รายละเอียดของมลรัฐไวโอมิง (Wyoming)

รัฐไวโอมิง

ตำแหน่งของรัฐไวโอมิง

รายละเอียดของมลรัฐ Wyoming มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Wyoming
ชื่อภาษาไทย : ไวโอมิง
อักษรย่อ : WY
ชื่อเล่น : Equality State
เมืองหลวง : Cheyenne
เมืองใหญ่ที่สุด : Cheyenne
เนื้อที่ : 253,600 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 579,315 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 2.31 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 60,925 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 1 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 3 คน
Time zone : GMT-7.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ

Wyoming

ตราประจำรัฐ Wyoming

Wyoming

ธงประจำรัฐ Wyoming

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top