Tag Archives: Nebraska

รายละเอียดของมลรัฐเนบราสกา (Nebraska)

Nebraska

ตำแหน่งของรัฐเนบราสกา รายละเอียดของมลรัฐ Nebraska มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Nebraska ชื่อภาษาไทย : เนบราสกา อักษรย่อ : NE ชื่อเล่น : Cornhusker State เมืองหลวง : Lincoln เมืองใหญ่ที่สุด : Omaha เนื้อที่ : 200,365 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 1,920,076 คน (2017) ความหนาแน่นประชากร : 9.5 คน / ตารางกิโลเมตร รา ... Read More »

advertisements
Scroll To Top