พืช ผัก ดอกไม้ ผลไม้

เห็ดนางรมฮังการี ประโยชน์ คุณค่าทางโภชนาการ และสรรพคุณของเห็ดนางรมฮังการี

เห็ดนางรมฮังการี

เมื่อโลกของเรามีการพัฒนาขึ้น ก็เฉกเช่นเดียวกันกับเชื้อโรคต่างๆ ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นการดูแลรักษาสุขภาพจึงนับเป็นสิ่งสำคัญ เริ่มต้นตั้งแต่อาหารการกินที่นับเป็นปราการด่านแรกที่ช่วยเป็นเกราะในการปกป้องคุ้มครองเราให้ห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆ ... Read More »

สาลี่ ประโยชน์และสรรพคุณของสาลี่

สาลี่

สาลี่ ตามตำราอาหารของจีนนั้นเรียกว่าเป็นสุดยอดแห่งผลไม้เลยทีเดียว ซึ่งชาวจีนเรียกกันว่า ก้วยจา, เง็กยู, ค้วยก้วย หรือบิกแป๋ เป็นต้น โดยสาลี่นั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสายพันธุ์ แต่ที่นิยมรับประทานกันส่วนใหญ่มีอยู่ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สาลี่น้ำหอม และสาลี่ห ... Read More »

มะเฟือง ประโยชน์และสรรพคุณของมะเฟือง

มะเฟือง (Star Fruit) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคใต้เรียกเฟือง และชาวเขมรเรียกสะบือ เป็นต้น จัดเป็นพืชผลไม้ที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ คือเมื่อนำมาหั่นออกตามแนวขวางจะเป็นรูปทรงห้าแฉกหรือดาว ซึ่งเป็นพืชที่ได้รับความนิยมทั้ ... Read More »

พริกขี้หนู ประโยชน์และสรรพคุณของพริกขี้หนู

พริกขี้หนู

พริกขี้หนู (Cayonne Pepper, Capsicum) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกล้มลุก ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกพริกแจว, พริกน้ำเมี่ยง, พริกกันปิ้น, พริกแด้ หรือพริกนก ส่วนภาคใต้เรียกดีปลี, ดีปลีขี้นก หรือพริกขี้นก เป็นต้น ซึ่งพริกขี้หนูนี้จัดเป็นพืชท ... Read More »

เคพกูสเบอร์รี (Cape Gooseberry) ผลไม้เพื่อสุขภาพ พร้อมประโยชน์และสรรพคุณ

เคพกูสเบอร์รี

เคพกูสเบอร์รี (Cape Gooseberry) หรือที่เรียกกันว่า โทงเทงฝรั่ง นั้นจัดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งในกลุ่มเบอร์รี และอยู่ในตระกูลเดียวกันกับพวกมะเขือเทศ, มันฝรั่ง หรือพริก เป็นต้น โดยเคพกูสเบอร์รี หรือโทงเทงฝรั่งนี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ และในขณะนี้เรีย ... Read More »

NPK คืออะไร มีธาตุอาหารอะไรบ้าง มีประโยชน์ต่อพืชอย่างไร

NPK

NPK นั้นเป็นธาตุอาหารหลักของพืชหรือสูตรปุ๋ยเคมีที่นำมาผสมเอง ซึ่งประกอบไปด้วยสารอาหารต่างๆ ที่ทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดย NPK เป็นการนำธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับพืช 3 ชนิด มารวมกันให้ได้น้ำหนัก 100 กิโลกรัม ซึ่งเป็นสูตรปุ๋ยที่พืชจะสามารถเจริญเติบโต ... Read More »

แอปเปิ้ล ประโยชน์และสรรพคุณของแอปเปิ้ล

แอปเปิ้ล

หากเอ่ยถึงแอปเปิ้ล (Apple) เชื่อว่าต้องเป็นผลไม้แสนโปรดของใครหลายๆ คนอย่างแน่นอนเลยทีเดียว โดยแอปเปิ้ลนี้ชาวจีนมักเรียกกันว่า ไหนจือ, เทียวห่วมจื้อ หรือเผ่งปอ เป็นต้น โดยจัดเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกับสาลี่ เรียกว่าเป็นพืชดั้งเดิมของทางฝั่งยุโรปเลยก็ ... Read More »

บัวหลวง ประโยชน์และสรรพคุณของบัวหลวง

บัวหลวง

บัวหลวง (Lotus, Egyptian Lotus, Sacred Lotus) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกพืชล้มลุก ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น บัว, บัวอุบล, โกกระณต, บัวฉัตรชมพู, บัวฉัตรขาว, ปุณฑริก, บุณฑริก, ปัทมา, ปทุม, สัตตบุษย์, สัตตบงกช หรือเขมรเรียก โช้ค เป็นต้น ซึ่งต้นบัวหลวงน ... Read More »

น้อยหน่า ประโยชน์และสรรพคุณของน้อยหน่า

น้อยหน่า

น้อยหน่า (Sugar Apple, Custard Apple, Sreet Sop) เป็นพืชผลไม้จำพวกต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคอีสานเรียก หมากเขียบ ส่วนภาคเหนือเรียก มะนอแน่ หรือปัตตานีเรียก ลาหนัง และเขมรเรียก เตียบ เป็นต้น ซึ่งต้นน้อยหน่านั้นเป็นพืชผลไม้ที่เราคนไทยต่า ... Read More »

ใบบัวบก ประโยชน์และสรรพคุณของใบบัวบก

ใบบัวบก

ใบบัวบก หรือ ผักหนอก (Asiatic Pennywort, Hydrocotyle, Tiger Herbal) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกผัก ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ลำปางเรียก กะบังนอก, จำปาเครือ ส่วนสันสกฤตเรียก มัณฑูกะบรรณี และจีนเรียก ฮมคัก, เตียกำเช่า เป็นต้น ซึ่งต้นใบบัวบกนั้นหลายคนอา ... Read More »

advertisements
Scroll To Top