องค์การสหประชาชาติ (UN) มีสมาชิกกี่ประเทศ

องค์การสหประชาชาติ (United Nations, UN) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1945 (ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2) โดยมีจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ความร่วมมือในกฎหมายระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการทางสังคม สิทธิมนุษยชน และการบรรลุสันติภาพโลก

จนถึงปัจจุบัน องค์การสหประชาชาติมีสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ/รัฐ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อประเทศ/รัฐ เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ
Afghanistan 19-11-1946
Albania 14-12-1955
Algeria 08-10-1962
Andorra 28-07-1993
Angola 01-12-1976
Antigua and Barbuda 11-11-1981
Argentina 24-10-1945
Armenia 02-03-1992
Australia 01-11-1945
Austria 14-12-1955
Azerbaijan 02-03-1992
Bahamas 18-09-1973
Bahrain 21-09-1971
Bangladesh 17-09-1974
Barbados 09-12-1966
Belarus 24-10-1945
Belgium 27-12-1945
Belize 25-09-1981
Benin 20-09-1960
Bhutan 21-09-1971
Bolivia 14-11-1945
Bosnia and Herzegovina 22-05-1992
Botswana 17-10-1966
Brazil 24-10-1945
Brunei Darussalam 21-09-1984
Bulgaria 14-12-1955
Burkina Faso 20-09-1960
Burundi 18-09-1962
Cabo Verde 16-09-1975
Cambodia 14-12-1955
Cameroon 20-09-1960
Canada 09-11-1945
Central African Republic 20-09-1960
Chad 20-09-1960
Chile 24-10-1945
China 24-10-1945
Colombia 05-11-1945
Comoros 12-11-1975
Congo 20-09-1960
Costa Rica 02-11-1945
Côte D’Ivoire 20-09-1960
Croatia 22-05-1992
Cuba 24-10-1945
Cyprus 20-09-1960
Czech Republic 19-01-1993
North Korea 17-09-1991
Democratic Republic of the Congo 20-09-1960
Denmark 24-10-1945
Djibouti 20-09-1977
Dominica 18-12-1978
Dominican Republic 24-10-1945
Ecuador 21-12-1945
Egypt 24-10-1945
El Salvador 24-10-1945
Equatorial Guinea 12-11-1968
Eritrea 28-05-1993
Estonia 17-09-1991
Eswatini 24-09-1968
Ethiopia 13-11-1945
Fiji 13-10-1970
Finland 14-12-1955
France 24-10-1945
Gabon 20-09-1960
Gambia 21-09-1965
Georgia 31-07-1992
Germany 18-09-1973
Ghana 08-03-1957
Greece 25-10-1945
Grenada 17-09-1974
Guatemala 21-11-1945
Guinea 12-12-1958
Guinea Bissau 17-09-1974
Guyana 20-09-1966
Haiti 24-10-1945
Honduras 17-12-1945
Hungary 14-12-1955
Iceland 19-11-1946
India 30-10-1945
Indonesia 28-09-1950
Iran 24-10-1945
Iraq 21-12-1945
Ireland 14-12-1955
Israel 11-05-1949
Italy 14-12-1955
Jamaica 18-09-1962
Japan 18-12-1956
Jordan 14-12-1955
Kazakhstan 02-03-1992
Kenya 16-12-1963
Kiribati 14-09-1999
Kuwait 14-05-1963
Kyrgyzstan 02-03-1992
Lao People’s Democratic Republic 14-12-1955
Latvia 17-09-1991
Lebanon 24-10-1945
Lesotho 17-10-1966
Liberia 02-11-1945
Libya 14-12-1955
Liechtenstein 18-09-1990
Lithuania 17-09-1991
Luxembourg 24-10-1945
Madagascar 20-09-1960
Malawi 01-12-1964
Malaysia 17-09-1957
Maldives 21-09-1965
Mali 28-09-1960
Malta 01-12-1964
Marshall Islands 17-09-1991
Mauritania 27-10-1961
Mauritius 24-04-1968
Mexico 07-11-1945
Micronesia 17-09-1991
Monaco 28-05-1993
Mongolia 27-10-1961
Montenegro 28-06-2006
Morocco 12-11-1956
Mozambique 16-09-1975
Myanmar 19-04-1948
Namibia 23-04-1990
Nauru 14-09-1999
Nepal 14-12-1955
Netherlands 10-12-1945
New Zealand 24-10-1945
Nicaragua 24-10-1945
Niger 20-09-1960
Nigeria 07-10-1960
Norway 27-11-1945
Oman 07-10-1971
Pakistan 30-09-1947
Palau 15-12-1994
Panama 13-11-1945
Papua New Guinea 10-10-1975
Paraguay 24-10-1945
Peru 31-10-1945
Philippines 24-10-1945
Poland 24-10-1945
Portugal 14-12-1955
Qatar 21-09-1971
Republic of Korea 17-09-1991
Republic of Moldova 02-03-1992
Romania 14-12-1955
Russian Federation 24-10-1945
Rwanda 18-09-1962
Saint Kitts and Nevis 23-09-1983
Saint Lucia 18-09-1979
Saint Vincent and the Grenadines 16-09-1980
Samoa 15-12-1976
San Marino 02-03-1992
Sao Tome and Principe 16-09-1975
Saudi Arabia 24-10-1945
Senegal 28-09-1960
Serbia 01-11-2000
Seychelles 21-09-1976
Sierra Leone 27-09-1961
Singapore 21-09-1965
Slovakia 19-01-1993
Slovenia 22-05-1992
Solomon Islands 19-09-1978
Somalia 20-09-1960
South Africa 07-11-1945
South Sudan 14-07-2011
Spain 14-12-1955
Sri Lanka 14-12-1955
Sudan 12-11-1956
Suriname 04-12-1975
Sweden 19-11-1946
Switzerland 10-09-2002
Syrian Arab Republic 24-10-1945
Tajikistan 02-03-1992
Thailand 16-12-1946
Republic of Macedonia 08-04-1993
Timor-Leste 27-09-2002
Togo 20-09-1960
Tonga 14-09-1999
Trinidad and Tobago 18-09-1962
Tunisia 12-11-1956
Turkey 24-10-1945
Turkmenistan 02-03-1992
Tuvalu 05-09-2000
Uganda 25-10-1962
Ukraine 24-10-1945
United Arab Emirates 09-12-1971
United Kingdom 24-10-1945
United Republic of Tanzania 14-12-1961
United States of America 24-10-1945
Uruguay 18-12-1945
Uzbekistan 02-03-1992
Vanuatu 15-09-1981
Venezuela 15-11-1945
Viet Nam 20-09-1977
Yemen 30-09-1947
Zambia 01-12-1964
Zimbabwe 25-08-1980

ประเทศสมาชิก UN ประเทศล่าสุดคือ ประเทศเซาท์ซูดาน (South Sudan) ซึ่งเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2011

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top