Tag Archives: เกลือ

เกลือไอโอดีน คืออะไร

เกลือไอโอดีน

คำถาม… เกลือไอโอดีน คืออะไร? เฉลย… เกลือไอโอดีน คือ เกลือสินเธาว์ที่การเติมสารโพแทสเซียมไอโอไดด์ลงไป เกลือไอโอดีน เกลือไอโอดีน หรือ เกลือผสมไอโอดีน (Iodized salt) เป็นเกลือที่ได้จากการผสมสารโพแทสเซียมไอโอไดด์ลงไป เนื่องมาจากเกลือสินเธาว์ไม่มีส่วนผสมของธาตุไอโอดีนเหมือนในเกลือส ... Read More »

เกลือสินเธาว์ คืออะไร

เกลือสินเธาว์ คือ เกลือชนิดหนึ่งที่ได้จากหินเกลือ หรือ ดินเค็ม ดินโป่ง เกลือสินเธาว์ เป็นเกลือที่พบบนบก และพบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เช่น ชัยภูมิ มหาสารคราม ยโสธร อุบลราชธานี และอุดรธานี พบทั้งในรูปแบบหินเกลือและรูปแบบดินเค็ม ดินโป่ง ซึ่งพบว่าเกลือสินเธาว์มีความบริสุทธิ์ของโซเดียมคลอไรด์ ... Read More »

เกลือแกง คืออะไร

เกลือแกง คือ เกลือสำหรับประกอบอาหารโดยทั่วไป เกลือแกง เป็นส่วนสำคัญในการประกอบอาหารของมนุษย์มานานหลายพันปีแล้ว เกิดจากการตกตะกอนน้ำทะเลจนได้ผลึกสีขาว เกลือแกงที่เราใช้กันมีทั้งแบบผลึกใหญ่และแบบเกร็ดเล็ก ๆ มีสีขาวและมีรสเค็มจัด นิยมใช้กันทั้งการปรับแต่งรสชาติอาหาร การถนอมอาหาร การหมักดองอาหาร ตลอดจน ... Read More »

เกลือสมุทร คืออะไร

เกลือสมุทร คือ เกลือที่ได้จากการตกตะกอนน้ำทะเล จนได้เกลือที่มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว เกลือสมุทร หรือ เกลือทะเล หรือ Sea Salt มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า โซเดียมคลอไรด์ หรือ Sodium Chloride มีสูตรทางเคมีคือ NaCl เป็นเกลือชนิดที่นิยมนำมาประกอบอาหารและการถนอมอาหาร มีรสเค็มจัด และเป็นแหล่งที่มาแหล่งสำคัญ ... Read More »

จริงหรือไม่ … ที่เราควรดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว

คำถาม… จริงหรือไม่ … ที่เราควรดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว? เฉลย… ไม่จำเป็น เนื่องจากน้ำจำนวน 8 แก้วนั้น คิดโดยค่าประมาณความต้องการน้ำของร่างกายที่ประมาณ 2 ลิตรต่อวัน (แก้วละ 250 ซีซี จำนวน 8 แก้ว = 2 ลิตร) แต่ในความเป็นจริง นอกจากการดื่มน้ำแล้วร่างกายเราได้รับน้ำจากหลายทาง เช่น จา ... Read More »

ดอกเกลือคืออะไร ประโยชน์และสรรพคุณของดอกเกลือมีอะไรบ้าง

ดอกเกลือ

หากเอ่ยถึงคำว่า “ดอกเกลือ” เชื่อว่าหลายๆ คนคงต้องคิดว่าเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งขึ้นมาอย่างแน่นอนเลยทีเดียว ซึ่งในความเป็นจริงแล้วดอกเกลือกลับไม่ใช่ดอกไม้อย่างที่หลายๆ คนแอบคิด แต่มันเป็นผลิตภัณฑ์จากเกลือที่หลายๆ ประเทศต่างต้องการ หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วมันคืออะไร เราลองมาทำความรู้จักกับดอกเกลือ ... Read More »

สำนวนสุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับเกลือ

เกลือเป็นตัวแทนของความเค็ม และเพราะความเค็มนี้เองเกลือจึงถูกนำมาสร้างเป็นสำนวนไทยหลายคำ มีคำอะไรบ้างมาดูกันครับ สำนวนไทยที่เกี่ยวกับเกลือมีดังนี้ แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ หมายถึง จะรู้ค่าของบางสิ่งก็ต่อเมื่อเดือดร้อน เกลือจิ้มเกลือ หมายถึง ไม่ยอมเสียเปรียบกัน แก้เผ็ดให้สาสมกัน ใกล้เกลือกินด่าง หมายถึ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top