Tag Archives: Phishing

Phishing คืออะไร มีวิธีป้องกันอย่างไร

Phishing

Phishing (ฟิชชิ่ง) นั้นเรียกว่าเป็นภัยทางอินเทอร์เน็ตประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการหลอกลวงโดยการสร้างอีเมล์ หรือหน้าเว็บปลอมขึ้นมา เพื่อพยายามหลอกลวงให้ผู้ใช้งานหลงเชื่อ โดยมีจุดประสงค์เพื่อหวังผลให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสนขึ้นในการทำธุรกรรมต่างๆ บนโลกออนไลน์ และเมื่อผู้ใช้งานเกิดการหลงเชื่อทำธุรกรรมใดๆ ที่ส ... Read More »

advertisements
Scroll To Top