Tag Archives: สุนทรภู่

ประวัติ สุนทรภู่ (พระสุนทรโวหาร)

สุนทรภู่

อนุเสาวรีย์สนทรภู่ ณ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ประวัติ สุนทรภู่ กวีเอกของไทยและของโลก เกิด 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 (สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ที่พระราชวังหลังหรือบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยปัจจุบัน ชื่อเล่น / ชื่ออื่น / ชื่อจริง พระสุนทรโวหาร, นามเดิม ภู่ บิดา ขุนศรีสังหาร (พลับ) ... Read More »

นิราศภูเขาทอง ฉบับเต็ม

นิราศภูเขาทอง เป็นบทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดบทประพันธ์หนึ่งของสุนทรภู่ ถูกแต่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2373 โดยเป็นการบรรยายสภาพบ้านเมืองนับตั้งแต่วัดราชบุรณะ ไปจนถึงพระเจดีย์ภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นิราศภูเขาทองถูกแต่งขึ้นขณะที่สุนทรภู่เดินทางไปนมัสการพระเจดีย์ภูเขาทอง หลังจากที่ออกพรรษาแล้ว ... Read More »

กลอนสุนทรภู่ และประวัติสุนทรภู่

กลอนสุนทรภู่

สุนทรภู่ หรือ พระสุนทรโวหาร บรมกวีของไทยและของโลก มีชีวิตอยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประวัติสุนทรภู่ สุนทรภู่ มีชื่อเดิมว่า ภู่ เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 (ภายหลังการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ 4 ปี) ... Read More »

สุภาษิตสอนหญิง บทประพันธ์ชิ้นเอกของสุนทรภู่

สุภาษิตสอนหญิง นับได้ว่าเป็นบทประพันธ์ชิ้นเอกของสุนทรภู่ หรือ พระสุนทรโวหาร กวีเอกของไทยและของโลก  ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2329 – พ.ศ. 2398 หรือในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชการที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ บทประพันธ์เรื่องสุภาษิตสอนหญิงนั้นไม่ปรากฏปีที่ประพันธ์อย่างชัดเจน มีเนื้อหาที่เป็นการส ... Read More »

สุนทรภู่เกิดในรัชกาลใด

สุนทรภู่ เกิดในสมัยรัชกาลที่ 1 หรือสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สุนทรภู่ หรือ พระสุนทรโวหาร กวีเอกของโลก เป็นคนพื้นเพจังหวัดระยอง เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 1 เริ่มรับราชการในสมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อรัชกาลที่ 2 เสด็จสวรรคตก็ได้ออกบวช และกลับมารับราชการอีก ... Read More »

advertisements
Scroll To Top