Tag Archives: RFID

RFID คืออะไร ย่อมาจากอะไร ประโยชน์ของ RFID มีอะไรบ้าง

ชีวิตเรามีเทคโนโลยีต่างๆ เกิดขึ้นมามากมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สมัยก่อนเวลาเราไปซื้อของในร้านค้า จะต้องทำการคิดคำนวณราคาสินค้าทีละชิ้น ทีละชิ้น โดยการจดบิล และใช้เครื่องคิดเลขหรือลูกคิดคำนวณราคาสินค้า อะไรก็ว่ากันไป ปัจจุบันเราสะดวกรวดเร็วกว่านั้น เพราะเราใช้ระบ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top