Tag Archives: สำนวนไทย

ไม่เป็นโล้เป็นพาย

ไม่เป็นโล้เป็นพาย หมายถึง ไม่ได้เรื่องได้ราว, ไม่เป็นหลักเป็นฐาน, หาความแน่นอนไม่ได้ ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ไม่เป็นโล้เป็นพาย คนโบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบถึงคนที่ไม่ได้เรื่องได้ราว ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน หาความแน่นอนไม่ได้ บ้างก็ใช้กับคนที่ปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไปวัน ๆ ไม่ยอมทำงานทำการให้เ ... Read More »

เตะหมูเข้าปากหมา

เตะหมูเข้าปากหมา หมายถึง ส่งผลประโยชน์ให้ผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า เตะหมูเข้าปากหมา โบราณท่านนิยมใช้เมื่อต้องการสื่อว่าการกระทำนั้นของเรา เป็นการส่งผลประโยชน์ไปให้ผู้อื่น แทนที่จะเป็นตัวเราที่ได้ผลประโยชน์นั้น ตัวอย่างเช่น – แกเล่นเตะตัดขาผู้จัดการแบบนี้มันเป็นการเตะ ... Read More »

ต้นร้ายปลายดี

ต้นร้ายปลายดี หมายถึง ตอนแรกลำบากเดือดร้อน แต่ท้ายสุดบั้นปลายกลับดี มีความสุข ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “ต้นร้ายปลายดี” นิยมใช้อธิบายเหตุการณ์ที่เริ่มต้นด้วยความลำบาก ความไม่สมบูรณ์ ความไม่ลงตัว หรือความขัดแย้ง แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างกลับออกมาดี และมีความสุข ตัวอย่าง – การเปล ... Read More »

ฉลาดเป็นกรด

ฉลาดเป็นกรด หมายถึง ฉลาดมาก ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ฉลาดเป็นกรด คนโบราณท่านนิยมใช้กับคนที่มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณสูงกว่าคนอื่น แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นการแยะแยะว่าความฉลาดนั้น ถูกนำไปใช้ในทางที่ดีหรือไม่ดี ถ้าถูกนำไปใช้ในทางไม่ดีก็จะมีคำอีกคำหนึ่งที่มีความหมายใกล้เคียงคือ ฉลาดแกมโกง ... Read More »

ปล่อยของ หมายถึงอะไร

ปล่อยของ หมายถึง แสดงความสามารถที่แท้จริงออกมา ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “ปล่อยของ” นิยมใช้เมื่อมีการแสดงฝีมือที่แท้จริงออกมาให้เห็น ไม่เก็บซุ่มเงียบเหมือนแต่ก่อน ส่วนคนที่มีของดีหรือความสามารถมาก แต่ไม่ค่อยแสดงออกมาให้ใครเห็น มักเรียกว่า “เสือซุ่ม” ตัวอย่างเช่น – ... Read More »

ไม่เจียมสังขาร

ไม่เจียมสังขาร หมายถึง ไม่รู้จักประมาณร่างกายและเรี่ยวแรงของตน ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “ไม่เจียมสังขาร” นิยมใช้เพื่อสื่อถึงการที่ไม่รู้จักประมาณสภาพร่างกาย อายุ และเรี่ยวแรงของตน ว่าเหมาะสมกับการกระทำนั้น ๆ หรือไม่ หรือพูดง่าย ๆ ว่า อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมแต่ยังฝืนที่จะทำ ซึ่งย่อมน ... Read More »

ข้าวก้นบาตร

ข้าวก้นบาตร หมายถึง เติบโตมากับวัด โดยอาศัยอาหารจากการบิณฑบาตรของพระ ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “ข้าวก้นบาตร” นิยมใช้กับคนที่เติบโตมากับวัด หรือ เป็นเด็กวัด หรือ คนที่อาศัยข้าวปลาอาหารจากพระหรือวัดเพื่อประทังชีพ จนสามารถมีชีวิตรอดมาได้ ซึ่งถ้าเทียบกับสำนวนอื่นระหว่างคนธรรมดาด้วยกัน ... Read More »

เลี้ยงไม่เชื่อง

เลี้ยงไม่เชื่อง หมายถึง เนรคุณ ไม่สำนึกบุญคุณ ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “เลี้ยงไม่เชื่อง” คนโบราณท่านนิยมใช้กับคนที่มีนิสัยเนรคุณ ไม่สำนึกบุญคุณใคร เอาแต่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว เปรียบได้ไม่ต่างต่างสัตว์ที่เจ้าของเลี้ยงเอาไว้ แต่ไม่เชื่อง พร้อมจะแว้งกัดเจ้าของได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช ... Read More »

รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง

รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง หมายถึง รู้จักเอาตัวรอดหรือปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง” โบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบถึงคนที่มีความคล่องตัวมาก สามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ รู้จักปรับตัวเพื่อความอยู่รอดได้ดี ทำให้สามารถอยู่รอดได้โด ... Read More »

รักพี่เสียดายน้อง

รักพี่เสียดายน้อง  หมายถึง ความลังเลไม่แน่ใจ ความไม่ปลงใจเลือกสิ่งของที่มีมากกว่าหนึ่ง ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “รักพี่เสียดายน้อง” นิยมใช้ในความหมายของความลังเล ไม่แน่ใจ ยังไม่ตัดสินใจที่จะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไป อันเนื่องมาจากทั้งสองอย่างมีข้อดีที่แตกต่างกันออกไป ถ้าเลือกสิ่งหน ... Read More »

advertisements
Scroll To Top