Tag Archives: สำนวน

สำนวน A Fish Out of Water หมายถึงอะไร

A Fish Out of Water หมายถึง อึดอัด ประหม่า เพราะอยู่ในสถานการณ์หรือสถานที่ที่ไม่คุ้นชิน สำนวนภาษาอังกฤษคำว่า A fish out of water นิยมใช้เพื่อบ่งบอกว่า คน ๆ นั้น อยู่ในอาการอึดอัดและประหม่าอย่างมาก อันเนื่องมาจากอยู่ในสถานการณ์หรือสถานที่ที่ไม่คุ้นชิน ทำให้ขาดความเป็นตัวของตัวเอง และทำอะไรออกมาไม่ได ... Read More »

สำนวน Chase the rainbows หมายถึงอะไร

Chase the rainbows หมายถึง ไขว่คว้าหรือไล่ตามในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ สำนวนภาษาอังกฤษคำว่า Chase the rainbows นิยมใช้เมื่อต้องการสื่อความหมายถึงการกระทำใด ๆ ที่เป็นไปไม่ได้ หรือยากเกินกว่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งถ้าแปลตรงตัวก้จะได้ความหมายประมาณว่า ไล่ตามสายรุ้ง ซึ่งจะไม่มีทางไล่ตามทันนั่นเอง ตัวอย่างเช่น ... Read More »

I’m broke แปลว่าอะไร

I’m broke แปลว่า ฉันไม่มีเงินเลย ถังแตก สำนวนภาษาอังกฤษคำว่า I’m broke นั้น ถ้าแปลกันตรงตัวจะแปลว่า ฉักหัก ฉันพัง ฉันแตก ซึ่งจะไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริง เพราะคำ ๆ นี้มีความหมายว่า ฉันถังแตก หมดตัว หรือไม่มีเงินติดตัวเลย ตัวอย่างเช่น – I’m broke, no money left. … ฉันถังแตก ไม่มีเงินเห ... Read More »

A dead end แปลว่าอะไร

A dead end แปลว่า หมดหวัง ภาวะที่ไร้ความหวัง ทางตัน สำนวนภาษาอังกฤษคำว่า A dead end นิยมใช้เมื่อต้องการจะสื่อว่า หมดหวังแล้ว ไร้ความหวังทั้งปวง หรือถึงจุดสิ้นสุด และทางตัน เป็นต้น สำนวนนี้ถูกนำไปใช้ในหลาย ๆ กรณีด้วยกัน เช่น – He is a dead-end kid … เขาเป็นเด็กที่ไร้อนาคต – The roa ... Read More »

เก็บเหรียญตัดหน้ารถสิบล้อ

เก็บเหรียญตัดหน้ารถสิบล้อ หมายถึง หวังผลประโยชน์เพียงเล็กน้อย แต่ต้องมีความเสี่ยงใหญ่หลวง ขยายความ – สำนวน “เก็บเหรียญตัดหน้ารถสิบล้อ” มักถูกใช้เมื่อต้องการบ่งบอกว่า การกระทำนั้นมีความเสี่ยงสูงมาก อาจจะได้ประโยชน์เพียงเล็กน้อย แต่ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่สูงมาก ซึ่งอาจจะได้ไม่คุ้ ... Read More »

คอแป๊บ หมายถึงอะไร

คำว่า คอแป๊บ เป็นทั้งสำนวนและคำแสลง ซึ่งหมายถึง คนที่กินเหล้าได้มากและเร็ว โดยไม่มีอาการมึนเมา คอแป๊บ นิยมใช้กันใหมู่คอทองแดงทั้งหลาย ซึ่งมีความหมายไปในทางยกย่องว่าเป็นที่มีความสามารถในการดื่มสุรา หรือเครื่องดองของเมา สามารถดื่มได้มาก เร็ว และไม่เมา เปรียบได้เหมือนกับว่าคอของผู้ดื่มนั้นเหมือนแป๊บน้ ... Read More »

500+ สำนวนภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย

สำนวนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษสากลที่มีผู้นิยมใช้กันมากที่สุดในโลก อีกทั้งภาษาอังกฤษเองก็เป็นภาษาที่ดิ้นได้ไม่ต่างจากภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ เช่นกัน ยิ่งสำนวนภาษาอังกฤษด้วยแล้วยิ่งเป็นคำที่พิเศษออกไป ไม่สามารถแปลความหมายกันอย่างตรง ๆ ได้ ต้องอาศัยการเรียนรู้และคุ้นชิน ถึงจะเข้าใจความหมายสำนวนภาษาอังกฤษเหล่านี้และนำ ... Read More »

เลือดข้นกว่าน้ำ

เลือดข้นกว่าน้ำ หมายถึง ญาติพี่น้องย่อมดีกว่าคนอื่น ขยายความ – สำนวนคำว่า “เลือดข้นกว่าน้ำ” คนโบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบในความหมายว่า ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม คนเราก็ย่อมเห็นญาติพี่น้องสำคัญกว่าผู้อื่นอยู่วันยันค่ำ ตัวอย่างเช่น – ฉันกล่อมให้เจ้าปุ่นให้มาเรียนไม่สำเร็จวะ สงสัยต ... Read More »

เรือล่มเมื่อจอด

เรือล่มเมื่อจอด หมายถึง คนที่ทําตนเป็นคนดีมาตลอดแต่มาเสียคนเมื่อแก่ ขยายความ – สำนวนคำว่า “เรือล่มเมื่อจอด” คนโบราณนิยมใช้เพื่อเปรียบถึงคนที่ทำตัวดีมาตลอด แต่มาตบะแตกหรือเสียคนเอาตอนแก่ตัวลง ซึ่งเปรียบได้กับเรือที่เราพายมาได้ตลอดลำน้ำ แต่เมื่อจอดที่จุดหมายแล้ว เรือกลับล่มจมน้ำไปเส ... Read More »

มากหมอมากความ

มากหมอมากความ หมายถึง เมื่อมีคนมากก็มีเรื่องมากตาม ขยายความ – สำนวนคำว่า “มากหมอมากความ” นั้น คนโบราณนิยมใช้ในการเปรียบเทียบให้เห็นว่ายิ่งคนมากก็ยิ่งมากเรื่อง และหาข้อสรุปใด ๆ ได้ยาก ดังนั้นถ้าจะต้องมีการตัดสินใจใด ๆ ถ้าใช้คนร่วมตัดสินใจมากเกินไป มันจะหาสรุปยาก ใช้เท่าที่จำเป็นก็พ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top