Tag Archives: Montana

รายละเอียดของมลรัฐมอนทานา (Montana)

Montana

ตำแหน่งของรัฐมอนทานา รายละเอียดของมลรัฐ Montana มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Montana ชื่อภาษาไทย : มอนทานา อักษรย่อ : MT ชื่อเล่น : Big Sky Country, The Treasure State เมืองหลวง : Helena เมืองใหญ่ที่สุด : Billings เนื้อที่ : 380,800 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 1,050,493 คน (2017) ความหนาแน่นประชากร : 2.73 คน ... Read More »

advertisements
Scroll To Top