รายละเอียดของมลรัฐเทนเนสซี (Tennessee)

รัฐเทนเนสซี

ตำแหน่งของรัฐเทนเนสซี

รายละเอียดของมลรัฐ Tennessee มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Tennessee
ชื่อภาษาไทย : เทนเนสซี
อักษรย่อ : TN
ชื่อเล่น : The Volunteer State
เมืองหลวง : Nashville
เมืองใหญ่ที่สุด : Nashville
เนื้อที่ : 109,247 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 6,715,984 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 61.5 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 47,330 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 9 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 11 คน
Time zone : GMT-5.00 และ GMT-6.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ

Tennessee

ตราประจำรัฐ Tennessee

Tennessee

ธงประจำรัฐ Tennessee

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top