Tag Archives: สุภาษิตไทย

รักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม

รักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม หมายถึง เป็นคนดีเสมอต้นสเมอปลาย ขยายความ – สุภาษิตไทยคำว่า “รักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม” คนโบราณท่านนิยมใช้สอนลูกหลานให้เป็นคนดี และรักษาความดีหรือนิสัยที่ดีเหล่านั้นเอาไว้ตลอดไป ไม่วอกแวก ไม่เปลี่ยนนิสัยให้แย่ลงอันเนื่องมาจากกาลเวลาหรือสิ่งเร ... Read More »

คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล

คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล หมายถึง คบคนชั่วก็ถูกชักนำพาไปทำชั่ว คบคนดีก็จะพากันทำดี ขยายความ – สุภาษิตไทยคำว่า “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล” นั้น คนโบราณท่านใช้เพื่อสอนให้เรารู้จักการคบคน โดยสอนให้คบแต่คนดีและคนที่เป็นบัณฑิต หรือคนที่มีความรู้และความ ... Read More »

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท หมายถึง รู้จักเก็บหอมรอบริบ ค่อยๆ เก็บสะสมเงินไว้ ขยายความ – สุภาษิตไทยคำว่า มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท โบราณท่านใช้เพื่อสอนให้เรามีความมัธยัสถ์ รู้จักอดออม ค่อย ๆ เก็บสะสมเงินทองไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวก็มีมากไปเอง และยังนิยมใช้สอนให้รู้จักเก็บเงินเก็บทองแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อซ ... Read More »

ผู้ร้ายปากแข็ง

ผู้ร้ายปากแข็ง หมายถึง ดึงดัน ดื้อ ไม่ยอมรับความจริง ขยายความ – สุภาษิตไทยคำว่า “ผู้ร้ายปากแข็ง” โบราณท่านนิยมใช้กับคนที่ทำผิดแต่ปากแข็งไม่ยอมรับความจริง หรือพยายามปกปิดความผิดที่ตัวเองได้กระทำเอาไว้ ไม่ว่าจะหว่านล้อมหรือกดดันข่มขู่เช่นไร ก็ไม่ยอมรับความจริง ตัวอย่างเช่น – ... Read More »

ฉลาดแกมโกง

ฉลาดแกมโกง หมายถึง ฉลาดในทางทุจริต ทางไม่ดี ขยายความ – สุภาษิตไทยคำว่า ฉลาดแกมโกง นิยมใช้เปรียบเทียบกับคนที่มีความเฉลียวฉลาด แต่ใช้ความฉลาดในทางที่ผิด ใช้ในทางคดโกง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคนที่ไม่น่าคบ และต้องระวังตัวอย่างมากในการคบหาคนประเภทนี้ ตัวอย่างเช่น – นี่เธอ เพื่อนเธอคนนี้ฉลาดแกมโ ... Read More »

เจ้าชู้ประตูดิน

เจ้าชู้ประตูดิน หมายถึง เจ้าชู้มาก จีบได้ไม่เลือกหน้า ขยายความ – สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า เจ้าชู้ประตูดิน โบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบถึงคนที่มีนิสัยเจ้าชู้มาก เจอใครถูกใจก็จีบไม่เลือกหน้า สุภาษิตสำนวนคำนี้สามารถใช้ได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ตัวอย่างเช่น – นี่เธอ ไปครบกับตาคนนี้ได้ยังงัย เจ ... Read More »

ขวานผ่าซาก

ขวานผ่าซาก หมายถึง โผงผางไม่เกรงใจใคร ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ขวานผ่าซาก โบราณท่านเปรียบไว้กับคนเป็นคนตรง โผงผาง พูดจากไม่เกรงใจใคร พูดอย่างที่ตัวเองต้องการจะพูดโดยไม่สนใจว่าคำพูดนั้นจะไปกระทบจิตใจใครบ้าง คนที่พูดแบบขวานผ่าซากนั้นบางครั้งจะถูกกมองว่าเป็นคนจาแบบมะนาวไม่มีน้ำ ตัวอย่างการนำไปใ ... Read More »

ไข่ในหิน

ไข่ในหิน หมายถึง ของที่ต้องระมัดระวังทะนุถนอมอย่างยิ่ง ขยายความ -สำนวนสุภาษิตคำว่า ไข่ในหิน นิยมใช้กับของที่ต้องทะนุถนอม อาจจะเพราะเรารักและผูกพันมาก หรืออาจจะเพราะของสิ่งนั้นมีความสำคัญยิ่งยวด หรือ สิ่งนั้นเปราะบางมาก ถ้าไม่ทะนุถนอมให้ดีอาจจะแตกหัักเสียหายได้ ตัวอย่างการนำไปใช้ – นี่น้อง ข้ ... Read More »

ขี้ไม่ให้หมากิน

ขี้ไม่ให้หมากิน หมายถึง ขี้เหนียว ตระหนี่เหนียวแน่น ขยายความ – สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า ขี้ไม่ให้หมากิน ท่านนิยมใช้กับคนที่มีความขี้เหนียวเป็นที่สุด ของตัวเองไม่มีให้กระเด็นไปไหน หวงเงินและทรัพย์สินของตัวยิ่งกว่าใดๆ จึงเปรียบเทียบไว้ว่าแม้แต่ขี้ก็ไม่ให้หมากิน ตัวอย่างเช่น – นี่เธอ ดูป้าคนน ... Read More »

สุภาษิตสอนหญิง บทประพันธ์ชิ้นเอกของสุนทรภู่

สุภาษิตสอนหญิง นับได้ว่าเป็นบทประพันธ์ชิ้นเอกของสุนทรภู่ หรือ พระสุนทรโวหาร กวีเอกของไทยและของโลก  ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2329 – พ.ศ. 2398 หรือในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชการที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ บทประพันธ์เรื่องสุภาษิตสอนหญิงนั้นไม่ปรากฏปีที่ประพันธ์อย่างชัดเจน มีเนื้อหาที่เป็นการส ... Read More »

advertisements
Scroll To Top