หน่วยงานย่อยขององค์การสหประชาชาติมีกี่แห่ง อะไรบ้าง

องค์การสหประชาชาติ (United Nations, UN) ประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อยจำนวน 19 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

1. องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Food and Agriculture Organization
สำนักงานใหญ่ : กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ปีที่ก่อตั้ง : 1945
อักษรย่อ : FAO

2. ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
ชื่อภาษาอังกฤษ : International Atomic Energy Agency
สำนักงานใหญ่ : กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
ปีที่ก่อตั้ง : 1957
อักษรย่อ : IAEA

3. องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ชื่อภาษาอังกฤษ : International Civil Aviation Organization
สำนักงานใหญ่ : กรุงมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
ปีที่ก่อตั้ง : 1947
อักษรย่อ : ICAO

4. กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ : International Fund for Agricultural Development
สำนักงานใหญ่ : กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ปีที่ก่อตั้ง : 1977
อักษรย่อ : IFAD

5. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ชื่อภาษาอังกฤษ : International Labour Organization
สำนักงานใหญ่ : กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ปีที่ก่อตั้ง : 1946
อักษรย่อ : ILO

6. องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
ชื่อภาษาอังกฤษ : International Maritime Organization
สำนักงานใหญ่ : กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
ปีที่ก่อตั้ง : 1948
อักษรย่อ : IMO

7. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ชื่อภาษาอังกฤษ : International Monetary Fund
สำนักงานใหญ่ : กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
ปีที่ก่อตั้ง : 1945
อักษรย่อ : IMF

8. สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ชื่อภาษาอังกฤษ : International Telecommunication Union
สำนักงานใหญ่ : กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ปีที่ก่อตั้ง : 1947
อักษรย่อ : ITU

9. องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ชื่อภาษาอังกฤษ : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
สำนักงานใหญ่ : กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ปีที่ก่อตั้ง : 1946
อักษรย่อ : UNESCO

10. องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
ชื่อภาษาอังกฤษ : United Nations Industrial Development Organization
สำนักงานใหญ่ : กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
ปีที่ก่อตั้ง : 1967
อักษรย่อ : UNIDO

11. องค์การการท่องเที่ยวโลก
ชื่อภาษาอังกฤษ : World Tourism Organization
สำนักงานใหญ่ : กรุงมาดริด ประเทศสเปน
ปีที่ก่อตั้ง : 1974
อักษรย่อ : UNWTO

12. สหภาพไปรษณีย์สากล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Universal Postal Union
สำนักงานใหญ่ : เบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ปีที่ก่อตั้ง : 1947
อักษรย่อ : UPU

13. ธนาคารโลก
ชื่อภาษาอังกฤษ : World Bank Group
สำนักงานใหญ่ : กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
ปีที่ก่อตั้ง : 1945
อักษรย่อ : WB

14. โครงการอาหารโลก
ชื่อภาษาอังกฤษ : World Food Programme
สำนักงานใหญ่ : กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ปีที่ก่อตั้ง : 1963
อักษรย่อ : WFP

15. องค์การอนามัยโลก
ชื่อภาษาอังกฤษ : World Health Organization
สำนักงานใหญ่ : กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ปีที่ก่อตั้ง : 1948
อักษรย่อ : WHO

16. องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก
ชื่อภาษาอังกฤษ : World Intellectual Property Organization
สำนักงานใหญ่ : กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ปีที่ก่อตั้ง : 1974
อักษรย่อ : WIPO

17. องค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก
ชื่อภาษาอังกฤษ : World Meteorological Organization
สำนักงานใหญ่ : กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ปีที่ก่อตั้ง : 1950
อักษรย่อ : WMO

18. กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
ชื่อภาษาอังกฤษ : United Nations Children’s Fund
สำนักงานใหญ่ : นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
ปีที่ก่อตั้ง : 1946
อักษรย่อ : UNICEF

19. สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
ชื่อภาษาอังกฤษ : United Nations High Commissioner for Refugees
สำนักงานใหญ่ : กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ปีที่ก่อตั้ง : 1950
อักษรย่อ : UNHCR

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top