Tag Archives: แม่กลอง

จังหวัดใดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย คือจังหวัดอะไร

สมุทรสงคราม

คำถาม… จังหวัดใดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย คือจังหวัดอะไร เฉลย… จังหวัดใดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย คือจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามหรือที่คนทั่วไปจะรู้จักและเรียกติดปากกันว่าแม่กลอง ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง ทิศเหนือติดจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร ทิศตะวันออกติดอ่า ... Read More »

advertisements
Scroll To Top