Tag Archives: Michigan

รายละเอียดของมลรัฐมิชิแกน (Michigan)

Michigan

ตำแหน่งของรัฐมิชิแกน รายละเอียดของมลรัฐ Michigan มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Michigan ชื่อภาษาไทย : มิชิแกน อักษรย่อ : MI ชื่อเล่น : The Great Lake(s) State เมืองหลวง : Lansing เมืองใหญ่ที่สุด : Detroit เนื้อที่ : 250,493 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 9,962,311 คน (2017) ความหนาแน่นประชากร : 67.1 คน / ตารางกิโ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top