Tag Archives: สำนวนไทย

แมวเก้าชีวิต

แมวเก้าชีวิต หมายถึง ผ่านความเป็นความตายมาหลายครั้งแต่ก็ยังรอดมาได้ ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า แมวเก้าชีวิต คนโบราณท่านนิยมใช้กับคนที่ผ่านความเป็นความตาย หรือความยากลำบากมาหลายครั้งแต่ก็รอดมาทุกครั้งได้ ไม่ว่าจะเพราะว่าดวงดี ดวงแข็ง หรือมีความสามารถสูงก้ตาม ตัวอย่างเช่น – นายนี่มันแมวเก้ ... Read More »

ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบ หมายถึงอะไร

ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบ หมายถึง ไม่คบค้าสมาคมด้วย ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบ คนโบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบถึงการไม่คบหาสมาคมด้วย ไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยประการทั้งปวง ไม่สนใจใยดีอะไรด้วยทั้งสิ้น ซึ่งคำ ๆ นี้ถือได้ว่าเป็นคำที่มีควาหมายรุนแรงมาก ถ้าลองได้ใช้คำ ๆ นี้ก็หมายถึงตัดขาดกันชั ... Read More »

เผือกร้อน หมายถึงอะไร

เผือกร้อน หมายถึง ปัญหาหรือเรื่องเดือดร้อนที่เกิดแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งผู้นั้นจำต้องยอมรับไว้หรือไม่ก็รีบผลักให้ผู้อื่นทันที ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า เผือกร้อน โบราณท่านนิยมใช้ในความหมายเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหา หรือกำลังนำความเดือดร้อนมาให้ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรีบ ... Read More »

ปีกทอง หมายถึงอะไร

ปีกทอง หมายถึง เกาะผู้หญิงกิน ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ปีกทอง นิยมใช้กับผู้ชายที่ไม่ยอมทำมาหากิน แต่เลือกที่จะให้ผู้หญิงออกไปทำงานแทน โดยตัวเองกินใช้อยู่กับเงินที่ผู้หญิงหามาได้นั้น ถ้าจะเปรียบเทียบกับคำไทยคำอื่นก็เปรียบได้กับคำว่า เกาะผู้หญิงกิน หรือ แมงดา นั่นเอง ตัวอย่างเช่น – แกนี่ ... Read More »

ไม้กันหมา

ไม้กันหมา หมายถึง คนหรือสิ่งที่นำมาใช้ปกป้องตัวเอง ขยายความ สำนวนไทยคำว่า ไม้กันหมา โบราณท่านนิยมเปรียบเทียบถึงคนหรือสิ่งของที่ใช้ป้องกันตัวเองในยามฉุกเฉิน หรือใช้ปกป้องตนเองจากอันตรายที่ไม่คาดฝัน ตัวอย่างเช่น – ฉันว่าจะไปพบอาจารย์ปกครองหน่วย เรื่องไว้ผมยาว แกช่วยไปเป็นไมเกันหมาหน่อยสิ ̵ ... Read More »

ไม่เป็นโล้เป็นพาย

ไม่เป็นโล้เป็นพาย หมายถึง ไม่ได้เรื่องได้ราว, ไม่เป็นหลักเป็นฐาน, หาความแน่นอนไม่ได้ ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ไม่เป็นโล้เป็นพาย คนโบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบถึงคนที่ไม่ได้เรื่องได้ราว ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน หาความแน่นอนไม่ได้ บ้างก็ใช้กับคนที่ปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไปวัน ๆ ไม่ยอมทำงานทำการให้เ ... Read More »

เตะหมูเข้าปากหมา

เตะหมูเข้าปากหมา หมายถึง ส่งผลประโยชน์ให้ผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า เตะหมูเข้าปากหมา โบราณท่านนิยมใช้เมื่อต้องการสื่อว่าการกระทำนั้นของเรา เป็นการส่งผลประโยชน์ไปให้ผู้อื่น แทนที่จะเป็นตัวเราที่ได้ผลประโยชน์นั้น ตัวอย่างเช่น – แกเล่นเตะตัดขาผู้จัดการแบบนี้มันเป็นการเตะ ... Read More »

ต้นร้ายปลายดี

ต้นร้ายปลายดี หมายถึง ตอนแรกลำบากเดือดร้อน แต่ท้ายสุดบั้นปลายกลับดี มีความสุข ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “ต้นร้ายปลายดี” นิยมใช้อธิบายเหตุการณ์ที่เริ่มต้นด้วยความลำบาก ความไม่สมบูรณ์ ความไม่ลงตัว หรือความขัดแย้ง แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างกลับออกมาดี และมีความสุข ตัวอย่าง – การเปล ... Read More »

ฉลาดเป็นกรด

ฉลาดเป็นกรด หมายถึง ฉลาดมาก ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ฉลาดเป็นกรด คนโบราณท่านนิยมใช้กับคนที่มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณสูงกว่าคนอื่น แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นการแยะแยะว่าความฉลาดนั้น ถูกนำไปใช้ในทางที่ดีหรือไม่ดี ถ้าถูกนำไปใช้ในทางไม่ดีก็จะมีคำอีกคำหนึ่งที่มีความหมายใกล้เคียงคือ ฉลาดแกมโกง ... Read More »

ปล่อยของ หมายถึงอะไร

ปล่อยของ หมายถึง แสดงความสามารถที่แท้จริงออกมา ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “ปล่อยของ” นิยมใช้เมื่อมีการแสดงฝีมือที่แท้จริงออกมาให้เห็น ไม่เก็บซุ่มเงียบเหมือนแต่ก่อน ส่วนคนที่มีของดีหรือความสามารถมาก แต่ไม่ค่อยแสดงออกมาให้ใครเห็น มักเรียกว่า “เสือซุ่ม” ตัวอย่างเช่น – ... Read More »

advertisements
Scroll To Top