TOEIC คืออะไร มีกี่ประเภท การสอบ TOEIC ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication คือ ข้อสอบระดับมาตรฐานสากลที่ใช้วัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ และประเทศที่ไม่ได้มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยเป็นข้อสอบระดับสากล ซึ่งใช้ในการทดสอบเพื่อสมัครงานมากที่สุดแบบหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ โดยเป็นการทดสอบความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษตั้งแต่ในระดับเริ่มต้นจนถึงระดับดีเยี่ยมใกล้เคียงกับเจ้าของภาษากันเลยทีเดียว
โดย TOEIC นั้นได้ถูกจัดทำขึ้นโดย ETS หรือ Educational Testing Service ทั้งนี้ เพื่อนำคะแนนที่ได้ไปใช้สมัครงานทั้งในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว, การโรงแรม, การบิน, การขนส่ง, โรงพยาบาล, ยานยนต์, สถาบันการเงิน, บริษัทข้ามชาติ หรือปิโตรเคมี ฯลฯ โดยนำคะแนนที่ได้ไปประกอบการพิจารณาทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละบุคคลทั้งในการสมัครงาน, เลื่อนตำแหน่ง, ปรับฐานเงินเดือน หรือคัดเลือกไปอบรมสัมมนายังต่างประเทศ ซึ่ง TOEIC นี้จัดว่าเป็นแบบทดสอบระดับมาตรฐานเช่นเดียวกันกับแบบทดสอบอื่นๆ ได้แก่ TOFEL, GMAT และ SAT

————– advertisements ————–

ประเภทของการสอบ TOEIC มีอะไรบ้าง?
การสอบ TOEIC นั้นจะมีการสอบ 2 รูปแบบ คือ แบบ Classic และแบบ Redesigned โดยมีประเภทการสอบ ได้แก่
1. TOEIC Listening and Reading Test คือ การทดสอบการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษ
2. TOEIC Speaking and Writing Tests คือ การทดสอบการพูดและการฟัง

ข้อควรรู้เรื่องคะแนนสอบ TOEIC
สำหรับคะแนนสอบ TOEIC นั้นมีคะแนนเต็ม 990 คะแนน โดยมีคะแนนขั้นต่ำของผู้สอบได้แล้วใช้สมัครงานทั่วไปได้ อาทิ เสมียน, บริกร, หัวหน้าแม่บ้าน, บาร์เทนเดอร์ เป็นต้น อยู่ที่ 300 – 400 คะแนน แต่โดยทั่วไปควรมีระดับคะแนนขั้นมาตรฐานที่ 650 คะแนนขึ้นไป จะสามารถใช้สมัครงานประเภทแอร์โอสเตส หรือพนักงานโรงแรม เป็นต้น และคะแนนระดับสูงอยู่ที่ 800 คะแนนขึ้นไป ก็จะสามารถสมัครงานประเภทโปรแกรมเมอร์ หรือวิศวกร เป็นต้น

TOEIC

การเตรียมตัวก่อนสอบ TOEIC
– ให้ตั้งเป้าหมายว่าเราต้องการสอบเพื่ออะไร อยากสมัครงานด้านไหน
– หมั่นทบทวนแกรมมาภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้ลืม
– ให้เตรียมตัวทดลองทำข้อสอบที่เป็น text ในหลากหลายรูปแบบ และดูว่ามีข้อสอบแนวไหนบ้าง
– การสอบ TOEIC จะค่อนข้างจำกัดเวลาในการสอบ ซึ่งหากรู้ตัวว่าทำข้อไหนไม่ได้ให้รีบข้ามไปทำข้ออื่นทันที อย่ามัวเสียเวลาอยู่กับข้อที่ทำไม่ได้ ทำเสร็จแล้วหากมีเวลาจึงย้อนกลับมาทำใหม่ เรียกว่าต้องเตรียมตัวในเรื่องของตรงนี้ให้ดีก่อนสอบเลยทีเดียว
– ก่อนสอบควรนอนพักผ่อนให้เต็มที่ และระมัดระวังอย่าให้ป่วย และตรวจเช็กเตรียมเอกสาร กับอุปกรณ์คือดินสอให้พร้อมก่อนวันสอบ เพื่อตื่นมาจะได้หยิบได้เลย ไม่ต้องฉุกละหุกในการเตรียมตัว

ดังนั้น ก่อนสอบ TOEIC ก็อย่าลืมเตรียมตัวกันให้พร้อมก่อนไปสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจและจะได้สอบผ่าน โดยไม่ต้องเสียเวลาเพื่อไปสอบใหม่อีกครั้ง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top