Tag Archives: arizona

รายละเอียดของรัฐอาริโซนา (Arizona)

Arizona

ตำแหน่งของรัฐอาริโซนา รายละเอียดของมลรัฐ Arizona มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Arizona ชื่อภาษาไทย : อาริโซนา อักษรย่อ : AZ ชื่อเล่น : The Grand Canyon State, The Copper State, The Valentine State เมืองหลวง : Phoenix เมืองใหญ่ที่สุด : Phoenix เนื้อที่ : 295,234 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 7,016,270 คน (2017) ค ... Read More »

advertisements
Scroll To Top