รายละเอียดของมลรัฐยูท่าห์ (Utah)

รัฐยูท่าห์

ตำแหน่งของรัฐยูท่าห์

รายละเอียดของมลรัฐ Utah มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Utah
ชื่อภาษาไทย : ยูท่าห์
อักษรย่อ : UT
ชื่อเล่น : Beehive State
เมืองหลวง : Salt Lake City
เมืองใหญ่ที่สุด : Salt Lake City
เนื้อที่ : 219,887 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 3,101,833 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 14.12 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 66,258 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 4 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 6 คน
Time zone : GMT-7.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ

Utah

ตราประจำรัฐ Utah

Utah

ธงประจำรัฐ Utah

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top