รายละเอียดของมลรัฐเวอร์มอนต์ (Vermont)

รัฐเวอร์มอนต์

ตำแหน่งของรัฐเวอร์มอนต์

รายละเอียดของมลรัฐ Vermont มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Vermont
ชื่อภาษาไทย : เวอร์มอนต์
อักษรย่อ : VT
ชื่อเล่น : The Green Mountain State
เมืองหลวง : Montpelier
เมืองใหญ่ที่สุด : Burlington
เนื้อที่ : 24,923 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 623,657 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 26.1 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 59,494 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 1 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 3 คน
Time zone : GMT-5.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ

Vermont

ตราประจำรัฐ Vermont

Vermont

ธงประจำรัฐ Vermont

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top