รายละเอียดของมลรัฐเท็กซัส (Texas)

รัฐเท็กซัส

ตำแหน่งของรัฐเท็กซัส

รายละเอียดของมลรัฐ Texas มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Texas
ชื่อภาษาไทย : เท็กซัส
อักษรย่อ : TX
ชื่อเล่น : The Lone Star State
เมืองหลวง : Austin
เมืองใหญ่ที่สุด : Houston
เนื้อที่ : 696,241 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 28,304,596 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 40.6 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 56,473 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 36 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 38 คน
Time zone : GMT-6.00 และ GMT-7.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษและสเปน

Texas

ตราประจำรัฐ Texas

Texas

ธงประจำรัฐ Texas

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top