสวยงาม มีปลายกลีบแหลมงุ้มเข้าหากัน มีกลิ่นหอมละมุน ลำดวนจะออกดอกมากในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมของทุกปี

ดอกลำดวน

ดอกลำดวน – ดอกไม้ประจำชาติกัมพูชา และจังหวัดศรีสะเกษ

ดอกลำดวนนอกจากจะเป็นดอกไม้ประจำชาติกัมพูชาแล้ว ยังเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษของไทยอีกด้วย

เกร็ดความรู้อาเซียน

– อาเซียนคืออะไร
– ประวัติอาเซียน
– อาเซียน 10 ประเทศ
– สัญลักษณ์อาเซียน
– ธงอาเซียน
– คำขวัญอาเซียน
– 3 เสาหลักอาเซียน
– เลขาธิการอาเซียน
– ภาษาอาเซียน
– เพลงอาเซียน
– ประชากรอาเซียน
– สกุลเงินอาเซียน
– เมืองหลวงอาเซียน
– สัตว์ประจำชาติอาเซียน
– ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
– อาเซียน+3

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top