Tag Archives: tv

QLED TV คืออะไร มีข้อดีอย่างไร

QLED TV

QLED TV ย่อมาจาก Quantum-Dot Light-Emitting Diode Television QLED TV คือเทคโนโลยีล่าสุดของการผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ หรือทีวี โดยใช้สารเรืองแสงที่มีขนาดอนุภาคเล็กมาก ๆ (เรียกว่า Quantum dot) เป็นตัวสร้างสีให้กับจอภาพ โดยมีความกว้างของช่องให้แสงลอดผ่านเหมาะสมกับแสงที่ความยาวคลื่นต่าง ๆ กัน ทำให้ได้เฉ ... Read More »

IPTV คืออะไร แตกต่างจาก TV ทั่วไปอย่างไร ประโยชน์ของ IPTV มีอะไรบ้าง

วงการโทรทัศน์ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก ในยุคเริ่มต้นในการกระจายสัญญาณโทรทัศน์ผ่านคลื่นความถี่ ก็จะกระจายสัญญาณผ่านเสาสัญญาณจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง ซึ่งก็พบปัญญาในเรื่องของสัญญาณอ่อนในจุดที่ห่างจากเสาสัญญาณ แต่เมื่อมีอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการกระจายสัญญาณทำให้วงการโทรทัศน์นั้นเปลี่ยนไปอย ... Read More »

advertisements
Scroll To Top