Tag Archives: เงิน

เงินเหรียญ ชำระหนี้ได้ครั้งละเท่าไหร่?

การชำระหนี้ด้วยเงินเหรียญ

คำถาม… ทำไม … กระเหรี่ยงถึงคอยาวน๊อ ใครรู้บ้าง? เฉลย… เงินเหรียญ หรือ เหรียญกษาปณ์ (Coin) คือเงินในรูปแบบหนึ่งที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฏหมาย ซึงหมายความว่าเมื่อเราซื้อสินค้าหรือบริการ และมีความปรงสงค์ที่จะชำระด้วยเงินเหรียญนั้น ผู้ขายจะไม่สามารถปฏิเสธการรับชำระได้ แต่ R ... Read More »

หนี้สาธารณะ คืออะไร

หนี้สาธารณะ (Public debt) คือ หนี้ที่สร้างขึ้น หรือ ถือโดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงการค้ำประกันเงินกู้โดยรัฐบาล หนี้สาธารณะนี้มักเกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายแบบขาดดุล ซึ่งหมายถึงการที่รัฐบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้สูงกว่าประมาณการรายรับ ทำให้รัฐต้องกู้เงินมาชดเ ... Read More »

การฟอกเงิน คืออะไร

การฟอกเงิน

คำถาม… การฟอกเงิน คืออะไร? เฉลย… การฟอกเงิน คือ การกระทำใด ๆ ที่ทำเงินผิดกฏหมายให้เป็นเงินที่ถูกกฏหมาย การฟอกเงิน เป็นชื่อเรียกกิจกรรมใด ๆ ที่จะแปลงสภาพเงินที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฏหมาย เช่น การพนัน การค้ายาเสพติด การคดโกง และการปล้นชิงวิ่งราว ซึ่งไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้ ... Read More »

เงินถุงแดง คืออะไร

เงินถุงแดง

คำถาม… เงินถุงแดง คืออะไร? เฉลย… เงินถุงแดง คือ เงินกำไรจากการค้าขายโดยกองเรือสำเภาส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ล้นเกล้ารัชกาลที่ 3) ซึ่งทรงเก็บสะสมไว้ตั้งแต่ยังทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอ เรื่อยมาจนตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่าน โดยเงินดังกล่าวเก็บเอาไว้ใ ... Read More »

เกินดุลงบประมาณ หมายถึงอะไร

เกินดุลงบประมาณ หมายถึง การที่รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สูงกว่ารายจ่าย คำว่า เกินดุลงบประมาณ จะมีความหมายตรงข้ามกับคำว่า ขาดดุลงบประมาณ เนื่องจากขาดดุลงบประมาณนั้นหมายถึงรายจ่ายสูงกว่ารายรับ ในขณะที่คำว่าเกินดุลงบประมาณนั้นหมายถึงมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย การเกินดุลงบประมาณนั้น สามารถเกิดขึ้นได้จากหลา ... Read More »

ขาดดุลงบประมาณ หมายถึงอะไร

ขาดดุลงบประมาณ หมายถึง การมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ คำว่า การขาดดุลงบประมาณ นี้ เรามักได้ยินกันอยู่ทุก ๆ ปี ในช่วงเวลาที่รัฐบาลนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อรัฐสภา ซึ่งเป็นการสื่อความหมายว่า รายได้จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของรัฐบาล จะต่ำกว่างบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ ทำให้เกิดการขาดดุลงบ ... Read More »

เงินปันผล คืออะไร

เงินปันผล คือ เงินกำไรหรือเงินตอบแทน ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ถือ เงินปันผล หมายถึงผลตอบแทนที่องค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด กองทุนประเภทต่าง ๆ หรือสหกรณ์ จ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของตัวเงิน หรือเงินสด โดยจ่ายให้ตามสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู่ เช่น เรามีหุ้นอยู่ในสห ... Read More »

หนี้นอกระบบ คืออะไร

หนี้นอกระบบ คือ การกู้หนี้ยืมสินที่ไม่อยู่ในระบบของสถาบันการเงิน คำว่า หนี้นอกระบบ จะใช้เมื่อการกู้ยืมนั้นเกิดขึ้นระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือ ระหว่างบุคคลกับนิติบุคคล หรือ ระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคล โดยการกู้ยืมเหล่านี้ไม่มีสถาบันการเงินตามกฏหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และการกู้ยืมนี้อาจจะมีการทำสัญญา ... Read More »

ปริวรรตเงินตรา คืออะไร

ปริวรรตเงินตรา หมายถึง การเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งไปเป็นเงินอีกสกุลหนึ่ง โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) ระหว่างสกุลเงินทั้งสองนั้น คำว่า ปริวรรตเงินตรา มาจากคำสองคำมาสนธิกัน คือคำว่า ปริวรรต ซึ่งแปลว่า เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนไป, แปรไป และคำว่า เงินตรา ดังนั้นคำว่า ปริวรรตเงินตรา จึงหมายถึง การเปลี่ ... Read More »

ผลประโยชน์ทับซ้อน คืออะไร

ผลประโยชน์ทับซ้อน คือ สถานการณ์หรือการกระทำของบุคคล ซึ่งมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น ๆ คำว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน นิยมใช้กับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ที่มีอำนาจตัดสินใจเพื่อให้ดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยที่สิ่งที่กำลังตัดสินใจกระทำนั้ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top