Wifi Router คืออะไร ทำหน้าที่อะไร ประโยชน์ของ Wifi Router

ชีวิตของคนเราทุกวันอะไรๆ ก็ดูเหมือนจะไร้สายไปเสียทั้งหมด โทรศัพท์ไร้สาย เปิดประตูรถก็ไม่ต้องไปไขโดตรงสามารถกดรีโมทไร้สายได้เลย ดูโทรทัศน์ก็มีรีโมทกดเปลี่ยนช่องแบบไร้สายได้ และที่สำคัญปัจจุบันนี้การเข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตไม่จำเป็นจะต้องวางระบบสาย LAN อีกต่อไป เพราะเรามี WiFi Router กันแล้วนะครับ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้า WiFi Router กันดีกว่า…

————– advertisements ————–

WiFi Router คืออะไร
WiFi Router คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ซึ่งสามารถกระจายสัญญาณให้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และโทรศัพท์มือถือ ให้สามารถใช้งานได้พร้อมๆกัน

WiFi Router

ตัวอย่าง WiFi Router

WiFi Router แบ่งกันได้เป็นกี่ประเภท
1. WiFi Router แบบที่สามารถเชื่อมต่อสายแลนได้และสามารถสามารถปล่อยสัญญาณได้พร้อมกันด้วย WiFi Router แบบนี้จะต้องเสียบปลั๊กใช้ไฟบ้านด้วย
2. Pocket WiFi แบบนี้เป็น WiFi Router เป็นตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบพกพา ที่ไม่ต้องเสียบไฟบ้านตลอดเวลา เพราะมีแบตเตอรี่ในตัว ซึ่งในบางค่ายเป็นการนำซิม 3G มาใส่แล้วแปลงสัญญาณ 3G เป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลย

WiFi Router มีหน้าที่อะไร
WiFi Router มีหน้าที่ช่วยกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ทำให้ทั้งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

WiFi Router

การต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆด้วย WiFi Router

ประโยชน์ของ WiFi Router
นอกจาก WiFi Router จะช่วยกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมีประโยชน์ในเรื่องของความสวยงามและความไม่ยุ่งยากในการติดตั้งด้วย เพราะว่า ในสมัยก่อนการจะใช้อินเทอร์เน็ตนั้นจะต้องทำการวางระบบสาย LAN แต่เมื่อมี WiFi Router แล้วผู้ใช้งานไม่ต้องวางระบบเหล่านี้ให้ยุ่งยาก จึงประหยัดค่าใช้จ่ายและตัดปัญหาในเรื่องนี้ไปได้ เมื่อต้องการจะทำการปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายระบบก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกัน

WiFi Router เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับเรา เพราะเราจะสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าใช้ได้ รวมถึงใช้ Notebook ในการเข้าถึงได้เช่นกัน โดยไม่จำเป็นจะต้องวางระบบสาย LAN ให้ยุ่งยากด้วย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top