รายละเอียดของมลรัฐวิสคอนซิน (Wisconsin)

รัฐวิสคอนซิน

ตำแหน่งของรัฐวิสคอนซิน

รายละเอียดของมลรัฐ Wisconsin มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Wisconsin
ชื่อภาษาไทย : วิสคอนซิน
อักษรย่อ : WI
ชื่อเล่น : Badger State, America’s Dairyland
เมืองหลวง : Madison
เมืองใหญ่ที่สุด : Milwaukee
เนื้อที่ : 169,640 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 5,795,483 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 40.6 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 55,425 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 8 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 10 คน
Time zone : GMT-6.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ

Wisconsin

ตราประจำรัฐ Wisconsin

Wisconsin

ธงประจำรัฐ Wisconsin

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top