รายละเอียดของมลรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย (West Virginia)

รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย

ตำแหน่งของรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย

รายละเอียดของมลรัฐ West Virginia มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : West Virginia
ชื่อภาษาไทย : เวสต์ เวอร์จิเนีย
อักษรย่อ : WV
ชื่อเล่น : Mountain State
เมืองหลวง : Charleston
เมืองใหญ่ที่สุด : Charleston
เนื้อที่ : 62,755 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,815,857 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 29.8 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 42,824 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 3 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 5 คน
Time zone : GMT-5.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ

West Virginia

ตราประจำรัฐ West Virginia

West Virginia

ธงประจำรัฐ West Virginia

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top