Tag Archives: เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี ชื่อไทย : จังหวัดเพชรบุรี ชื่ออังกฤษ : Phetchaburi อักษรย่อ : พบ. ภาค : ภาคตะวันตก พิกัด : – เนื้อที่ : 6,225 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 471,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม – ทิศใต้ ติดกับจังหว ... Read More »

รหัสไปรษณีย์เพชรบุรี

รหัสไปรษณีย์เพชรบุรี แยกตามอำเภอมีดังนี้ รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ 76000 …… อำเภอเมืองเพชรบุรี ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี 76100 …… อำเภอเมืองเพชรบุรี เฉพาะตำบลหาดเจ้าสำราญและตำบลหนองขนาน เฉพาะหมู่ที่ 10-12 ใช้รหัสไปรษณีย์ 76100 ของที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ ... Read More »

ที่เที่ยวเพชรบุรี แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

ที่เที่ยวเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกของประเทศไทย เป็นจังหวัดขนาดกลาง มีพื้นที่ 6,200 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 470,000 คน เพชรบุรีเป็นเมืองโบราณ มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เดิมชื่อว่า ศรีชัยวัชรปุระ ประกอบกับมีพื้นที่ด้านหนึ่งเป็นเป็นเทือกเขาสูง ตรงกลางเป็นที่ราบลุ่ม ด้านหนึ่งติดทะเล ที่เที่ย ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ แก่งกระจาน ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ แก่งกระจาน (ปณ.แก่งกระจาน) รหัสไปรษณีย์ : 76170 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี ที่อยู่ : 14 หมู่ 13 ถนนเขื่อนเพชร-แก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ : 032 459 089 พื้นที่ให้บริการ : อ.แก่งกระจาน เรื ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ หนองหญ้าปล้อง ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ หนองหญ้าปล้อง (ปณ.หนองหญ้าปล้อง) รหัสไปรษณีย์ : 76160 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี ที่อยู่ : 47/2 หมู่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์ : 032 494 349 พื้นที่ให้บริการ : อ.หนองหญ้าปล้อง เรื่องที่ ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ บ้านลาด ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านลาด (ปณ.บ้านลาด) รหัสไปรษณีย์ : 76150 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี ที่อยู่ : 127 หมู่ 7 ถนนสวนสมเด็จย่า ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ : 032 491 286 พื้นที่ให้บริการ : อ.บ้านลาด เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษ ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ เขาย้อย ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ เขาย้อย (ปณ.เขาย้อย) รหัสไปรษณีย์ : 76140 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี ที่อยู่ : 17/1 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ : 032 562 271 พื้นที่ให้บริการ : อ.เขาย้อย เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ ท่ายาง ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ ท่ายาง (ปณ.ท่ายาง) รหัสไปรษณีย์ : 76130 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี ที่อยู่ : 445/1 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์ : 032 461 571 พื้นที่ให้บริการ : อำเภอท่ายาง เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์เ ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์นราธิป จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ นราธิป ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ นราธิป (ปณ.นราธิป) รหัสไปรษณีย์ : 76121 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี ที่อยู่ : 275/3 ถนนร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76121 โทรศัพท์ : 032 471 055 พื้นที่ให้บริการ : อ.ชะอำ เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์เพชรบุรี . รหัสไป ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ (ปณ.ชะอำ) รหัสไปรษณีย์ 76120 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี ที่อยู่ : 63 ถนนนราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ : 032 471 252 พื้นที่ให้บริการ : อำเภอชะอำ เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์เพชรบุรี . รหัสไปรษณีย์ไทย ... Read More »

advertisements
Scroll To Top