Tag Archives: สำนวนสุภาษิต

มือห่างตีนห่าง หมายถึงอะไร

มือห่างตีนห่าง หมายถึง สุรุ่ยสุร่าย เลินเล่อ สะเพร่า ไม่ระมัดระวัง ไม่หยิบจับอะไรเลย ขยายความ – สำนวนสุภาษิตคำว่า มือห่างตีนห่าง นั้น คนโบราณท่านมักจะใช้กับคนที่ไม่ระมัดระวัง ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย และใช้มากที่สุดกับคนที่เกียจคร้านไม่หยิบใจอะไรเลย ตัวอย่างเช่น – ทำไมเธอถึงมือห่างตีนห่างแบ ... Read More »

ไม่เจียมกะลาหัว

ไม่เจียมกะลาหัว หมายถึง ไม่เจียมตัว ขยายความ – สำนวนสุภาษิตคำว่า ไม่เจียมกะลาหัว คนโบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบถึงคนที่ทำอะไรที่ไม่สมฐานะหรือสถานภาพของตน คิดหวังอะไรที่เกินความสามารถ หรือตั้งเป้าหมายที่อยู่ไกลเกินเอื้อม ตัวอย่างเช่น – เรามันคนจนนะเพื่อน ต้องเจียมกะลาหัวไว้บ้าง จะไปเห่อท ... Read More »

เลือดเข้าตา

เลือดเข้าตา หมายถึง ฮึดสู้ขึ้นมาอย่างไม่คิดชีวิตเพราะไม่มีทางเลือก หรือโกรธที่ถูกบีบคั้นมานาน ขยายความ – สำนวนสุภาษิตคำว่า “เลือดเข้าตา” โบราณท่านนิยมใช้กับคนที่จำเป็นต้องสู้ ต้องดิ้นรน เพราะไม่มีทางเลือกอื่น จำเป็นต้องสู้แบบถวายชีวิตเพียงอย่างเดียว ในบางกรณีก็ใช้กับคนที่จำเป็นต้อ ... Read More »

ฝันลม ๆ แล้ง ๆ

ฝันลม ๆ แล้ง ๆ หมายถึง ฝันในสิ่งที่ไม่มีทางเป็นจริง ขยายความ – สำนวนสุภาษิตคำว่า “ฝันลม ๆ แล้ง ๆ” นิยมใช้เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงคนที่ชอบคิดฝัน หรือคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปได้ยาก หรือแทบไม่มีความเป็นไปได้ ซึ่งคำ ๆ นี้มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ฝันกลางวัน สามารถใช้ทดแทนกันได้ ตัว ... Read More »

รอดปากเหยี่ยวปากกา

รอดปากเหยี่ยวปากกา หมายถึง พ้นอันตรายมาได้อย่างหวุดหวิด ขยายความ – สำนวนสุภาษิตคำว่า “รอดปากเหยี่ยวปากกา” โบราณท่านนิยมใช้เพื่อสื่อให้เห็นว่าเพิ่งพ้นอันตรายใหญ่หลวงมาได้อย่างหวุดหวิด หรือรอดมาได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปดนั่นเอง ตัวอย่างเช่น – ดีนะที่ตำรวจเข้าไปช่วยเจ้าบอยออกมาได้อ ... Read More »

ยื่นหมูยื่นแมว

ยื่นหมูยื่นแมว หมายถึง แลกเปลี่ยนของของแต่ละฝ่ายในเวลาเดียวกัน ขยายความ – สำนวนสุภาษิตคำว่า “ยื่นหมูยื่นแมว” นั้น นิยมใช้เพื่อสื่อความหมายว่า ทั้งสองฝ่ายต้องแลกเปลี่ยนของ หรือทำตามข้อตกลงพร้อม ๆ กันทั้งสองฝ่าย ไม่มีการเอาเปรียบกัน ตัวอย่างเช่น – นี่คุณ ที่จะไปสรุปออร์เดอร์ว ... Read More »

ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว หมายถึง การทําอย่างเดียวแต่ได้ผล 2 อย่าง ขยายความ – สำนวนสุภาษิตคำว่า “ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว” โบราณท่านนิยมใช้เพื่อเปรียบเทียบถึงการกระทำใด ๆ ที่ให้ผลตอบแทนถึง 2 อย่าง แทนที่ที่จะได้เพียงอย่างเดียวแบบทั่ว ๆ ไป ตัวอย่างเช่น – จำไว้นะคุณ การซื้อบ ... Read More »

มือถือสาก ปากถือศีล

มือถือสาก ปากถือศีล หมายถึง แสดงตัวว่าเป็นคนมีศีลธรรม แต่กลับประพฤติชั่ว ขยายความ – สำนวนสุภาษิตคำว่า “มือถือสากปากถือศีล” มักใช้เปรียบเทียบถึงคนที่ชอบแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าเป็นคนดีมีศีลธรรม หรือชอบสั่งสอนคนอื่นให้ทำดี แต่ตนเองกลับทำชั่วเสียเอง ไม่ได้รักษาศีลหรือทำดีอย่างที่ตนแสด ... Read More »

ข้าวไม่เหลือ เกลือไม่พอ

ข้าวไม่เหลือ เกลือไม่พอ หมายถึง ขัดสนไปเสียทุกอย่าง ขยายความ – สำนวนสุภาษิตคำว่า “ข้าวไม่เหลือ เกลือไม่พอ” นิยมใช้เพื่อบ่งบอกว่าอยู่ในสภาวะที่แร้นแค้น อะไร ๆ ก็ขัดสนไปหมดเสียทุกอย่าง เรียกได้ว่าอยู่ในสภาพที่ยากลำบากและไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้เลย ตัวอย่างเช่น – คุณคะ สภ ... Read More »

หนักไม่เอา เบาไม่สู้

หนักไม่เอา เบาไม่สู้ หมายถึง คนเกียจคร้าน ไม่สู้งาน ขยายความ – สำนวนสุภาษิตคำว่า “หนักไม่เอา เบาไม่สู้” นิยมใช้กับคนที่มีนิสัยเกียจคร้าน ไม่สู้งาน อะไรนิดอะไรหน่อยก็ท้อแท้เหนื่อยหน่าย ทำไม่ไหว ซึ่งคนทั่วไปก็ดูออกว่าได้มีสาเหตุมาจากที่ว่างานนั้นหนักเกินกำลัง แต่เกิดจากความขี้เกียจส ... Read More »

advertisements
Scroll To Top