รายละเอียดของมลรัฐเวอร์จิเนีย (Virginia)

รัฐเวอร์จิเนีย

ตำแหน่งของรัฐเวอร์จิเนีย

รายละเอียดของมลรัฐ Virginia มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Virginia
ชื่อภาษาไทย : เวอร์จิเนีย
อักษรย่อ : VA
ชื่อเล่น : Old Dominion, Mother of Presidents and the Mother of Statesmen
เมืองหลวง : Richmond
เมืองใหญ่ที่สุด : Virginia Beach
เนื้อที่ : 110,785 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 8,470,020 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 79.8 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 61,486 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 11 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 13 คน
Time zone : GMT-5.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษและสเปน

Virginia

ตราประจำรัฐ Virginia

Virginia

ธงประจำรัฐ Virginia

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top