Tag Archives: โลก

ดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลกกี่เท่า

คำถาม… ดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลกกี่เท่า? เฉลย… ดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลก ประมาณ 1,286,000 เท่า การเปรียบเทียบของดวงอาทิตย์และโลกนั้น เราจะใช้วิธีคำนวณปริมาตรของดาวทั้งสองเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบ โดยเราอนุมานได้ว่าดวงอาทิตย์และโลกมีสัญฐานกลม ดังนั้นเราจะใช้สูตรการหาปริมาตรทรงกลมใน ... Read More »

โลกใหญ่กว่าดวงจันทร์กี่เท่า?

โลกใหญ่กว่าดวงจันทร์กี่เท่า

คำถาม… โลกใหญ่กว่าดวงจันทร์กี่เท่า? เฉลย… โลกใหญ่กว่าดวงจันทร์ ประมาณ 50 เท่า การเปรียบเทียบของดวงดาว นักวิทยาศาสตร์จะใช้ปริมาตรเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบ ซึ่งเราอนุมานได้ว่าโลกและดวงจันทร์มีสัญฐานกลม ดังนั้นเราสามารถหาปริมาตรของโลกและดวงจันทร์ได้จากสูตรการหาปริมาตรทรงกลมนั ... Read More »

รู้หรือไม่ … ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกเท่าใด

คำถาม… รู้หรือไม่ … ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกเท่าใด? เฉลย… ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลก 384,400 กิโลเมตร (โดยเฉลี่ย) ดวงจันทร์ คือ ดาวบริวารหนึ่งเดียวของโลก โดยโคจรรอบโลกเป็นรูปวงรีเล็กน้อย (เกือบกลม) ซึ่งการโคจรรอบโลก 1 รอบกินเวลา 27.3 วัน โดยมีระยะห่างจากโลกโดยเฉลี่ยเท่ากับ 38 ... Read More »

ดวงจันทร์หมุนรอบโลก ใช้เวลากี่วัน

ดวงจันทร์หมุนรอบโลก

ดวงจันทร์หมุนรอบโลก 1 รอบ ใช้เวลา 27.3 วัน การคำนวณระยะเวลาที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 1 รอบนั้น มีการคำนวณหรือมีเกณฑ์พิจารณา 2 หลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. Sidereal Period Sidereal Period หรือ คาบการโคจรแบบดาราคติ เป็นการคำนวณการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์โดยอ้างอิงตำแหน่งดาวฤกษ์อื่นเป็นจุดอ้างอิง หรือเรียกได้ว่าเป ... Read More »

โลกหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วเท่าไหร่ คำนวณอย่างไร

โลกหมุนรอบตัวเอง

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า โลกของเราหมุนรอบตัวเอง 1 รอบใช้เวลา 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน แต่รู้หรือไม่ว่าความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลกคิดเป็นกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง วันนี้เรามีคำตอบและวิธีคำนวณมาบอกกัน… ก่อนอื่นเราต้องพิจารณาสัณฐานของโลกก่อน เนื่องจากโลกของเรามีสัณฐานกลม ดังนั้นเส้นรอบวงของโลกใ ... Read More »

โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วเท่าใด

เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าโลกของเราหมุนรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบใช้เวลา 1 ปี หรือ 365.25 วัน (0.25 วันที่เพิ่มมานี้คือเหตุผลที่ว่า ทำไมเดือนกุมภาพันธ์ถึงมี 29 วันในทุก ๆ 4 ปี) วันนี้เราจะมาลองคำนวนกันว่า จริง ๆ แล้วโลกของเราหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วเท่าไหร่ … โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วเท ... Read More »

advertisements
Scroll To Top