งานอวมงคล คืออะไร

งานอวมงคล คือ งานที่ไม่ใช่งานมงคล นิยมใช้เรียกงานทำบุญที่เกี่ยวกับศพ

งานอวมงคล มีความหมายที่ตรงข้ามกับคำว่างานมงคล ซึ่งหมายถึง งานบวช งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ หรืองานเฉลิมฉลอง เป็นต้น ซึ่งผู้ร่วมงานจะนิยมแต่งชุดสีสันสดใส ฉูดฉาด ไปร่วมงาน แต่งานอวมงคลนั้น นิยมใช้เรียกงานที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญอันเนื่องมาจากศพ เช่น งานศพ การสวดพระอภฺธรรมศพ งานทำบุญอัฐิ งานทำบุญ 100 วันศพ เป็นต้น โดยใรงานอวมงคลนี้ ผู้ไปร่วมงานจะนิยมใช้เสื้อผ้าสุภาพ อันได้แก้สีชาว เทา และดำ เป็นต้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top